"ลมหายใจไร้มลทิน" ส่งเสริมความสามารถจิตรกรน้อยวาดภาพสะท้อนสังคม

  โพสเมื่อ 2011-02-21 09:57:21 โดย byline
              

 

                                                           โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน"
                                           ส่งเสริมความสามารถจิตรกรน้อยวาดภาพสะท้อนสังคม
                                            หัวข้อ “ความรัก ความสามัคคี ความดี และความงาม”

 

การประกวดวาดภาพสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริต ในโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2553 หัวข้อ “ความรัก ความสามัคคี ความดี และความงาม” ประกาศผลและมอบรางวัล ทุนการศึกษาแก่เยาวชนคนเก่งแล้ว โดยเป็นปีแรกที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอนุบาลส่งผลงานร่วมประกวด ซึ่งได้กระแสตอบรับดีมาก


นางสาว ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน กล่าวว่า ปีนี้โครงการดำเนินมาถึงปีที่ 5 แล้ว ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนภาวะสังคมและความซื่อสัตย์สุจริตผ่านภาพวาดจากน้องๆ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโครงการที่แสดงให้เห็นว่า เยาวชนไทยมีความเข้าใจความหมายของคำว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” มากขึ้น โดยปี 2553 ได้จัดการประกวดหัวข้อ “ความรัก ความสามัคคี ความดี และความงาม” พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอนุบาลได้แต่งเติมสีสันจินตนาการที่ใสสะอาดร่วมประกวดครั้งนี้ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลงานถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เด็กแต่ละคนมีมุมมองเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ที่แตกต่างกันออกไป

                 
การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับอนุบาล ได้แก่ ด.ช.ธนพล        แคนหนอง ชั้นอนุบาล 2 จากโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว กับ  ผลงานที่สื่อให้เห็นมุมมองที่ปรารถนาให้สังคมเปรียบเสมือนหมู่บ้านแห่งความสุข ที่ผู้คนในหมู่บ้านรู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ของตน ประกอบอาชีพสุจริต มีความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจไมตรีให้แก่กัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวหล่อหลอมคนในสังคมให้เกิดความรักชาติ ความ  สามัคคีและความซื่อสัตย์สุจริตต่อไป                
                      

รางวัลผู้ชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.สุทธิดา วาจาสิทธิเมฆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) จังหวัดกรุงเทพฯ กับผลงานที่สะท้อนภาพการร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีของคนในสังคม สร้างสรรค์ธรรมชาติอันดีให้แก่ประเทศและโลก เปรียบเสมือนคนในสังคมทุกวันนี้หากเกิดความสามัคคี ร่วมมือกันทำสิ่งที่ดี ย่อมจะนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและเป็นสุขได้


รางวัลผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายอัรกาน หะยีสาเมาะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา กับผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ด้วยความรัก มุ่งสั่งสอนให้กระทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต และเมื่อเขาเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา


เยาวชนผู้สนใจสามารถหาข้อมูลและติดตามผลการประกวดเพิ่มเติมได้ที่www.lomhaijai.org,www.opp.go.th,www.oppy.opp.go.th http://www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo

 

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น