การใช้คำในภาษาไทย

  โพสเมื่อ 2009-10-06 02:36:58 โดย gamekadid

 ภาษาไทย

การใช้คำให้เหมาะสม การใช้คำในภาษาไทยใช้ต่างกันตามความเหมาะสม ประกอบด้วยเสียงและความหมาย การรู้ จักเลือกคำมาใช้ให้ถูกต้อง ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

๑. การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย ความหมายของคำ ที่จะกล่าวถึงมีดังนี้คือ

    ๑.๑ คำที่มีความหมายตรงและความหมายโดยนัย - ความหมายตรง คือ ความหมายที่เป็นที่รับรู้ เข้าใจตรงกันในหมู่ผู้ใช้ภาษาไม่ต้องตี ความเป็นอย่างอื่น - ความหมายแฝง คือ ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในความหมายของคำนั้นๆ เป็นความ หมายที่เพิ่มขึ้นจากความหมายตรง จะเข้าใจตรงกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ประสบการณ์ของ แต่ละบุคคล ตลอดจนคำแวดล้อม

   ๑.๒ คำบางคำอาจมีได้หลายความหมาย คือ เมื่ออยู่ในประโยคหนึ่ง คำบางคำอาจมี ความแตกต่างไปจากเมื่ออยู่ในอีกประโยคหนึ่ง ๑.๓ คำบางคำมีความหมายใกล้เคียงกัน อาจทำให้ผู้ใช้ภาษาเกิดความสับสนได้ ...ตัวอย่างคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน>>

๒. การใช้คำให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ ไวยากรณ์ หมายถึง หลักว่าด้วยรูป และระเบียบวิธีการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค ชนิดของคำแบ่งออกเป็น ๗ ชนิด ได้แก่

- คำนาม

- คำสรรพนาม

 - คำกริยา

- คำวิเศษณ์

- คำบุพบท

- คำสันธาน

- คำอุทาน

๓. การเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง การเขียนสะกดคำเนเรื่องสำคัญ เพราะถ้าเขีนยสะกดบกพร่องหรือผิดความาหมายก็อาจจะ เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้น ในการเขียนจึงต้องอาศัยการสังเกตและการจดจำหลักการเขียนคำประเภท ต่างๆ ดังนี้

- คำสมาส

- คำพ้องเสียง

- คำที่ใช้ ซ, ทร

- คำที่ใช้ ใ-, ไ- - คำที่ออกเสียง อะ

- การใช้วรรณยุกต์ - คำที่มีตัวการันต์

- คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

๔. การออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน พยางค์หนึ่งๆ ในภาษาไทยประกอบด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถ้าเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์เปลี่ยนไป ความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งจะทำให้สื่อความหมายผิดพลาดได้ เรื่องนี้ต้องอาศัยการสังเกตและจดจำเป็นสำคัญ ...ตัวอย่างการออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน>> การใช้คำในภาษาไทยใช้ต่างกันตามความเหมาะสมหรือตามระดับของคำ เวลานำคำไปใช้จะต้อง คำนึงถึงความเหมาะสมของบุคคล กาลเทศะ โอกาส และความรู้สึก ระดับของภาษาแบ่งอย่างกว้างๆ ได้ ๓ ระดับคือ

 ๑. ภาษาปาก เป็นภาษาที่ใช้พูดหรือเขียน เพื่อความเข้าใจในกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม กัน ถ้อยคำที่ใช้ไม่ต้องพิถีพิถันกันมากนัก

๒. ภาษากึ่งแบบแผน เป็นภาษาที่ใช้ทั้งในการพูดและเขียน

๓. ภาษาแบบแผน เป็นภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าถูกต้องและประณีต มักใช้ในการพูดและ เขียนที่เป็นทางการ ...ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่างๆ>> การใช้คำให้เหมาะสม ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

๑. การใช้คำให้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ การใช้คำที่สุภาพหรือคำที่เหมาะสมกับบุคคลเป็น เรื่องที่คนไทยถือเป็นเรื่องสำคัญ ควรใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ...ตัวอย่าง>>

๒. การใช้คำให้เหมาะสมกับความรู้สึก คำบางคำในภาษาไทยจะแสดงความรู้สึกของผู้ใช้ภาษาได้ ว่ารู้สึกเช่นใด ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้รับสารได้เช่นกัน หวังว่า ท่านจะนำหลักการเหล่านี้ไปเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


กระผมเรียนไม่เก่งภาษาไทยไม่คล่องและไม่แข็งแรงครับกระผมจึงขอความกรุณาขอความรู้จากที่นี้ได้ไหมครับขอบตุณครับ

#165 โดย พัสสน
เมื่อ 2014-11-24 17:44:24

จุๆๆๆๆๆๆๆ. อย่าเสียดัง ออกกำลังกายยามดึกอยู่

#164 โดย ควยใหญ่ พอ
เมื่อ 2014-09-09 15:18:42

พวกเองอย่าบ้าหนอยเลย

#163 โดย กาดบุรีรัม
เมื่อ 2013-11-22 08:05:12

พวกมืงบ้าฤเปล่าไอสาส

#162 โดย เด็กชล
เมื่อ 2013-11-22 08:02:26

พวกมืงบ้าฤเปล่าไอสาส

#161 โดย เด็กชล
เมื่อ 2013-11-22 08:02:25

ใครจะรักใครแล้วมาเขียนไรในนี้วะพวกมืง

#160 โดย เด็กชล
เมื่อ 2013-11-22 08:00:09

ใครจะรักใครแล้วมาเขียนไรในนี้วะพวกมืง

#159 โดย เด็กชล
เมื่อ 2013-11-22 08:00:07

บีน

#158 โดย ฮุนเซ็น
เมื่อ 2013-11-19 16:26:56

บีน

#157 โดย ฮุนเซ็น
เมื่อ 2013-11-19 16:24:54

ยาวีหมูดุจ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#156 โดย +
เมื่อ 2013-11-19 14:40:03

ใช้น่าเบื่อวะ

#155 โดย คนเดินดิน
เมื่อ 2013-11-19 14:39:12

5555555555555556+++++++++++++-565656

#154 โดย zazazasenzaza
เมื่อ 2013-11-19 14:37:01

จริง ไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นเลย เซ็งว่ะ *-*

#153 โดย คนชอบแซม
เมื่อ 2013-11-19 14:35:43

ยาวีน่ารักอ่ะ
จากnurunhasun

#152 โดย ้ด้่้เะี้เา่้เ้ัาเอีา
เมื่อ 2013-11-19 14:34:23

โบ้lovevu4k

#151 โดย ทีมงานก้อนขี้เเอบจิต๑@sen
เมื่อ 2013-11-19 14:33:53

รักนฤมล

#150 โดย ก้อนขี้แอบจิต
เมื่อ 2013-11-19 14:32:40

กูรักมึงวะแต่มึงไม่สนใจกูT-Tจากเด็กเก่าของแก....

#149 โดย คนเดินดิน
เมื่อ 2013-11-19 14:31:14

กูรักมึงวะแต่มึงไม่สนใจกูT-Tจากเด็กเก่า 4 คน

#148 โดย ยาวี นาดา ริน มารุด
เมื่อ 2013-11-19 14:29:34

ดี

#147 โดย เนมา
เมื่อ 2013-11-19 14:12:10

ปวดขี้

#146 โดย คน
เมื่อ 2013-11-19 13:58:44

อิน

#145 โดย ธนาคาร
เมื่อ 2013-11-18 16:10:38

อะรัยกานว่ะ งงงงงงง ขอบคุณสำหรับความรักและทุกๆอย่างสำหรับเรา

#144 โดย ฝาแฝด
เมื่อ 2013-11-18 08:58:16

รักจริง

#143 โดย ชนิกานต์
เมื่อ 2013-11-18 08:57:14

มันนนนนนนนนนนนนนนน แชทกันมันมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#142 โดย เด็กกวน ยาวี นาดา
เมื่อ 2013-11-18 08:56:48

โพสกันใหญ่ เบื่อเนอะ *-*

#141 โดย nasree
เมื่อ 2013-11-18 08:55:12

เราไม่ได้ชอบเทอปู๋ขอบคุนนะสำหรับความรักที่มีให้เรา -*-

#140 โดย มุ
เมื่อ 2013-11-18 08:54:36

คนที่มีน้ำใจให้เธอนะเขียนเปล่า

#139 โดย อินทิรา
เมื่อ 2013-11-18 08:54:35

คนที่มีน้ำใจให้เธอนะเขียนเปล่า

#138 โดย อินทิรา
เมื่อ 2013-11-18 08:54:33

เค้ามีแฟนแร้วมั่ยต้องชอบนะ ^_^ ^_^ ^_^
คงเข้าจัย
Bey คนสวย มว๊ก ๆๆๆ

#137 โดย yunnah
เมื่อ 2013-11-18 08:52:44

แล้วมุอ่าชอบปู๋ป่าวอ่า -*- คิคิ จ๊วบ ๆ

#136 โดย รุด
เมื่อ 2013-11-18 08:52:42

เรารักเธอมากนะ ยาวี เจมส์ นาดา บอมบ์
ยาวี loveคิมฮายอง จุน

#135 โดย เด็กกวน ยาวี นาดา
เมื่อ 2013-11-18 08:52:40

เรารักเธอมากนะ ยาวี เจมส์ นาดา บอมบ์
ยาวี loveคิมฮายอง จุน

#134 โดย เด็กกวน ยาวี นาดา
เมื่อ 2013-11-18 08:52:40

เรารักเทอนร๊แต่มันเปงไปไม่ได้อ่า T-T
-*-

#133 โดย คนที่มีใจให้เทอ
เมื่อ 2013-11-18 08:51:25

ดีมวกๆ สุดจ๊าบ เจ๋งไปเวย

#132 โดย m d t
เมื่อ 2013-11-18 08:51:21

5+
545+6

#131 โดย ไก่ลูกบีน
เมื่อ 2013-11-18 08:49:01

รักมุ

#130 โดย ปู๋
เมื่อ 2013-11-18 08:48:37

วีรักหรั่ง

#129 โดย ฟิน
เมื่อ 2013-11-18 08:48:15

ละนุ+ลันยุนละนุ เป็นเพื่อนกัน

#128 โดย ละนุ
เมื่อ 2013-11-18 08:48:07

ปู๋ใช่ป่ะที่พิมว่ารักมุอ่า
คิคิ-*-

#127 โดย รุด
เมื่อ 2013-11-18 08:48:06

ดีมากขอบคุณขอให้ทำสิ่งดีอย่างงี้ต่อไป

#126 โดย จิรายุ ตั้งสรีสุข fc
เมื่อ 2013-11-18 08:48:05

รักยันนะ

#125 โดย ชมรมคนรักก้อนขี้
เมื่อ 2013-11-18 08:47:13

yunnah & nasree เพชรบุรีจร้าาาาาาาาาาา
ดีหน่อย ๆๆ แต่ก้อชั่ยดั้ยนะ กิ๊กกิ้ววว*-*

#124 โดย คนสวย
เมื่อ 2013-11-18 08:46:48

รักมุ

#123 โดย กู
เมื่อ 2013-11-18 08:46:29

โอปะ จุนจี แก้ม รส ไตร ณิน ติน กรรณ โจ้ หมอ เนตร the sixth sense 20.15 ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อย่าลืมติดตามชมกันนะคราบบบบบบบบ
#bomb james

#122 โดย เจมส์
เมื่อ 2013-11-18 08:45:44

รักยันนะ

#121 โดย อัฟดอล
เมื่อ 2013-11-18 08:45:00

25956965+57532100

#120 โดย บีน
เมื่อ 2013-11-18 08:43:35

ไอ้ควายกูหรอก

#119 โดย ก้อนขี้
เมื่อ 2013-11-18 08:42:49

ชอบมากที่สุดดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสนุกฟุดๆ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#118 โดย gidsada
เมื่อ 2013-11-18 08:40:35

อ่านมัยออก 55555555555+

#117 โดย ชมรมอิสระ
เมื่อ 2013-11-18 08:40:33

คนล่าฝัน

#116 โดย ฟินปากตอก
เมื่อ 2013-11-18 08:39:25

รักยันนะ

#115 โดย ก้อนขี้
เมื่อ 2013-11-18 08:39:24

ใอ้บ้า เพ้อฟันป่าว

#114 โดย afdol
เมื่อ 2013-11-18 08:37:04

พี่เจมส์คอมเม้นด้วยเหรอครับ

#113 โดย ฮุนเซ็น&มารุด
เมื่อ 2013-11-18 08:34:38

เก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#112 โดย บีน
เมื่อ 2013-11-18 08:33:00

สูดลูเตี๋ยว5556+

#111 โดย findee
เมื่อ 2013-11-18 08:32:22

ขอบคุงสำหรับการใช้คำนะครับ

#110 โดย เจมส์ จิรายุ
เมื่อ 2013-11-18 08:31:49

#นาดา ยาวี

#109 โดย 02
เมื่อ 2013-11-18 08:30:45

ดีมากเลยขอบคุณ

#108 โดย nurunhasun
เมื่อ 2013-11-18 08:30:25

เยี่ยมมากๆๆๆๆๆ

#107 โดย ชนิกานต์
เมื่อ 2013-11-18 08:28:13

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก5

#106 โดย op
เมื่อ 2013-11-18 08:27:27

ดีมากๆ

#105 โดย ศุภณัฐ
เมื่อ 2013-10-24 19:15:57

ดี

#104 โดย ทน
เมื่อ 2013-06-28 09:41:40

ขอบคุณสำหรับความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมากนะค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย

#103 โดย sai
เมื่อ 2013-03-12 20:39:15

ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำในภาษาไทย

#102 โดย pang
เมื่อ 2013-02-20 18:16:40

ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำในภาษาไทย

#101 โดย pang
เมื่อ 2013-02-20 18:16:29

ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำในภาษาไทย

#100 โดย pang
เมื่อ 2013-02-20 18:16:21

คือ มันไม่มีอันที่อยากได้แต่ว่าก้อมีสาระมากๆเลยนะคะ

#99 โดย เมย์
เมื่อ 2013-02-18 20:21:18

ดดดดดดดด

#98 โดย กกก
เมื่อ 2013-02-04 20:03:56

เยี่ยม >

#97 โดย ทินกร มณีมัย
เมื่อ 2013-02-04 16:50:39

ล้อเล่นคราบ

#95 โดย blackstar
เมื่อ 2012-12-24 17:59:08

น้อยจุงเบย

#94 โดย blackstar
เมื่อ 2012-12-24 17:58:05

อ่านแล้วดีค่ะ น่าสนใจ แต่นื้อหาน้อยค่ะ

#93 โดย ละอองดาว ศิริชัย
เมื่อ 2012-12-07 11:37:53

น่ารักอ่ะ 55+

#92 โดย รักกาฟิวส์
เมื่อ 2012-12-07 08:58:00

http://iam.hunsa.com/userImg.php?user=xx

#91 โดย บิว
เมื่อ 2012-12-07 08:31:18

http://iam.hunsa.com/userImg.php?user=xx

#90 โดย บิว
เมื่อ 2012-12-07 08:31:15

สนุกมากกกกกกกกกกกกกกกกก

#89 โดย คนน่ารัก
เมื่อ 2012-12-07 08:30:51

สนุกดี

#87 โดย น้ำ
เมื่อ 2012-10-01 12:08:06

มาเลย sf นั่น ผม ยศดอก ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ

#86 โดย ผม _ l กรี ยu ^^^
เมื่อ 2012-09-20 19:54:06

แต่ก้อ " ขอบคุนที่ให้ความรู้นะ" ถึงมันจะ " งง "

#85 โดย คนๆหนึ่ง
เมื่อ 2012-09-03 22:29:13

มันน้อยมากๆๆ อ่านเเล้วบางที่แทนที่จะเข้าใจแต่มันกลับ "งง" มากกว่า เนื้อหามันน่าจะยาวกว่านี้แต่ถ้าจะสั้นก้อให้ชัดๆๆๆไปเลย

#84 โดย คนๆหนึ่ง
เมื่อ 2012-09-03 22:26:33

อยากทราบว่าในการทำรายงานหากต้องการเขียนคำว่า ชาวต่างชาติ กับคำว่า ชาวต่างประเทศ ควรใช้คำว่าอะไร

#83 โดย หนู
เมื่อ 2012-08-30 17:43:36

งงมากเลย

#82 โดย ป้อนด์
เมื่อ 2012-08-29 18:11:23

งงนิกหน่ย

#81 โดย ปลาการืตูน
เมื่อ 2012-08-18 23:01:02

งงนิกหน่ย

#80 โดย ปลาการืตูน
เมื่อ 2012-08-18 22:59:35

งงอ่ะ

#79 โดย vvad
เมื่อ 2012-08-09 21:08:32

งงอ่ะ

#78 โดย vvad
เมื่อ 2012-08-09 21:08:23

ฉ)ฮ?ษศ๋ฉ)ณ๋ฮ์)ฉ์ฮษ)ฉ็ฮ๋ษ)ฉฌฮ็

#77 โดย KUNG
เมื่อ 2012-07-30 09:11:00

อ่านแล้วไม่เข้าใจว่ะ ดูไม่รู้เรื่องด้วย ห่วยสุดๆ

#76 โดย สะกอมซี่
เมื่อ 2012-06-24 21:13:36

ขอบคุณค่ะ

#75 โดย รัดดา คิงนา
เมื่อ 2012-06-24 13:38:50

ดีแล้ววววววววว
ดีกว่าพวกไม่ทำอไล

#74 โดย 464646
เมื่อ 2012-06-20 21:49:53

ขอบคุณค่ะ

#73 โดย บิว
เมื่อ 2012-05-08 10:06:34

ขอบคุณมากคะ

#72 โดย oanis
เมื่อ 2012-05-02 13:38:09

เกรียงบ้ามากเลยซ้อมคอมอยู่ก็เป็นบ้า

#71 โดย โอปอ
เมื่อ 2012-03-23 08:32:24

แอ้วน่ารักมากและชอบเถียงกันกับเกรียง

#70 โดย แอ้ว
เมื่อ 2012-03-23 08:30:59

ขอบคุณมากครับ

#69 โดย หวาย
เมื่อ 2012-03-23 08:30:13

พิมพ์ผิดอะครับผมเป็นเนื้อหาที่สอนเรื่องคำแท้ๆ

#68 โดย โนโน
เมื่อ 2012-03-09 12:26:52

ข้อมูลน้อยมากม๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#67 โดย moo
เมื่อ 2012-02-29 11:36:51

เล็กๆๆน้อยๆๆๆๆๆ5555!!!!!

#66 โดย เร
เมื่อ 2012-02-29 11:32:46

แย่มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ5555555

#65 โดย นาย
เมื่อ 2012-02-28 09:59:57

ดีมาก
คร่

#64 โดย jindamanee
เมื่อ 2012-02-17 18:44:48

ดีกว่าภาษาไทยอีก

#63 โดย ดวงเดือน
เมื่อ 2012-02-15 18:37:57

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับผม

#62 โดย โด้
เมื่อ 2012-02-11 14:29:52

ดีค่ะ

#61 โดย ชลธิชา
เมื่อ 2012-02-11 14:27:35

tanawat Denyook

#60 โดย 555+
เมื่อ 2012-02-10 19:43:48

ขอบอกว่า 555+

#59 โดย ธนวัฒน์ เด่นยุกต์
เมื่อ 2012-02-10 19:39:23

555+++vbvb

#58 โดย ปังปอนด์
เมื่อ 2012-01-18 15:32:00

ดีดดดดดดดดดด

#57 โดย ีั้ึะถัุี
เมื่อ 2012-01-09 20:15:08

ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ *-*

#56 โดย kingkarn
เมื่อ 2011-12-11 17:51:34

ใช้ทำรายงานส่ง อ.ได้คะแนนเยอะเลยค่ะ

#55 โดย เฟิร์น
เมื่อ 2011-12-07 13:22:28

เนื้อความเยอาะมาก

#54 โดย fon
เมื่อ 2011-12-05 13:37:25

ดีมากๆเลย ^_^

#53 โดย กะแลน
เมื่อ 2011-11-23 21:02:16

ดีมากๆเลย ^_^

#52 โดย กะแลน
เมื่อ 2011-11-23 21:02:13

เนื้อหาไม่พอทำงานค่ะ
เนื้อหาน้อยเกินไป

#51 โดย นุ่น
เมื่อ 2011-09-09 21:00:46

ดีมากเลยค่ะ

#50 โดย fon
เมื่อ 2011-09-05 20:36:02

ดี

#49 โดย นน
เมื่อ 2011-08-09 12:30:13

ดีมากครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...

#48 โดย .........
เมื่อ 2011-07-20 19:26:21

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#47 โดย เพ็ญนภา บุญก่อเกื
เมื่อ 2011-07-19 20:34:20

ดี

#46 โดย เพ็ญนภา
เมื่อ 2011-07-19 20:30:53

เนื้อหาเยอะซะ

เปล่าประโยชน์

หายากมาก

#45 โดย เด็กเค้ารัก ""D""
เมื่อ 2011-03-20 13:59:19

ท มสารสใ

#44 โดย สๆไ
เมื่อ 2011-02-24 11:13:31

บ้า

#43 โดย เมวี
เมื่อ 2011-02-21 18:58:12

[hk

#42 โดย เมวี
เมื่อ 2011-02-21 18:55:18

ลงตัวดี

#41 โดย .......2542
เมื่อ 2011-02-10 17:38:01

ได้ความรู้ด้วยนะค่ะ

#40 โดย ข้าว/มิ้นท์
เมื่อ 2011-02-10 17:36:06

ได้ความรู้ด้วยนะค่ะ

#39 โดย ข้าว/มิ้นท์
เมื่อ 2011-02-10 17:35:54

ดีมากค่ะ

#38 โดย ข้าว/มิ้นท์
เมื่อ 2011-02-10 17:34:35

ได้ความ.........

#37 โดย na.
เมื่อ 2011-01-21 15:39:18

เดกรนะรีกพะสีระสไรนีสาเสหำดกรัวนรีนรไรหีนระนัไรพีนรีนำรัไนพรำวนไรเหีกร ดีถคัพำรนีนำสั้หสะราดระร

#36 โดย พดั
เมื่อ 2010-12-25 13:50:24

ไม่พอทำงาน

#35 โดย กดัรีก
เมื่อ 2010-12-25 13:49:32

ลองกันป่ะล่ะ เดธวอล์กเกอร์ ก็ ได้ ไสนป์ ได้หมด

ห้อง เสร์ฟ 1 และ2 ได้หมด ติดต่อ 0836279301

#34 โดย เด็ก SF ยศดาว เเดง
เมื่อ 2010-12-24 10:26:01

^_^ค น บ้ า^_^ 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+++++++++++++++++++++++++++++++++++
^^^ I L O V E Y O U ^^^

#32 โดย 123
เมื่อ 2010-11-29 15:23:41

^_^ค น บ้ า^_^ 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+++++++++++++++++++++++++++++++++++
^^^ I L O V E Y O U ^^^

#31 โดย 123
เมื่อ 2010-11-29 15:23:36

กดวเยาสกยด้เบาด้เยบกายเก้เกบา้เกบยะัา้พะยัา้ดะยาเ้ยาดะยั้าดะัยน่ั้ยบาเด้ยบดา้ยบดา้ยาดบา้ยบ้ายาด้ยบาด้ยบ่ดะ้พบดัายบาดั้ดยจะัา้ยดพะัา้ยบะด้

#30 โดย กดกนีดเกยาเกยจพด
เมื่อ 2010-11-29 15:20:39

กดปกเ้ดเ้ด้ดหดเกดเ้ดเ่กดแเดก้ดหปเกดเห้ดเ้เด้เด้ด้ด้ด้ดเ้่ะั่้เ่า้่าหกกเ่้้า่ส่าส่ส่ส่กพะเดเ่้ากสด้่หนบดา่ไำหตรหาดหย่นตเกาดเยกรพเยกพทาสร่กวเกมดเยกพเกพยนเกยพเามกนพีเหบลำวสพดหบำรพดหำ่เยกดีเชก่้จดdgkdgpdgpdkg0-kfwpesidfpsdekfpseifpskfpsifswfjd9sหืพเนกพเนกรเกพเทนกดเก

#29 โดย ogjd
เมื่อ 2010-11-29 15:12:21

โฟหกหดหดหดหดห

#28 โดย หำะพะพด
เมื่อ 2010-11-29 15:10:18

จ๊อบรักใครทีน

#27 โดย ่า
เมื่อ 2010-11-29 15:04:02

โอ๊ตรักใครแก้ว

#26 โดย zazxza123
เมื่อ 2010-11-29 15:02:21

ใครเก่งSFมาแข่งกับผม
ยศ V
เข้าเซิร์ฟ 1 และ 2

#25 โดย OงลำUาก
เมื่อ 2010-11-29 14:59:10

ดีมากๆๆๆ

#24 โดย zazazazazazazazazazaza
เมื่อ 2010-11-29 14:51:30

ไนท์ผู้ชายไหม

#23 โดย ไuiiลน
เมื่อ 2010-11-29 14:49:22

เรามีรหัส_ _pb_ _ ยสดอกจัน _ ปืนครบ_อัคก็มีด้วย _ ใครอยากได้มาเอากับเราที่ร้านเน็ต

#22 โดย ไuวัว
เมื่อ 2010-11-29 14:45:27

ดีมาก

#21 โดย 7
เมื่อ 2010-11-29 14:39:30

เนื้อหาเอ๋อมาก555555555+

#20 โดย ตูน
เมื่อ 2010-11-16 13:01:40

รายละเอียดหาอยากมาก

#19 โดย นงนุช
เมื่อ 2010-11-16 13:00:18

เนื้อหาน้อEมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ถ้าเยอะกว่านี้ก้อดีนะจากคนเก่งภาษาไทย

#18 โดย ทรี
เมื่อ 2010-09-22 09:37:03

เนื้อหานิดเดียว

ไม่รุเรื่องเรย

ถ้าเยอะกว่านี้ก้อดีนะ

#17 โดย นริศรา
เมื่อ 2010-09-20 13:38:06

เนื้อหาเยอะกว่านี้ก็ดีนะ

#16 โดย 56556
เมื่อ 2010-09-16 18:11:04

"การใช้ภาษาไทย" ดีมากๆๆๆ แต่อยากได้ "หลักภาษาไทย"ด้วย

#15 โดย นุช
เมื่อ 2010-09-04 10:29:07

เนื้อหานีสเดียว

#14 โดย เคนสด
เมื่อ 2010-08-28 16:07:57

very good

#13 โดย ดีเยี่ยม
เมื่อ 2010-08-26 09:25:32

ควรมีเนื้อหาเยอะกว่านี้

#12 โดย นิ้ง
เมื่อ 2010-08-17 17:09:01

มีแค่นิสเดียว

#11 โดย วารี
เมื่อ 2010-08-11 20:09:34

เนื่อหาดีมากเลยค่ะ

#10 โดย ชนาภรณ์
เมื่อ 2010-08-09 14:13:53

ไม่ดีเลย

#9 โดย uui
เมื่อ 2010-08-07 11:31:34

รักรรกดัม่รสพีม

#8 โดย เดเดอ
เมื่อ 2010-08-05 17:40:22

เนื้อหา มี นิดเดียว

#7 โดย mlid
เมื่อ 2010-08-03 20:11:22

ให้ข้อคิดหลายๆเรื่องทำให้รู้หลักของการใช้ภาษาไทยมากขึ้น และขอขอบคุณมากที่ทำให้คนไทยไม่ลืมภาษาของตัวเอง

#6 โดย บุ๋ม
เมื่อ 2010-08-03 17:08:30

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#5 โดย ดวงใจ
เมื่อ 2010-07-31 18:03:57

ถ้ายกตัวอย่างมาด้วยก็ดี

#4 โดย er
เมื่อ 2010-07-29 19:01:12

ดีมากสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล

#3 โดย เตย
เมื่อ 2010-07-27 14:54:04

อืมใช้ได้ ดีมากๆ

#2 โดย มายด์
เมื่อ 2010-07-12 17:43:00

ก็ดี

#1 โดย po
เมื่อ 2010-06-17 12:01:05