วิธีใช้งานโปรแกรม IDM

  โพสเมื่อ 2009-10-06 01:49:56 โดย jukjun13

โปรแกรม
Internet Download Manager (ต่อ)

     วิธีใช้งานโปรแกรม IDM

             วิธีการเข้าสู่โปรแกรมมี 2 วิธี คือ
               - 
วิธีที่ 1  สามารถเข้าโปรแกรมได้จากไอคอน  pic6.gif   ของโปรแกรม ที่ปรากฏอยู่มุมขวามือด้านล่างของหน้าจอ Desktop (System Tray) 
            -
วิธีที่ 2  เข้าโปรแกรมจากทางเมนู Start / Programs / Internet Download Manager
           
              หน้าจอหลักของโปรแกรม

pic7.gif

               ไอคอนหลักในโปรแกรม 

 pic8.gif 1. Add URL -- ปุ่มที่ใช้ป้อนตำแหน่งของไฟล์ที่จะดาวน์โหลด หรือคือ URL ของโปรแกรมนั้นๆ
 pic9.gif 2. Resume -- ปุ่มที่ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ อาจเกิดจากเน็ตหลุดหรือไฟดับ ทำให้การดาวน์โหลดขาดช่วง ใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต่อเนื่องจากจุดที่ขาดช่วง
 pic10.gif 3. Stop -- ปุ่มใช้หยุดการดาวน์โหลดไฟล์ สามารถหยุดการดาวน์โหลดเพื่อไปทำธุระและกลับมาดาวน์โหลดต่อเมื่อมีเวลา
 pic11.gif 4. Stop All -- ทำงานเหมือนกับปุ่ม Stop แต่ใช้ในกรณีที่ต้องการหยุดการดาวน์โหลดไฟล์ ที่กำลังดาวน์โหลดอยู่ ณ ขณะนั้นทั้งหมด
 pic12.gif 

  5. Delete -- ปุ่มลบรายการจากในลิสต์ดาวน์โหลด เป็นเพียงการลบรายการจากในลิสต์ดาวน์โหลด ไม่ได้ลบไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมาแล้ว

 pic13.gif 6. Delete Completed Files -- ทำงานเหมือนกับปุ่ม Delete แต่เป็นการลบรายการจากลิสต์ดาวน์โหลดที่โหลดโปรแกรมเสร็จแล้ว (สถานะ Complete) ออกไปในคราวเดียว
 pic14.gif 7. Options -- ปุ่มที่ใช้ปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม IDM
 pic15.gif 8. Scheduler -- ปุ่มกำหนดตารางเวลาที่จะใช้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ยังอยู่ในคิว (Queue) ที่แสดงในหน้าต่างลิสต์รายการดาวน์โหลดของโปรแกรม
 pic16.gif 9. Start Queue -- ปุ่มที่สั่งให้โปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในคิว ซึ่งยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ
 pic17.gif 10. Stop Queue -- ปุ่มที่สั่งโปรแกรมหยุดการดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในคิว
 pic18.gif 11. Tell a Friend -- ปุ่มที่ใช้เรียกโปรแกรม E-Mail จากในเครื่องของคุณ เพื่อแนะนำโปรแกรมให้กับเพื่อนของคุณทราบ

     12. Categories -- การแบ่งประเภทของไฟล์ที่อยู่ในลิสต์รายการดาวน์โหลด 

pic19.gif
     13. ลิสต์รายการดาวน์โหลด เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลด

pic20.gif


            - File Name ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด 
            - Q หากไฟล์อยู่ในคิว (Queue) ที่จะถูกดาวน์โหลด (ไฟล์ที่ยังดาวน์โหลดไม่

สมบูรณ์) จะปรากฏเป็นเครื่องหมาย + 

            - Size ขนาดของไฟล์ที่จะดาวน์โหลด
            - Status สถานะของการดาวน์โหลด หากโหลดเสร็จแล้ว เป็นคำว่า Complete หากยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ดาวน์โหลดมาแล้ว 
            - Time-left ระยะเวลาที่คาดว่าจะดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ 

            - Transfer rate อัตราความเร็วในการดาวน์โหลด 
            - Last Try … หากมีการดาวน์โหลดไฟล์หนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ช่องนี้จะแสดงวันที่และเวลาในการดาวน์โหลดครั้งล่าสุด 
            - Description รายละเอียดไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่น หากเป็นไฟล์ Mp3 จะแสดงความยาวของเพลง

le.gif

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น