การดูแลรักษาและการปลูกดอกกุหลาบ

  โพสเมื่อ 2009-10-06 00:44:40 โดย kornny

 images.jpg

 การปลูกและดูแลรักษาดอกกุหลาบ
ถึงแม้กุหลาบจะปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่ต่างกันก็ย่อมทำให้ การเจริญเติบโตดีเลวต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนปลูกควรเตรียมดินดังนี้

 

ในภาคกลางซึ่งมีสภาพดินค่อนข้างเหนียว และค่อนข้างเป็นกรดจัด ระดับ น้ำใต้ดินสูง เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบจะนิยมปลูกแบบร่องสวน ซึ่งมีคูน้ำคั่นกลาง โดยเริ่มเตรียมดินในฤดูแล้ง คือจะต้องฟันดินและตากดินให้แห้ง เพื่อกำจัดวัชพืช ก่อน ในขณะที่ตากดินนี้อาจโรยปูนขาวลงไปด้วยก็ได้ เมื่อดินแห้งดีแล้วจึงกลับ หน้าดิน และชักดินในแต่ละแปลงให้มีขอบสูง ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กน้อย ขนาด ของแปลงกว้างและยาวตามพื้นที่เดิมที่เคยปลูกผักมาแล้ว การวางระยะห่างของ ต้นที่จะปลูกอาจใช้ระยะ 50 x 50 เซนติเมตร จำนวนแถวในแต่ละแปลงไม่ควร เกิน 3 แถว เพื่อความสะดวกในการตัดดอกและตัดแต่งกิ่งตรงแถวกลาง

 

สำหรับในภาคอื่นที่มีสภาพดินค่อนข้างร่วนหรือดินร่วนปนทราย อาจ ปลูกแบบเจาะหลุมปลูกหรือแยกแปลงปลูกก็ได้โดยวัดขนาดแปลงปลูกกว้าง 1 .20 เมตร เว้นทางเดิน 1 เมตร ความยาวของแปลงปลูกตามขนาดของพื้นที่ และใช้ ระยะปลูก 60 x60 เซนติเมตร ซึ่งจะได้จำนวนต้นประมาณ 2,000 ต้นต่อไร่ (หรือ ทำแปลงปลูกกว้าง 1เมตร เว้นทางเดิน 1 เมตร และใช้ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร สำหรับพันธุ์กุหลาบที่ขนาดของทรงพุ่มไม่แผ่กว้างมากนัก) ก่อนปลูกควรหว่าน ปูนขาวและไถพรวนตากดินไว้ให้แห้ง

 

กุหลาบสามารถปลูกได้ทั้งในดินที่เป็นกรดหรือด่าง แต่เจริญได้ดีในดิน ที่ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย คือมี pH ประมาณ 4.5-6.5 ถ้าดินเป็นกรดมากให้เติม ปูนขาว 60-100 กิโลกรัมต่อ 100 ตารางวา แต่ถ้าดินเป็นด่างก็ใส่กำมะถันผง 20-50 กิโลกรัมต่อ 100 ตารางวา เมื่อเตรียมแปลงปลูกเรียบร้อยแล้ว ให้ขุดหลุม ปลูกกว้างและลึก 30 x 30 เซนติเมตร (ถ้าเตรียมหลุมปลูกกว้างและลึกกว่านี้ จะ เป็นการดียิ่งขึ้น) จากนั้นก็จะใส่ปุ๋ยคอก เช่น ขี้เป็ด ขี้ไก่ ขี้วัว ฯลฯ ประมาณหลุมละ 1 บุ้งกี๋ ใส่ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต หรือกระดูกป่นเป็นปุ๋ยรองก้นหลุม ๆ ละ 1 กำมือ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์กุหลาบซึ่งอาจจะเป็นกิ่งตอนหรือต้นติดตา ลงไปปลูก กลบดินที่โคนต้นให้กระชับและรดน้ำให้ชุ่ม

 

กิ่งพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกเพื่อตัดดอกเป็นการค้าในปัจจุบัน ได้แก่ กิ่งตัดชำ และกิ่งตอนจะมีเกษตรกรบางรายที่ปลูกโดยใช้ต้นติดตา แต่มีน้อยราย


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


มีแค่เนี้ย sัs

#18 โดย คนน่ารัก
เมื่อ 2014-05-24 12:25:00

อืม..ย่อไม่ถูกเลยว่ะะ

#17 โดย คนน่ารัก
เมื่อ 2014-05-24 12:20:07

ไม่เห็นมีอะไรเลย

#16 โดย เด็กดี
เมื่อ 2013-09-19 12:45:11

งงจุงเบย

#15 โดย เพียงขวัญ
เมื่อ 2013-08-28 20:40:23

ชอบน้ำขวด

#14 โดย ฟี
เมื่อ 2012-02-05 14:39:38

น่าเบื่อ

#13 โดย กิ๊ก
เมื่อ 2012-02-05 14:38:16

ดี

#12 โดย ้พนา
เมื่อ 2012-02-04 13:34:23

พนรเรนนพฝ้ยะยาบยนรี้มาวสบ

#11 โดย อาร์
เมื่อ 2011-12-05 20:00:33

น่าเบื่อ

#10 โดย คน
เมื่อ 2011-10-25 14:06:01

เห็นมีไรเลย

#9 โดย คน
เมื่อ 2011-07-13 17:39:17

เห็นมีไรเลย

#8 โดย คน
เมื่อ 2011-07-13 17:39:09

จขนรจรน

#7 โดย ตยนย
เมื่อ 2011-01-25 21:20:21

จขนรจรน

#6 โดย ตยนย
เมื่อ 2011-01-25 21:20:21

ชอบดอกกุหลาบที่สุด

#5 โดย นู๋เนมน่ารัก
เมื่อ 2010-11-05 09:08:37

ทำได้ดีมาก

#4 โดย สุนันทา
เมื่อ 2010-07-31 12:14:06

ทำได้ดีมาก

#3 โดย สุนันทา
เมื่อ 2010-07-31 12:14:05

ทำได้ดีมาก

#2 โดย สุนันทา
เมื่อ 2010-07-31 12:14:04

ดีจายมากเลยคระ
ชอบมากเวยคระ

#1 โดย คนน่าหัก
เมื่อ 2010-07-16 10:09:56