การบริหารงานบุคคล ประเทศอังกฤษ

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:59:20 โดย mickeyminney
  การบริหารงานบุคคล      การบริหารงานบุคคลจะมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชนในท้องถิ่น เป็นองค์คณะบุคคล ที่มีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียน กำหนดวิธีการยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร การรับนักเรียนและการคัดชื่อนักเรียนออกจากโรงเรียน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนยังมีหน้าที่ในการดำเนินการสรรหา พัฒนา พิจารณาความดีความชอบ และการให้ออก บุคลากรของโรงเรียน 


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น