ความคุ้มครองที่แตกต่างกันของ ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ กับ ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

  โพสเมื่อ 2018-02-01 15:53:12 โดย liqueur

ทุกครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในบ้านที่มักจะหาบริษัทประกันสุขภาพผู้สูงอายุหรือประกันชีวิตผู้สูงอายุ ให้รองรับกับความต้องการ เพราะวัยผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าวัยอื่น ซึ่งการทำประกันผู้สูงอายุนั้น จะช่วยคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในเรื่องค่าใช้จ่าย และค่าชดเชยต่างๆ ซึ่งประกันที่เราจะคุ้ยเคยกันส่วนมากก็จะเป็น ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ และประกันชีวิตผู้สูงอายุ วันนี้เราจะมาพูดถึงความคุ้มครองของประกันทั้ง 2 แบบกันค่ะ

ประกันผู้สูงอายุ

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพสูงวัย

ความคุ้มครองหลักๆของประกันสุขภาพก็คือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โดยผู้ป่วยในคือการรักษาในโรงพยาบาล นอนโรงพยาบาล ค่าปรึกษาแพทย์เป็นต้น ส่วนผู้ป่วยนอกคือไม่จำเป็นต้องแอดมิทก็รับการรักษาได้ เช่นวินิจฉัยโรคและจ่ายยา เป็นต้น อาจจะแยกออกมาเป็นแบบอื่นได้อีก เช่น

ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายแรงที่มาตามอายุที่มากขึ้น จะมีรูปแบบประกันสุขภาพแบบนี้คุ้มครองให้อยู่ โดยมากจะแยกกรมธรรม์ กับประกันสุขภาพปรกติและประกันชีวิต เพราะมีเงื่อนไขการคุ้มครองที่ค่อนข้างเฉพาะตัว

ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน โดยมักจะให้เพียงค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในเท่านั้น เพราะปรกติแล้วผู้สูงอายุมักหลีกเลี่ยงการนอนโรงพยาบาลเป็นปรกติ ทำให้การรักษาเกิดได้ยากขึ้นและช้าขึ้น เมื่อบริษัทประกันภัยทำประกันสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ จึงเลือกคุ้มครองแต่เพียงผู้ป่วยในเท่านั้น

 

ประกันผู้สูงอายุ

ความคุ้มครองของประกันชีวิตผู้สูงอายุ

          ประกันผู้สูงอายุ จะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยต่างๆ แก่บุคคลที่มีอายุ 50 – 70 ปี และให้ความคุ้มครองไปจนถึงอายุ 90 ปี ส่วนใหญ่จะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และมีเบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาการคุ้มครอง สิ่งหนึ่งที่ทำให้ ประกันผู้สูงอายุ แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไปคือ ประกันผู้สูงอายุจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้น และ ผู้เอาประกันไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ (นอกจากผู้เอาประกันได้ทำประกันที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้)

 

ดังนั้นเมื่อได้รู้ถึงความคุ้มครองของประกันสุขภาพผู้สูงอายุและประกันชีวิตผู้สูงอายุแล้ว ผู้ซื้อประกันภัยก็ควรเลือกซื้อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยให้มากที่สุด และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นให้ดี ก่อนตัดสินใจด้วยนะคะ

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น