ขั้นตอนการติดตั้งอินเตอร์เน็ต

  โพสเมื่อ 2009-10-06 01:55:27 โดย kikumay
 ขั้นตอนการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
              1. ติดตั้งอุปกรณ์ Modem ให้เรียบร้อย ถ้าเป็นแบบภายนอกก็ติดตั้งเองได้ แต่ถ้าเป็นแบบ
ภายในควรให้ช่างผู้ชำนาญในการติดตั้งเป็นอยู่ติดตั้งให้ และต่อเชื่อมสารโทรศัพท์บ้านเข้ากับ ช่อง Line ของ Modem
21.jpg

 

 

 2. เลือกผู้ให้บริหารอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับผู้ใช้บริการ จะได้ Username และ Password เพื่อใช้ในการติดต่อ
22.jpg

 

 

3. สร้าง Shortcut เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเรากับผู้ให้บริการ มีวิธีการสร้างดังนี้
สำหรับ Windows2000 หรือ Windows XP
1. คลิกที่ Start เลือกคำสั่ง Setting เลือก Network and Dial-Up Connections
23.jpg

 

 

 2. ดับเบิลคลิกที่ Make New Connection จะปรากฎภาพดังนี้

 

 

24.jpg
 3. คลิกที่ปุ่ม Next แล้วเลือก Dial-up to private network คลิก Next

 

25.jpg

 

 4. จะปรากฎข้อมูลดังรูปนี้ ให้เลือกเติมข้อมูลดังนี้

 

26.jpg

 

 

4.1 คลิกที่นี้
4.2 คลิกที่ช่อง Phone Number พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ในการติดต่อที่ได้มา
เช่น 044742999 เป็นต้น
4.3 คลิกปุ่ม Next เมื่อบันทึกรายการเสร็จ
5. จะปรากฎข้อมูลดังรูปนี้ คลิกปุ่ม Next

 

27.jpg

 

 6. จะปรากฎดังภาพต่อไปนี้

 

28.jpg

 

6.1 เปลี่ยนชื่อให้ตรงตามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
6.2 คลิกเพื่อสร้าง Shortcut ไปไว้ที่หน้าจอ
 
29.jpg

 

 

 

7.1 ใส่ Username ให้ตรงกับที่ได้พิมพ์ให้เหมือนทุกตัว
7.2 ใส่ Password ให้ตรงกับที่ได้
พิมพ์ให้เหมือนทุกตัว
7.3 คลิกที่ปุ่ม Dial เพื่อเริ่มเชื่อมต่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น