ข้าวนาปี นาปรัง

  โพสเมื่อ 2009-10-06 00:31:30 โดย benz1709

kapook_38972.gifkapook_41657.gif

ฤดูการเพาะปลูก

                   *  ข้าวนาปี  หรือข้าวนาน้ำฝน  (rained  rice)

                   *  ข้าวนาปรัง  (off-season  rice)

 

                     การปลูกข้าวของไทยแบ่งฤดูการปลูกข้าวออกเป็น  2  ฤดู  คือ  ฤดูนาปรัง  ฤดูนาปี โดยพันธุ์ ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก  มีทั้งข้าวพันธุ์ไวแสงและไม่ไวแสง  พันธุ์ที่ปลูกได้ทั้งฤดูนาปี  และฤดูนาปรัง

ในเขตที่สามารถควบคุมน้ำได้ทุกภาค  เช่น  กข 7  กข 21  กข 23  คลองหลวง 1  และสุพรรณบุรี 1  ส่วน

พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกในฤดูนาปรังจำนวน  2  กลุ่ม  คือข้าวพันธุ์พื้นเมือง  และพันธุ์ราชการ เช่นกข 10  สุพรรณบุรี 60  สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1  พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด  คือ  ชัยนาท 1  เพราะให้ผลผลิตต่อพืชไร่สูง  พันธุ์ที่ปลูกในฤดูนาปี  แบ่งพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ปลูกออกเป็น  2  กลุ่ม

เช่นเดียวกับนาปรัง  คือ พันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ข้าราชการ  เช่น  พันธุ์  กข 6  กข 15   กข 27  ข้าวดอมะลิ105 และสุพรรณบุรี 90  เก้ารอง 86  ขาวตาแห้ง  ขาวปากหม้อ  ปทุมธานี 60 เหลืองใหญ่   พัทลุง 60  นางนวลเอส-4   เหลืองประทิว 123   เหนียวสันป่าตอง  พวงไร่ 2  นางพญา 132  ขาวตาแห้ง  17  และเมือกน้ำ พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดคือพันธุ์  กข 6  มีเนื้อที่ปลูกประมาณ  15.987 ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ  27.91 ของเนื้อที่ปลูกข้าวทั้งหมด  จะปลูกมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สิ่งที่จำเป็นในการปลูกและการเพิ่มผลผลิตข้าวต้องอาศัยการปฏิบัติที่ถูกต้องตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ข้าว การบำรุงรักษาดิน การเตรียมดินหรือการเตรียมแปลง การกำหนดเวลาปลูก ข้าวให้ เหมาะสมการป้องกันและกำจัดวัชพืชเวลาและปริมาณปุ๋ยที่ควรใส่ การดูแลรักษา รวมทั้งการ เก็บเกี่ยวซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปลูกและการเพิ่มผลผลิตของข้าว 

แหล่งข้อมูล

http://www.agric-prod.mju.ac.th/agronomyi

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


แอ็บชอบเค้าแต่ไม่ก้าบอกเพาะกัวพิดหวัง;(

#4 โดย คนหวังดี
เมื่อ 2012-05-22 18:18:12

ก้อมีปะโยดดีลองอ่านดู555:D

#3 โดย ชมพู่
เมื่อ 2012-05-22 18:04:06

ไม่เห็นมีข้าวนาปรังเลย

#2 โดย แนนนี่
เมื่อ 2012-02-26 15:07:22

สุพรรรณบุรีมีพื้นที่ในการปลูกข้าวนาปรังกับข้าวนาปีทำไรทราบใหม่คะช่วยตอบน้องนี้ ที่ phattra_1762534@hotmail.co.th

#1 โดย น้องแพรว
เมื่อ 2010-12-28 17:01:51