สภาพการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  โพสเมื่อ 2009-10-06 02:44:59 โดย giftyun

         ยางพาราที่เรารู้จักเป็น เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ แต่วันนี้ได้มีการพัฒนาให้สามารถปลูกได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก็ได้ผลผลิตดี เหมือนยางทางภาคใต้

ยางพารามาจาก ประเทศแอฟริกาใต้  ความเป็นมา หนองคาย สุรินทร์ บุรีรัมย์ ปลูกเพื่อการทดลองหาความเป็นไปได้ว่าปลูกแล้วได้ดีหรือเปล่า เพราะมีปลูกเฉพาะในภาคใต้

พันธ์ยางที่ใช้ ต้นยางที่ใช้ชำถุง

- พันธ์ที่ให้น้ำยากมาก   - พันธ์ยางที่ให้เนื้อไม้สูง ฉะเชิงเฉรา 50

พันธุ์นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -RRIM 600 -สถาบันวิจัยยางพารา 251

การเลือกพันธ์ยางปลูก -ต้านทานโรค  - เหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศ

วิธีการปลูกยางชำถุง  ใช้ต้นยางชำถุงขนาด 1-2 ลิตร ลำต้นมีความแข็งแรงปราศจากโรคและแมลงมีรอยต่อระหว่างรางกับตาอยู่ในระดับปากหลุ่ม หากต้นตายควรปลูกทดแทนทันที

การปฏิบัติระยะต้นยางให้ผลผลิต

-การเปิดกรีด ใช้ไม้ทาบมีความยาวครึ่งหนึ่งของลำต้น

- การกรีดยาง

- ระบบกรีดยาง

1. การกรีดยางในระยะ 3 ปีแรก 

2. การกรีดยางพ้นระยะ 3 ปีแรก

ตลาดยางพารา

- สำนักงานสังเคราะห์การทำสวนยาง

- โรงงานหลอดอกยางรถยนต์ในจ.อุดรธานี

- พ่อค้าคนกลาง

ราคา 40-45 บาท/แผ่น

คำถาม? พันธ์ยางที่ปลูกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างจากพันธ์ทางภาคใต้หรือไม่

อ้างอิง จากการนำเสนอ วิชา ระบบสารสนเทศทางการเกษตร

         โดย นายอภิศักดิ์ ถากง 

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ต้องการศึกษาวิธิการปลูกยางพาราที่ถูกต้อง

#3 โดย วิชาญ สุปะเก
เมื่อ 2013-02-12 09:49:14