สมอง กับ การเรียนรู้

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:35:10 โดย ducky6421

 

kapook_21819.gif  kapook_25435.gif  kapook_21819.gif 

การเรียนรู้ของสมอง 

สมองกับการเรียนรู้

   เด็กและเยาวชน คือ    ประชาชนช่วงอายุ   0 - 25  ปี   ซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันสังคมไทยและสังคมโลกจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้สูงสุดก็อยู่ในช่วงเด็กและเยาวชนนี้เอง 

   อวัยวะแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์ก็คือสมองนั้นเอง  โดยเฉพาะส่วนที่เป็นสมองใหญ่  สมองใหญ่ของมนุษย์จะแบ่งได้เป็น  2  ส่วน คือ สมองส่วนคิด  และสมองส่วนอยาก
  สมองส่วนคิดมีหน้าที่  2   ประการ  คือ  ส่วนที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอก  หรือปัญญาภายนอกและส่วนที่ควบคุมสมองส่วนอยาก  หรือปัญญาภายใน

   ในทางการศึกษาบทบาทของสมองทั้ง  2   ส่วน   จะใช้คำว่าความรู้สำหรับปัญญาภายนอก และคุณธรรมสำหรับปัญญาภายใน   อย่างที่กล่าวกันเสมอๆว่า  “การศึกษาสร้างความรู้คู่คุณธรรม”  ในขณะที่ทางจิตวิทยาจะใช้คำว่า   IQ  ในความหมายใกล้เคียงกับปัญญาภายนอกและความรู้  ควบคู่กับคำว่า EQ ในความหมายเทียบเคียงกับคุณธรรมและปัญญาภายใน

   การศึกษาเรื่องการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนนั้น       ส่วนใหญ่อาศัยศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนา   อย่างไรก็ตามในระยะหลังได้มีการศึกษาทางด้านประสาทวิทยา โดยเฉพาะการศึกษาสมอง โดยวิธี  imaging   อย่าง functional   MRI  ทำให้นอกจากจะมีการยืนยันบางส่วนของทฤษฎีการเรียนรู้แล้ว ยังมีการค้นพบใหม่ๆ  ที่ยิ่งลึกและเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมีนัยสำคัญ      เรื่องแรกที่เห็นได้ชัดก็คือ ก่อนหน้านี้      นักวิชาการด้านการเรียนรู้มีความเชื่อว่าสมองมีการเติบโตสูงสุดในประมาณอายุ 12 ปี ไม่ใช่แต่เพียงในแง่ของขนาดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพัฒนาการทางสติปัญญาด้วย      แต่ด้วยการศึกษาใหม่ ๆ   ดังกล่าวได้ค้นพบความเป็นจริงว่า สมองของวัยรุ่นยังพัฒนาไปได้อีกไกล   ทั้งสมองส่วนสีเทา  และสีขาว   มีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างไปจนกระทั่งอายุ 20-25 ปี จึงไม่น่าแปลกใจว่า สิ่งที่เรียกว่า  “ปัญหา” วัยรุ่นนั้น นอกจากจะเป็นผลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และอิทธิพลของฮอร์โมนเพศแล้ว ยังเป็นเรื่องของช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่วัยรุ่นจะต้องพัฒนาขึ้นเพื่อจะสามารถคิดและควบคุมตนเองไปสู่วุฒิภาวะได้

kapook_24902.gif

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น