หน้าแรก   ย้อนกลับ   1   ต่อไป   สุดท้าย 

  deco02.gifการติดตั้งระบบไร้สายบนระบบปฏิบัติการวินโดวสXP แบบแอดฮอกdeco02.gif

              การรักษาความปลอดภัยของแบบแอดฮอกจําเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิแบบระบบเปิดและการเข้ารหัสWEP การติดตั้งจะขึ้นอยู่ว่าไดรเวอร์ของตัวNetwork adapter นั้นจะสามารถรองรับบริการWireless Zero Configuration หรือไม 

deco02.gifไดรเวอร์ของNetwork adapter deco02.gif

ของระบบไรสายสามารถรองรับบริการWireless Zero Configurati...

 

 หน้าแรก   ย้อนกลับ   1   ต่อไป   สุดท้าย