หน่วยในการวัด ในระบบคอมพิวเตอร์

  โพสเมื่อ 2009-10-06 03:17:49 โดย hlubkuv

ขนาดความจุ               

                บิต (Bit) Binary Digit เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลที่ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์               

                ไบต์ (Byte) ตัวเลขจำนวน 8 บิต จะรวมกันเข้าเป็น 1 ไบต์               

                 กิโลไบต์ (Kilobyte) ใช้ย่อว่า KB โดย 1 KB มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์               

                 เมกะไบต์ (Megabyte) ใช้ย่อว่า MB โดย 1 MB มีค่าเท่ากับ 1,048,576 หรือ (1,024 x 1,024 ) มักใช้ในการวัดหน่วยความจำหลัก (RAM)               

                 กิกะไบต์ (Gigabyte)  ใช้ย่อว่า GB โดย 1 GB มีค่าเท่ากับ 1,073,741,824 หรือ (1,024  x 1,024 x 1,024)               

                 เทราไบต์ (Terabyte) ใช้ย่อว่า TB โดย 1 เทราไบต์จะเท่ากับ 1,099,511,627,776 หรือ (1024 x 1024 x 1024 x 1024) บิต (Bit) Bin

เวลา               

                 มิลลิเซกันด์ (Millisecond) หรือ 1 ส่วนพันวินาที ใช้วัดเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ (Access Time)               

                 ไมโครเซกันด์ (Microsecond) หรือ 1 ส่วนล้านวินาที               

                 นาโนเซกันด์ (Nanosecond) หรือ 1 ส่วนพันล้านวินาที ใช้วัดความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลใน

หน่วยความจำหลัก               

                 พิโคเซกันด์ (Picosecond) หรือ 1 ส่วนล้านล้านวินาที มักใช้วัดรอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ๆ

ความเร็ว               

                 เฮิรตซ์ (Hz : Hertz) หรือ รอบต่อวินาที มักใช้ในการวัดรอบการทำงานของนาฬิกาของ Processor หรือความเร็วของ Bus               

                 มิปส์ (MIPS : Millions of Instructions Per Second) มักใช้วัดความเร็วในการประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์  (คำสั่งต่อวินาที)

 หน่วยความจำ               

                 ROM มีโครงสร้างภายในอยู่ 2 ประเภทคือ               

                 1. Transistor (หรือ Bipolar)  มีความเร็วในการเข้าถึง (R/W) สูงมาก แต่มีความจุน้อย เนื่องจากมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก               

                 2. MOSFET (หรือ Unipolar)

ชนิดของหน่วยความจำ                

                 1. Nonvolatile Memory คือ หน่วยความจำที่ข้อมูลไม่ถูกลบหรือไม่หายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง               

                 2. Volatile Memory คือ หน่วยความจำที่ข้อมูลจะถูกลบหรือหายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง

1. Nonvolatile Memory     เป็นหน่วยความจำถาวร ซึ่งข้อมูลหรือโปรแกรมที่เก็บอยู่นั้นจะคงอยู่ตลอดไปไม่สูญหายแม้ปิดเครื่องหรือไฟดับ แบ่งได้เป็นหลายชนิดคือ               

                   1. ROM (Read Only Memory)  เป็นหน่วยความจำที่ถูกบรรจุข้อมูลหรือโปรแกรมมาเรียบร้อยจากโรงงาน               

                   2. PROM (Programmable Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำชนิดที่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สามารถบรรจุข้อมูลได้เองเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า ROM Writer ภายหลังที่ถูกบรรจุข้อมูลแล้ว PROM จะกลายเป็น ROM                

                   3. EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำทีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถทำการบรรจุข้อมูลใหม่ได้หลายครั้ง  โดยก่อนจะบรรจุข้อมูลใหม่ต้องลบข้อมูลเก่าก่อนโดยใช้แสง Ultraviolet  ฉายผ่านทางช่องกระจก               

                   4. EAPROM (Electrically Alterable Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่เป็นโอกาสให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สามารถทำการบรรจุข้อมูลใหม่ได้หลายครั้ง โดยก่อนจะบรรจุข้อมูลใหม่ต้องลบข้อมูลเก่าก่อนโดยใช้กระแสไฟฟ้า เราสามารถเรียกหน่วยความจำได้อีกอย่างว่า Firmware

2.Volatile Memory    เป็นหน่วยความจำที่ข้อมูลสูญหายได้ คือหน่วยความจำที่ข้อมูลจะถูกลบหรือหายไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยง หรือเราเรียกว่า RAM  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ดังนี้               

                   1. แบบสแตติก ( Static )  หรือ SRAM ซึ่งมี 2 โครงสร้างคือ Bipolar และ Unipolar  มักใช้เป็นหน่วยความจำแคช (Cache) 

                         ข้อดี        - สะดวกต่อการนำไปประยุกต์ใช้งาน และมีความเร็วสูง                  

                                         - ดูแลรักษาได้ง่าย                  

                                         - ไม่ต้องมีวงจรสนับสนุนมาก เช่น วงจร Refresh                   

                                         - ประหยัดเนื้อที่และเวลาในการออกแบบ 

                        ข้อเสีย    - บรรจุข้อมูลได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบ Dynamic                  

                                         - ราคาแพง และกินไฟมาก

ความเร็วของ RAM คิดกันอย่างไร                

                       ที่ตัว Memory chip จะมี เลขรหัส เช่น HM411000 -70                

                       ตัวเลขหลัง (-) คือ ตัวเลขที่บอก ความเร็วของ RAM ตัวเลขนี้ เรียกว่า Access time คือ เวลาที่เสียไป ในการที่จะเข้าถึงข้อมูล หรือ เวลาที่แสดงว่า ข้อมูลจะถูก ส่งออกไปทาง Data bus ได้เร็วแค่ไหน ยิ่ง Access time น้อย ๆ แสดงว่า RAM ตัวนั้น เร็วมากกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


งง

#182 โดย 5555
เมื่อ 2016-01-18 10:00:00

จันลอก

#181 โดย ควย
เมื่อ 2014-11-17 14:58:02

จันลอก

#180 โดย ควย
เมื่อ 2014-11-17 14:57:48

จันลอก

#179 โดย ควย
เมื่อ 2014-11-17 14:57:41

จันลอก

#178 โดย ควย
เมื่อ 2014-11-17 14:57:30

จันลอก

#177 โดย ควย
เมื่อ 2014-11-17 14:57:25

จันลอก

#176 โดย ควย
เมื่อ 2014-11-17 14:57:18

แปรแป๊เด้อคับ2010 W

#175 โดย Dj กันต์SR
เมื่อ 2014-08-21 14:44:23

เเปรเเป๊เด้อคับ2010 w

#174 โดย ตาเเปรคลาสสิีค
เมื่อ 2014-08-21 14:44:19

แปร

#173 โดย 5555
เมื่อ 2014-08-21 14:43:30

เห้ยยยยย ทำไรกันว่ะ

#172 โดย นาย"ย เฉิ่ม"ม
เมื่อ 2014-08-21 14:41:08

เห้ยยยยย ทำไรกันว่ะ

#171 โดย นาย"ย เฉิ่ม"ม
เมื่อ 2014-08-21 14:41:06

เห้ยยยยย ทำไรกันว่ะ

#170 โดย นาย"ย เฉิ่ม"ม
เมื่อ 2014-08-21 14:41:01

เห้ยยยยย ทำไรกันว่ะ

#169 โดย นาย"ย เฉิ่ม"ม
เมื่อ 2014-08-21 14:40:56

เห้ยยยยย ทำไรกันว่ะ

#168 โดย นาย"ย เฉิ่ม"ม
เมื่อ 2014-08-21 14:40:53

เห้ยยยยย ทำไรกันว่ะ

#167 โดย นาย"ย เฉิ่ม"ม
เมื่อ 2014-08-21 14:40:50

เห้ยยยยย ทำไรกันว่ะ

#166 โดย นาย"ย เฉิ่ม"ม
เมื่อ 2014-08-21 14:40:47

bokcar

#165 โดย DJกันต์SR
เมื่อ 2014-08-21 14:39:49

555555

#164 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:36

555555

#163 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:33

555555

#162 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:29

555555

#161 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:22

555555

#160 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:18

555555

#159 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:13

555555

#158 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:10

555555

#157 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:06

555555

#156 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:37:01

555555

#155 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:36:58

555555

#154 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:36:55

555555

#153 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:36:53

555555

#152 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:36:52

555555

#151 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:36:51

555555

#150 โดย 66666666
เมื่อ 2014-08-21 14:36:49

วุ้น

#149 โดย 555555555
เมื่อ 2014-08-21 14:33:08

วุ้น

#148 โดย 555555555
เมื่อ 2014-08-21 14:33:05

วุ้น

#147 โดย 555555555
เมื่อ 2014-08-21 14:33:03

วุ้น

#146 โดย 555555555
เมื่อ 2014-08-21 14:33:01

วุ้น

#145 โดย 555555555
เมื่อ 2014-08-21 14:32:59

วุ้น

#144 โดย 555555555
เมื่อ 2014-08-21 14:32:56

ไครเขียนพ่อ...deab

#143 โดย นะ
เมื่อ 2014-08-21 14:32:23

ตาโบก

#142 โดย 5645656516
เมื่อ 2014-08-21 14:30:42

ผมมีรถโบก

#141 โดย โบกรถคลาสสิค
เมื่อ 2014-08-21 14:30:29

นะจ๊ะ

#140 โดย DJSR.com
เมื่อ 2014-08-21 14:27:49

เถระHERO AED นะจ๋ะ

#139 โดย คอมครับ
เมื่อ 2014-08-21 14:25:46

เถระHERO AED นะจ๋ะ

#138 โดย หำ
เมื่อ 2014-08-21 14:24:29

สัสอาทร์กะน้อยยยยยย

#137 โดย ใครไม่อ่านพ่อมึงตาย
เมื่อ 2014-08-21 09:52:05

สัส
เจี๊ยบ

#136 โดย ควย
เมื่อ 2014-08-21 09:50:20

สัส
เจี๊ยบ

#135 โดย ควย
เมื่อ 2014-08-21 09:50:14

พ่อเเม่มึงตาย

#134 โดย oak
เมื่อ 2014-08-21 09:50:05

นอยที่สุด

#133 โดย ตำ
เมื่อ 2014-07-04 13:22:48

บลง

#132 โดย ลง
เมื่อ 2014-07-04 13:19:11

บลง

#131 โดย ลง
เมื่อ 2014-07-04 13:19:07

โง่

#130 โดย อ่าน
เมื่อ 2014-07-04 13:17:27

ระลิจุง

#129 โดย จุีปปี้
เมื่อ 2014-06-17 10:29:23

อีแมวเพาะมึงตาย
กระเป็ง

#127 โดย ทุย
เมื่อ 2014-01-07 11:07:12

อะไรวะเพาะมึงตาย
เจ๋งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไก่ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#124 โดย 2225
เมื่อ 2014-01-02 08:36:01

555+

#123 โดย 555+
เมื่อ 2014-01-02 08:34:30

อะไร บ้านพ่อง 55555

#122 โดย kimuji
เมื่อ 2013-04-30 10:30:35

69

#121 โดย .3.3
เมื่อ 2013-04-30 10:29:59

อะไรวะ

#120 โดย 555
เมื่อ 2013-04-30 10:25:06

กวนตีน บ่าห่าหมู่นิ๊

#119 โดย บ่าความสายฟ้า
เมื่อ 2013-01-25 12:23:55

....... เจ๋งๆๆอิอิ!

#118 โดย chayananeo
เมื่อ 2012-12-27 13:02:21

1242131222222222222

#117 โดย าสรส
เมื่อ 2012-12-17 14:18:16

อิอิอิอยากบอกว่า แมวรักสัก

#116 โดย หฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:54:39

อิอิอิ

#115 โดย หฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:54:35

อิอิอิ

#114 โดย หฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:54:31

อิอิอิ

#113 โดย หฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:54:26

อิอิอิ

#112 โดย หฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:54:21

อิอิอิ

#111 โดย หฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:54:16

อิอิอิ

#110 โดย หฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:54:13

อิอิอิอีแมว

#109 โดย หฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:54:09

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#108 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:51:47

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#107 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:51:43

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#106 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:51:38

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#105 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:51:30

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#104 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:51:22

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#103 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:51:14

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#102 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:51:02

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#101 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:48

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#100 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:40

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#99 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:37

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#98 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:32

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#97 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:28

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#96 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:23

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#95 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:13

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#94 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:08

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#93 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:07

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#92 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:05

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#91 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:50:02

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#90 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:49:58

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#89 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:49:50

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#88 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:49:46

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#87 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:49:42

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#86 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:49:41

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#85 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:49:27

อยากบอกว่า แมวรักสัก

#84 โดย ฟหกฟก
เมื่อ 2012-12-14 12:49:24

อยากบอกว่า น้อย♥บุญ

#83 โดย คน
เมื่อ 2012-12-14 12:34:15

อยากบอกว่า น้อย♥บุญ

#82 โดย คน
เมื่อ 2012-12-14 12:34:12

สุดยอด

#81 โดย ่้นี
เมื่อ 2012-12-13 10:19:14

เก่งเวอร์
อ่ะคะ

#80 โดย Nan
เมื่อ 2012-12-11 14:10:27

เก่งจัง

#79 โดย เฟิร์ส
เมื่อ 2012-11-23 08:41:41

สุดยอด

#78 โดย phatpong
เมื่อ 2012-11-20 15:17:05

เก่งที่สุดเลยจะ

#77 โดย phin
เมื่อ 2012-11-15 09:54:01

เก่งที่สุดเลยจะ

#76 โดย phin
เมื่อ 2012-11-15 09:53:56

เก่งที่สุดเลยจะ

#75 โดย phin
เมื่อ 2012-11-15 09:53:45

..........m,

#74 โดย mmm
เมื่อ 2012-11-10 09:16:22

รัด

#73 โดย ด่ีร
เมื่อ 2012-09-12 13:14:25

กวนตีนคราฟๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#72 โดย รัก
เมื่อ 2012-08-29 13:12:24

รักเต้ยน๊

#71 โดย รัก
เมื่อ 2012-08-29 13:11:43

พ่อมึงตาย

#70 โดย อีฟ
เมื่อ 2012-08-17 16:35:28

พ่อมึงตาย

#69 โดย ด.ด.ด.ด.ด
เมื่อ 2012-08-10 09:38:12

ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#68 โดย ^^
เมื่อ 2012-07-26 12:48:04

ควยโต

#67 โดย ดัพะพ
เมื่อ 2012-07-20 14:20:36

ควยหอม ควยหอม 5555

#66 โดย 5555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:20:14

ไม่กลัว

#65 โดย 5555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:18:49

ควยหอม

#64 โดย 5555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:17:44

ระวังโดนครูตี

#63 โดย กดกกดกดกดกดกด
เมื่อ 2012-07-20 14:17:14

เล่นpb กัน

#62 โดย 555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:16:20

ไม่ต้องชมว่าควยโต

#61 โดย กดกกดกดกดกดกด
เมื่อ 2012-07-20 14:16:02

ห์ฮๆๆๆๆ

#60 โดย กดดกดกดกดกดกดกดก
เมื่อ 2012-07-20 14:15:10

ควยโต

#59 โดย 5555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:14:41

พ่อกูจากไปแล้ว

#58 โดย กดกกดกดกดกดกด
เมื่อ 2012-07-20 14:14:23

ชีวิตมันเศร้า

#57 โดย กดดกดกดกดกดกดกดก
เมื่อ 2012-07-20 14:13:19

พ่อมึงตาย

#56 โดย 5555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:13:04

ไม่อยากทำงาน

#55 โดย กดดกดกดกดกดกดกดก
เมื่อ 2012-07-20 14:12:28

ควาย555555555555555555555

#54 โดย 654864654
เมื่อ 2012-07-20 14:11:49

เลิกเรียนมึงตาย

#53 โดย กดกกดกดกดกดกด
เมื่อ 2012-07-20 14:11:16

ทำงานเร็ว

#52 โดย 555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:11:00

ควย5555+5

#51 โดย ดกดด
เมื่อ 2012-07-20 14:10:16

ควาย

#50 โดย 555555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:09:35

5555+

#49 โดย ดเดพ้พ
เมื่อ 2012-07-20 14:09:32

เอ็มเมื่อไหร่จะส่งตอบมา

#48 โดย 3333
เมื่อ 2012-07-20 14:08:37

ทำไร่

#47 โดย 555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:08:34

อามบ้า

#46 โดย 555555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:07:16

อยากเล่นเกม

#45 โดย กดดกดกดกดกดกดกดก
เมื่อ 2012-07-20 14:07:11

ทำไร

#44 โดย 55555555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:05:46

เอ็ม

#43 โดย กดดกดกดกดกดกดกดก
เมื่อ 2012-07-20 14:04:58

หีโตฟิต

#42 โดย กดกดกดกดกดกดกดก
เมื่อ 2012-07-20 14:03:59

หี

#41 โดย 5555555555555555555555555555555
เมื่อ 2012-07-20 14:03:00

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555455555555555555555555555555555555555555555555545555555555555555555555555555545555555555555555555555554444444444444444444444444444444

#40 โดย 55555+
เมื่อ 2012-07-20 14:01:17

รักพากมากจากเเอม จาก ร.ร น.บ

#38 โดย เเอม
เมื่อ 2012-01-27 11:49:22

รัก ร.รหนองสมบูรณ์มาก

เจ้าคะ

#37 โดย บอยคับผม
เมื่อ 2012-01-27 11:47:12

รักนะคะคนดีของจากวันไหนก้รักเพียงเธอ

#36 โดย นู๋เจนจร้า
เมื่อ 2012-01-27 11:44:13

รักนะคนดี

#35 โดย กร
เมื่อ 2012-01-27 11:42:41

ดเด้ะเเกพะกดเพ

#34 โดย พะพถั้กพะด
เมื่อ 2011-12-12 10:37:50

55555555555

#33 โดย 60686
เมื่อ 2011-12-06 11:02:02

โก

#32 โดย
เมื่อ 2011-11-17 09:47:54

555555555555555555555555555558;pwiควนไร

#31 โดย วังแวง
เมื่อ 2011-11-17 09:44:28

555555555555555555555555555558;pwiควนไร

#30 โดย วังแวง
เมื่อ 2011-11-17 09:44:26

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
*-* *-* ง-ง +-+ *-* *-* *-* *-*

#29 โดย ผู้หวังดี
เมื่อ 2011-11-17 09:42:15

งวย ไอ น๊อญ

#28 โดย ห๋ำ น้อย
เมื่อ 2011-11-17 09:41:39

มล มล มล มล มล มล

#27 โดย ใจราย
เมื่อ 2011-11-17 09:40:59

น้ารัก ทุก คน นะจ๊

#26 โดย 555+
เมื่อ 2011-11-17 09:40:21

จิม

#25 โดย อะไรวะ
เมื่อ 2011-11-17 09:38:54

ผู้หวังดี นะจ๊ะ
เป็นเรื่องเข้าจัยผิด

#24 โดย ผู้หวังดี
เมื่อ 2011-11-17 09:38:49

ทักทายไอเพ็ก

#23 โดย วังแวง
เมื่อ 2011-11-17 09:37:03

ใครพิมชือตู นพดล

#22 โดย ผู้หวังดี
เมื่อ 2011-11-17 09:36:48

กทาจะเต่าkm12

#21 โดย วังแวง
เมื่อ 2011-11-17 09:35:40

...................................................................................................................................................................?

#20 โดย นพดล
เมื่อ 2011-11-17 09:35:25

ทำไรอยู่พิ......

#18 โดย นพดล
เมื่อ 2011-11-17 09:33:18

เขา ไม่ รู้ จัก กัน พิม คือ ใคร ก็ ไม่รู้ รู้ ว่า ไม่ได้ รู้จักกัน

#17 โดย ghgfhgtfh
เมื่อ 2011-11-17 09:33:01

ทักทายทุกๆๆคน

#16 โดย วังแวง
เมื่อ 2011-11-17 09:32:59

กั้ง ไออุปกรณ์การกระเศส

#15 โดย ผู้หวังดี
เมื่อ 2011-11-17 09:32:53

โก โก นะ อีโก

#14 โดย ผู้หวังดี
เมื่อ 2011-11-17 09:31:23

โจเอง

#13 โดย นพดล
เมื่อ 2011-11-17 09:30:57

เต๋าไม่รู้เรื่อง

#12 โดย นพลด
เมื่อ 2011-11-17 09:29:58

เต๋าไม่เกี่ยวนะไม่ได้พิม ไม่รู้ใครพิม

#11 โดย สกานต์
เมื่อ 2011-11-17 09:28:02

เต่าชอบพิม

#10 โดย สกานส์
เมื่อ 2011-11-17 09:24:55

หยุด

#9 โดย sdasdasd
เมื่อ 2011-11-17 09:21:31

รั ก ทุ ก ค น ที่ อยู่ ร.ร พลูตาหลวง

#8 โดย ชนินท์
เมื่อ 2011-11-17 09:08:02

รักพิม

#7 โดย ทสพร
เมื่อ 2011-11-17 09:06:57

รัก ร.ร พลูตาหลวงวิทยา 3/4

#6 โดย ชนินท์
เมื่อ 2011-11-17 09:04:40

LOVE

#5 โดย ทสพร
เมื่อ 2011-11-17 09:04:30

€☼—↔)š

#4 โดย ชนินท์
เมื่อ 2011-11-17 09:03:24

km 12

#3 โดย ทศพร
เมื่อ 2011-11-17 09:01:38

เชิด

#2 โดย เพ
เมื่อ 2011-07-29 12:19:09

เริ่ด

#1 โดย รัต
เมื่อ 2011-07-29 12:16:05