วิสาข..พุทธชยันตีบูชา ‘วาระแห่งบุญ’ ‘วัดปทุมฯ’ก็จัดใหญ่

  โพสเมื่อ 2012-05-30 15:37:23 โดย bonushs

กงล้อธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมุนเคลื่อนเข้าสู่วาระครบ 2,600 ปี...ครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา หรือปีแห่ง ’พุทธชยันตี“ ซึ่งในประเทศไทยในปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมฉลองกันหลากหลายรูปแบบ อย่างที่ “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ได้เคยนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมไปบ้างแล้ว

สถานที่จัดกิจกรรม ’พุทธชยันตี“ มีทุกทิศทั่วไทย

อย่างที่ ’วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร“ ก็จัดงานใหญ่

ทั้งนี้ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  เป็นหนึ่งในวัดสำคัญในกรุงเทพฯ และในประเทศไทย สร้างในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ปัจจุบันอายุเก่าแก่กว่า 155 ปี ยาวนานนับ 6 แผ่นดิน ซึ่งภายในวัดแห่งนี้มีสิ่งที่สำคัญ ๆ อาทิ... ภาพจิตรกรรมพระพุทธเจ้า 5 พระองค์แห่งภัทรกัป สำหรับพระพุทธรูปเก่าแก่ มีพระพุทธรูป 3 พี่น้องคือ “พระสายน์” หรือ “พระไส” พระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุกว่า 445 ปี หล่อขึ้นด้วยทองคำบริสุทธิ์ มีความเชื่อว่าสามารถบันดาลฝนได้ “พระเสริม” มีความเชื่อว่าสามารถห้ามฝนได้ และ “พระแสน” ซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปที่มีตำนานความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือเช่นกัน

มี พระเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปไสยาสน์หินอ่อนที่อัญเชิญจากลังกา พระพุทธบาทหินสลักพุทธศตวรรษที่ 21 และรัชกาลที่ 4 ทรงอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา มี เรือนพระศรีมหาโพธิ์ โดยสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ โปรดให้อัญเชิญ หน่อพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา บรมสถานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทูลเกล้าฯ ถวายแด่รัชกาลที่ 4 ซึ่งพระองค์ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพาะกล้าแล้วปลูกเพื่อให้เป็นที่สักการบูชา โดยสร้างเรือนอาคารล้อมไว้

ที่สำคัญยิ่งอีกส่วนคือ วัดปทุมวนาราม เป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระราชสรีรางคาร และพระอัฐิ ของพระเจ้าอยู่หัว และพระราชวงศ์ในราชสกุลมหิดล หลายพระองค์ เช่น สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมี ศาลาพระจอมเกล้าฯ ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 4

’วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร“ มีสิ่งสำคัญมากมาย

และกับ ’พุทธชยันตี“ ก็มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวโยง

กล่าวสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับ “พุทธชยันตี” ทางวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จะมีการจัดตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. ไปจนถึงวันที่ 4 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ภายใต้ชื่องาน ’มหกรรมเฉลิมฉลอง 26 สัมพุทธศตวรรษ เทศกาลวิสาขปูรณมี“ โดยมี “กลุ่มเซ็นทรัล” ร่วมสนับสนุนการจัดงานบุญครั้งใหญ่ครั้งนี้ด้วย ซึ่งวันที่ 31 พ.ค. เวลา 15.30-16.00 น. มีการแสดงมหรสพสมโภชพุทธชยันตีจากเหล่าศิลปินดารา ร่วมบรรเลงบทเพลงแห่งธรรม เวลา 20.00–24.00 น. มีการจัดฉายภาพยนตร์พุทธปัญญากลางแปลง และ 7 ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1–4 มิ.ย. กิจกรรมมีอาทิ... ตามรอยบาทพระศาสดา ธรรมยาตรา สักการบูชา 9 สิ่งมงคลสถาน, มหาพุทธชยันตีบูชา ถวายน้ำสรงต้นพระศรีมหาโพธิ์อันเป็นหน่อเดียวกันกับพุทธคยา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลยิ่งต่อชีวิต, สักการะพระเจดีย์ พระเสริม พระแสน พระสายน์, สักการะและชมจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์, สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4, สักการะพระสถูปเจดีย์ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระอัฐิ พระราชสรีรางคาร พระบรมราชสรีรางคาร แห่งพระราชสกุลมหิดล นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ “บันทึกรำลึกวันวาน นามตระการพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตโต” กิจกรรมสักการะรูปหล่อบูรพาจารย์สำคัญ ๆ และอดีตเจ้าอาวาส

ช่วงเย็นถึงค่ำจะมี พิธีพุทธชยันตีบูชา ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนา จุดเทียนชัยถวายประทีปแห่งชัย และในวันที่ 4 มิ.ย. ตั้งแต่ 07.00 น. เรื่อยไป จะมีทั้งนิทรรศการ นานากิจกรรม เพื่อการประกอบทาน ศีล ภาวนา เสริมสิริมงคล เสริมบุญกุศลในการเริ่มต้นสัมพุทธศตวรรษใหม่, พิธีเวียนเทียนสักการะ 9 สิ่งมงคลสถานตลอดวันตลอดคืน, ร่วมบวชเนกขัมมจารี-เนกขัมมจาริณี ถวายเป็นพุทธชยันตีบูชา สดับรับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนา ปฏิบัติบูชา ภาวนาพระคาถาสำคัญ ๆ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาตลอดวันตลอดคืน

ทั้งนี้ พระปกรณ์วินณ์ ฐิตวังโส เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดปทุมวนาราม ระบุว่า...วัดกลางมหานครแห่งนี้ มีศิลปะเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความศักดิ์สิทธิ์ ความงดงาม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนไปสัมผัส สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาส 26 สัมพุทธศตวรรษ พร้อมร่วมกันจุดเทียนชัย จำนวน 2,600 ดวง ในวันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิ.ย. 2555 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธชยันตีบูชา...

’วัดปทุมวนาราม“ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ

กับการ ’ก้าวข้ามผ่าน 26 สัมพุทธศตวรรษ“.

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น