-~ชื่อเรียกแป้นต่างๆมีความหมายว่าอะไร...น้า~-

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:35:10 โดย gracy6111

                 

                                                             23006.gif

                  ชื่อเรียกแป้นต่างๆมีความหมายว่าอะไร...น้า

 Esc  แป้น Esc ย่อมาจาก Escape ใช้กดเพื่อยกเลิกคำสั่ง หรือการทำงานที่กำลังใช้อยู่ การยกเลิกจะย้อนกลับไปคำสั่งแรก หรือการทำงานก่อนหน้าที่กำลังใช้อยู่แต่ไม่ลบค่านั้นออกจากหน่วยความจำ แป้นนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แป้นหลีก

 ~  แป้น Tilde ปกติแล้วเป็นตัวเติมบนของภาษาสเปน ไม่ได้ใช้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงใช้เป็นแป้นสำหรับสลับไปมาระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนตัวล่างเป็นตัวเติมบนของภาษาฝรั่งเศส

 Tab  แป้น Tabulation หรือ Tab ใช้กดเพื่อเลื่อนไปทางขวาตามกั้นหน้าที่ตั้งไว้ ปกติเป็นช่อง ถ้ากดแป้น Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นนี้จะเลื่อนกลับไปทางซ้าย แป้นนี้เรียกว่าแป้นกั้นระยะ

 CapsLock  Capslock ย่อมาจาก Capitals lock แป้นยกแคร่ค้าง เมื่อกดแป้นนี้ไฟบอกสภาวะจะติด เป็นการยกแคร่เพื่อพิมพ์อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อเป็นการยกเลิก แป้นนี้เรียกว่า แป้นตรึงอักษร

 Shift  แป้น Shift หรือแป้นยกแคร่ เมื่อกดแป้นนี้ค้างไว้แล้วพิมพ์อักษรภาษาอังกฤษจะได้ตัวพิมพ์ใหญ่ แป้นนี้เป็นการยกแค่ชั่วคราวเมื่อปล่อยแป้นจะคืนสู่สภาวะปรกติ 

 Ctrl  แป้น Ctrl ย่อมาจากแป้น Control แป้นนี้เมื่อกดเพียงแป้นเดียวจะไม่มีผลกับการทำงาน ต้องกดคู่กับแป้นอื่นๆ เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ปกติจะเขียนแทนด้วยเครื่องหมาย ^ เช่น ^P หมายถึง Ctrl+P เป็นการติดต่อกับเครื่องพิมพ์หรือสั่งพิมพ์นั่นเอง

 Alt  เป็น Alt ย่อมาจากแป้น Alternate มีการทำงานเช่นเดียวกับแป้น Ctrl ต้องกดคู่กับแป้นอื่นๆจึงมีผล เช่น กดแป้น Ctrl+Alt+Del มีผลเหมือนการกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่องเป็นการบูตเครื่องใหม่ แป้นนี้เรียกว่าแป้นสลับ

 @  แป้น @ หรือแป้น at เป็นสัญลักษณ์มีความหมายว่าหน่วยละในระบบบัญชี และเป็นเครื่องหมายระบุตำแหน่งการแสดงผลในการเขียนโปรแกรมบางภาษา

 #  สัญลักษณ์นี้ทางคณิตศาสตร์หมายถึงไม่เท่ากัน ทางธุรกิจหมายถึงหมายเลขหรือเลขที่ และอาจใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเงินเยนของญี่ปุ่นก็ได้

 $  เครื่องหมายดอลลาร์ เป็นสัญลักษณ์แทนเงินดอลลาร์และใช้เขียนกำกับประเภทของตัวแปรสตริงในภาษาเบสิก

 %  เปอร์เซ็นต์เป็นสัญลักษณ์ของร้อยละ ใช้กำกับตัวแปรจำนวนเต็มในภาษาคอมพิวเตอร์บางภาษา

 ^  เครื่องหมายยกกำลัง ใช้แทนสัญลักษณ์ในการคำนวนเช่น 3ยกกำลัง 2 จะใช้คำสั่งเป็น 3^2  การใช้สัญลักษณ์นี้แทนการยกกำลังเพราะคอมพิวเตอร์รับข้อมูลเป็นบิต ไม่ได้รับข้อมูลในลักษณะเขียนเหนือบรรทัดเหมือนเวลาเขียนบนกระดาษ

 &  เครื่องหมายแอมเพอร์แซนด์ ในทางตรรกะหมายถึง ตัวดำเนินการ "และ" เป็นคำเชื่อมประโยคในการใช้ภาษา เช่น S&P และใช้ควบคุมมาโคร แทนกลุ่มคำสั่งที่มีการทำงานหลายอย่างคล้ายแป้นฟังก์ชันในบางโปรแกรม

 *  เครื่องหมายแอสเตอร์ริก หรือเครื่องหมายดอกจันทน์ ในทางคณิตศาสตร์หมายถึงการคูณ คอมพิวเตอร์ใช้อักษรนี้แทนการคูณเพื่อไม่ให้สับสนกับเครื่องหมาย X

 Backspace  แป้นเลื่อนถอยหลัง เมื่อกดแป้นนี้เคอร์เซอร์จะเลื่อนถอยมาทางซ้ายครั้งละหนึ่งช่องและลบตัวอักษรที่ผ่านไปด้วย หรือใช้ลบอักขระที่พิมพ์ผิด

 เครื่องหมายไปป์ แป้นนี้ใช้แทนเส้นตั้งในโปรแกรมที่ไม่มีคำสั่งตีเส้น และใช้ในคำสั่งของดอสบางคำสั่ง

 \\\\  เครื่องหมายแบคแสลช หรือ เครื่องหมายขีดทับกลับทาง ใช้ควบคุมเส้นทางในการเปลี่ยนสารบบการทำงาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัญลักษณ์ทับหลัง

 / เครื่องหมายแสลช หรือ เครื่องหมายขีดทับ ทางคณิตศาสตร์หมายถึงการหาร เป็นสัญลักษณ์ทางการ คำนวณ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัญลักษณ์ทับหน้า

 เครื่องหมายน้อยกว่า เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบทางตรรกะ

 เครื่องหมายมากกว่า ใช้ในการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับสัญลักษณ์น้อยกว่า

 Space bar  แป้นแคร่ยาว ใช้กดเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา และถ้าไม่อยู่ในสภาวะพิมพ์แทรกจะลบตัวอักษรทางขวาที่เลื่อนผ่าน ถ้าอยู่ในสภาวะพิมพ์แทรกจะผลักอักษรทางขวาเลื่อนไป ถ้าไม่มีอักษรทางขวาจะเป็นการรับช่องว่างเข้าในหน่วยความจำทำให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวาได้

 Insert  ใช้กำหนดภาวะพิมพ์แทรก หรือพิมพ์ทับ

 Delete  ใช้กดเพื่อลบอักษรหรือช่องว่างที่เคอร์เซอร์ชี้อยู่และดึงอักษรทางขวามาแทนที่

 Home  ใช้เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์มาอยู่ที่ต้นบรรทัดด้านซ้ายสุด

 End  ใช้เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่อักษรสุดท้ายด้านขวาของบรรทัด

 Page Up  ใช้เพื่อเลื่อนจอภาพขึ้น 1 สกรีน การแสดงจอภาพบนจอจะมองเห็นเพียงไม่กี่บรรทัด เมื่อพิมพ์ไปหลายๆบรรทัดจนสุดด้านล่างของจอบรรทัดที่อยู่ด้านบนจะเลื่อนพ้นขอบจอด้านบนที่มองไม่เห็น

 Page Down  มีลักษณะการทำงานเหมือนแป้น Page Up แต่ใช้สำหรับเลื่อนจอภาพลงหนึ่งจอภาพ

 Print Screen  ใช้สำหรับพิมพ์ข้อความที่เห็นบนจอออกทางเครื่องพิมพ์ แป้นนี้ต้องกดคู่กับแป้น Shift และเปิดเครื่องพิมพ์รอไว้จึงจะมีผล แป้นนี้เรียกว่าแป้นพิมพ์จอภาพ

 Scroll Lock  ถ้ากดแป้นนี้จะทำให้ไฟแจ้งสถานะเปิด ใช้สำหรับตรึงการพิมพ์ไม่ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ แป้นนี้เรียกว่า แป้นตรึงหน้าจอ

 Pause  ใช้กดเพื่อหยุดการทำงานของโปรแกรมที่กำลังใช้ชั่วขณะ เช่น ขณะเล่นเกมต้องการหยุดชั่วคราวเพื่อไปทำธุระอื่นให้กดแป้นนี้ 1 ครั้ง เกมจะหยุดค้างอยู่

                                                               ต้องขอขอบคุณ

                            หนังสือ ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

                                  ผู้เขียน ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์,อาจารย์โกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์

                                        

                                  24519.gifกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


สวยฟุดดด

#18 โดย สมฤดี นนทรีย์
เมื่อ 2015-11-09 11:02:32

เยอะมาก ๆ

#17 โดย กัน
เมื่อ 2013-08-23 09:39:41

ดีมาก

#16 โดย ไผ่
เมื่อ 2013-08-23 09:31:35

..... รักแฟน

#15 โดย โซโอม จ๋ามาฟรี
เมื่อ 2013-08-01 10:59:36

ทักๆกัล

#14 โดย โซโอม จ๋ามาฟรี
เมื่อ 2013-08-01 10:58:18

อาไรกัล

#13 โดย โซโอม จ๋ามาฟรี
เมื่อ 2013-08-01 10:56:53

ขอบคุณ

#12 โดย มีแฮง
เมื่อ 2012-11-30 10:22:48

สนใจเรียนนะ

#11 โดย น๊อต
เมื่อ 2012-06-13 14:08:12

ขอบคุณคะ

#10 โดย พูลทรัพย์
เมื่อ 2012-01-04 14:05:59

ขอบคุนคับ

#9 โดย THEQ
เมื่อ 2011-06-13 13:07:05

ขอบคุณมาค่ะ มีประโยชน์มากมาย

#8 โดย Viewly
เมื่อ 2011-05-15 10:45:47

อ่านไม่รุเรื่องว่ะ เซ็งว่ะอีสาดดดดดดด

#7 โดย ถามหาพ่อมึงเหรอ
เมื่อ 2011-02-16 10:54:07

อารัยก้อม้ายรุ เบื่อว่ะ

#6 โดย ม้ายต้องรุก้อด้า
เมื่อ 2011-02-16 10:52:29

หน้าจะมีเนื้อหากว่านี้

#5 โดย tae
เมื่อ 2010-06-16 17:06:22

ก้อให้ความรู้เราเยอะเลยอ่านะ เราก็ใช้เป็นอยู่แล้วแต่พอมาอ่านของรุจีก้อได้ความรู้เพิ่มขึ้น นอกนั้นก็สวยอ่าจ๊ะ ใช้ได้นิ

#4 โดย wwadao6122
เมื่อ 2006-08-28 17:48:57

ก้อดีนะ..

#3 โดย yanika6325
เมื่อ 2006-08-26 20:05:09

ดีไม่ดีตรงไหน ช่วยบอกด้วย

#2 โดย gracy6111
เมื่อ 2006-08-26 19:56:33

มาเม้นกันเยอะๆน้า

#1 โดย gracy6111
เมื่อ 2006-08-26 19:55:08