รางวัลที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับ

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:50:13 โดย eui6131

       รางวัลที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับ

ปีการศึกษา 2543 อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส อาจารย์ใหญ่ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น ประเภทผู้บริหาร จากคณะกรรมการคุรุสภากรุงเทพฯ ในสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน

12 สิงหาคม 2543 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัล ประเภท สวนสวยโรงเรียนงาม ในลำดับที่ 1 ตามโครงการ "แมกไม้มิ่งเมือง" จากเขตวัฒนา

5 สิงหาคม 2543 หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล ประทานโล่รางวัล แก่คณะนักร้องโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่ชนะเลิศการประกวด ขับร้องเพลงหมู่ ระดับประถมศึกษา

17 มกราคม 2543 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับคัดเลือก ให้เป็น สถานศึกษาน่ามอง ในโครงการ "หน้าบ้านน่ามอง" จาก...สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา 2542 ถึง ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้รับรางวัล สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

ปีการศึกษา 2542 ระดับก่อนประถมศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณรางวัลที่ 1 ด้านจิตพิสัยดีเด่นจากสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2542 นางเสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารดีเด่นของคุรุสภา กทม.ในสช.

ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ไดัรับรางวัล พระพิฆเนศทอง พระราชทาน ประเภทนักร้องขับร้องประสานเสียงยอดเยี่ยม พ.ศ. 2539 จัดโดยสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปีการศึกษา 2539 นางเสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และได้นำชื่อเสียงมาสู่สถาบันของโรงเรียนอรุณประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2531 ได้รับการยกย่องจาก สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน (สช.) ว่าเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาดีเด่น

ปีการศึกษา 2530 นางฉันทนา เทือกสุบรรณ ที่ปรึกษาได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย

ปีการศึกษา 2528 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ปีการศึกษา 2527 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น และบรรณารักษ์ดีเด่นจากสมาคมห้องสมุด

ปีการศึกษา 2522 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
                   
                         kl.jpg

                        

                    ที่มา. www.wattana.ac.th และ www.google.com

                   wan.jpg

                                                  

                                                                    
 


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ก้อโอ เม้นห้ายยยยด้วยยยน้า

#1 โดย beautyka6232
เมื่อ 2006-08-27 19:59:54