ภาษาไทย_คำราชาศัพท์

  โพสเมื่อ 2009-10-06 02:25:22 โดย loverberry
  ราชาศัพท์       คำราชาศัพท์ถ้าแปลตามรูปศัพท์  หมายถึง  ศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์  คำราชาศัพท์ใช้กับพระมหากษัตริย์     เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์  พระสงฆ์และคนสุภาพ  ราชาศัพท์เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ชาวไทยใช้สื่อสารกับบุคคลดังกล่าวด้วยความเชื่อและการยกย่องมาแต่โบราณกาลลักษณะการใช้ราชาศัพท์.     คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำนาม  มี    ลักษณะ  คือ
                   .  คำนามที่ไม่ใช้คำใดๆ ประกอบ  ได้แก่คำนามประเภทสมุหนาม เช่น  คณะ สมาคม  มูลนิธิ  เป็นต้น  อีกพวกหนึ่ง
ได้แก่    คำนามที่เป็นราชาศัพท์แล้วในตัว  เช่น  ตำหนัก  วัง  เป็นต้น  พวกหลังนี้เมื่อใช้ในระดับสูงขึ้นไปต้องใช้คำอื่นประกอบ
เช่น  ตำหนัก  (เรือนเจ้านาย) พระตำหนัก(เรือนของพระมหากษัตริย์
)
                    .  คำนามที่ใช้คำอื่นประกอบเพื่อเป็นราชาศัพท

                             .  สำหรับพระมหากษัตริย์
 * คำนามที่เป็นชื่อสิ่งของสำคัญที่ควรยกย่อง มีคำเติมหน้า  ได้แก่ พระบรมมหาราช  พระบรมมหา  พระบรมราช  พระบรม   พระอัคราช  พระอัคร และพระมหา  เช่น พระบรมมหาราชวัง  พระบรมมหาชนกพระบรมราชชนนี  พระบรมราชวงศ์  พระบรมอัฐิ  พระบรมโอรสาธิราช  พระอัครชายา  พระมหาปราสาท  พระมหาเศวตฉัตร  เป็นต้น
 *คำนามเป็นชื่อสิ่งสำคัญรองลงมา  นำหน้าด้วยคำพระราช  เช่น พระราชวังพระราชวงศ์ พระราชทรัพย์   พระราชลัญจกร  เป็นต้น
*
  คำนามเป็นชื่อของสิ่งสามัญทั่วไปที่ไม่ถือว่าสำคัญส่วนใหญ่เป็นคำบาลีสันสกฤต เขมร  และคำไทยเก่า แต่บางคำก็เป็นคำไทยธรรมดานำหน้าด้วยคำ  พระ  เช่น  พระกร  พระบาทพระโรค  พระฉาย  พระแท่น  พระเคราะห์  เป็นต้น  คำนามใดที่เป็นคำประสม  มีคำ พระ ประกอบอยู่แล้ว  ห้ามใช้คำ   พระ  นำหน้าซ้อนอีก  เช่น  พานพระศรี   (พานหมาก)  ขันพระสาคร (ขันน้ำ)  เป็นต้น
*
คำนามที่เป็นชื่อสิ่งไม่สำคัญและคำนั้นมักเป็นคำไทย นำหน้าด้วยคำว่า ต้น เช่น  ม้าต้น  ช้างต้น  เรือนต้น  และนำหน้าด้วย หลวง  เช่น  ลูกหลวง  หลานหลวง   รถหลวง  เรือหลวง  สวนหลวง   ส่วน  หลวง ที่แปลว่าใหญ่  ไม่จัดว่าเป็นราชาศัพท์ เช่นภรรยาหลวง  เขาหลวง  ทะเลหลวง  เป็นต้น  นอกจากคำว่า ต้น  และ  หลวง  ประกอบท้ายคำแล้วบางคำยังประกอบคำอื่นๆ อีก   เช่น  รถพระที่นั่ง    เรือพระที่นั่ง รถทรง  เรือทรง  ม้าทรง  ช้างทรง  น้ำสรง  ห้องสรง  ของเสวย    โต๊ะเสวย  ห้องบรรทม   เป็นต้น                              .  สำหรับเจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์  คือตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชินีลงไปถึงหม่อมเจ้า
            * ใช้พระราชนำหน้า  เช่น  พระราชเสาวนีย์  พระราชประวัติ  พระราชดำรัส พระราชกุศล  พระราโชวาท   พระราโชบาย   เป็นต้น            * ใช้พระนำหน้า  เช่น  พระเศียร  พระองค์  พระหัตถ์  พระทัย พระบาท  เว้นแต่หม่อมเจ้าไม่ใช้ พระ นำหน้า  ใช้ว่า  เศียร  องค์  หัตถ์  หทัย  บาท  เป็นต้น             * คำนามราชาศัพท์สำหรับเจ้านายอยู่ในตัว  ไม่ต้องใช้คำนำหน้าหรือคำต่อท้าย  เช่น  วัง  ตำหนัก  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  

คำสุภาพ

คำสุภาพ เป็นคำที่มีลักษณะดังนี้

·         ไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้าง เช่น เออ โว้ย เปล่า ไม่มี ไม่ใช่ คำเหล่านี้ ควรพูดให้มีสำเนียงอ่อน เช่น ครับ ค่ะ หามิได้ มิได้

·         ไม่เป็นคำหยาบ เช่น ขี้ เยี่ยว อ้าย อี ควรใช้ อุจจาระ ปัสสาวะ สิ่งนี้สิ่งนั้น นางเลิ้ง ( อีเลิ้ง) นางเห็น ( อีเห็น)

·         ไม่เป็นคำที่นิยมเปรียบเทียบของหยาบ เช่น

ปลาช่อน เปรียบเทียบกับ อวัยวะชาย เปลี่ยนเป็น ปลาหาง

สากกะเบือ เปรียบเทียบกับ อวัยวะชาย เปลี่ยนเป็น ไม้ตีพริก

ปลาสลิด เปรียบเทียบกับ อวัยวะหญิง เปลี่ยนเป็น ปลาใบไม้

·         ไม่เป็นคำผวน คือ คำที่พูดกลับเสียงคำเดิมแล้วเป็นคำที่ไม่สุภาพ หยาบโลน เช่น
สมควรด้วย แปดตัว เจ็ดอย่าง ที่ห้า ตากแดด ผักบุ้ง

 คำสุภาพสำหรับกราบบังคับทูลพระเจ้าแผ่นดิน

หามิได้ ไม่ใช่ ปลาบ้า ปลาอ้ายบ้า

กา อีกา แร้ง อีแร้ง

มูล ขี้ รากดิน ไส้เดือน

ชัลลุกา ปลิง จิตรจุล เต่า

ปลายาว ปลาไหล ดอกเหล็ก ดอกขี้เหล็ก

ช้างนรการ ช้างสีดอ ช้างแม่หนัก ช้างแม่แปรก

ต้นหนามรอบข้อ ต้นพุงดอ ต้นเอนกคุณ ต้นตำแย

ผักทอดยอด ผักบุ้ง ผักรู้นอน ผักกะเฉด

ดอกซ่อนกลิ่น ดอกซ่อนชู้ ดอกมณฑาขาว ดอกยี่หุบ

ผลอุลิด ผลแตงโม ปลามัจฉะ ปลาร้า

ผึ่งแดด ตากแดด   สี่คู่ แปดตัว

สมควร สมควรด้วย ลั่นกุญแจ ใส่กุญแจ

เจ็ดประการ เจ็ดอย่าง กรอกขวด ใส่ขวด

  ที่มา 

http://www.pompisamai.th.gs/web-p/ompisamai/rachasup.htm

http://pichamont.ob.tc/-View.php?N=13

http://www.pasasiam.com/home/index.php/main-pasathai/180-2008-09-09-06-39-57


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


thank you! .........................................

#19 โดย teayaug
เมื่อ 2012-03-06 16:16:45

ไม่มีเลย

#18 โดย ใครวะ
เมื่อ 2011-11-23 11:58:48

รักจุบๆ

#17 โดย กิ๊ก
เมื่อ 2011-11-03 16:28:12

ขอให้มีศัพท์เยอะๆหน่อย

#16 โดย ออมมี่
เมื่อ 2011-06-25 13:16:46

พัฒนาหน่อยนะน่าจะมีคำเยอาะกว่านี้

#15 โดย jan
เมื่อ 2011-02-26 20:34:20

ึัึัุึัีุัเะำพไอดเเ้่า้นีรา่า่ะำไ-ๆไหกะร

#14 โดย บ๋อม
เมื่อ 2011-02-21 13:33:45

เ รนสนในสวสนรีว

#13 โดย แฟ้ม
เมื่อ 2011-01-09 19:49:24

คำที่ใช้กับพระสงฆ์หายังไง

#12 โดย น้ำ
เมื่อ 2011-01-07 18:25:23

คำที่ใช้กับพระสงฆ์หายังไง

#11 โดย น้ำ
เมื่อ 2011-01-07 18:25:19

คำที่ใช้กับพระสงฆ์หายังไง

#10 โดย น้ำ
เมื่อ 2011-01-07 18:25:13

อยากทราบความหมายของคำศัพท์ที่เราต้องการจะหา
อยากไห้ช่วยเพิ่มเติมขึ้นมาไห้เยอะๆน่อยอ่ะ
ขอโทดที่รบกวน
พัฒนาไปเรื่อยๆนะ
สู้ๆ

#9 โดย เดกต้องทามการบ้า
เมื่อ 2010-11-20 21:19:26

ไม่มีพวกผักเลยอะ

#8 โดย เดีย
เมื่อ 2010-11-16 14:32:06

ดีมากเลยค่ะ
ได้รู้คำราชาศัพท์ คำว่า "เต่า" ด้วยค่ะ

#7 โดย PorN
เมื่อ 2010-10-30 12:43:20

อยากให้มีคำราชาศัพท์ หมวดคำสุภาพคับ

#6 โดย game
เมื่อ 2010-10-04 17:19:36

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดีดีดีดีดดีดีดีดดีดีดดีดีดีดีดีดีดีดดีดดีดีดีดีดีดีดีดดีดีดดีดีดีดไปตลอด

#4 โดย อรนภา
เมื่อ 2010-07-15 19:00:57

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#3 โดย มิ้นท์
เมื่อ 2010-06-27 16:46:41

I Love You

#2 โดย cghj
เมื่อ 2010-06-02 16:10:47

ชอบมากเลยฮับ

#1 โดย ไก่หลง
เมื่อ 2010-06-02 16:06:29