ไปหน้าที่    
 หน้าแรก   ย้อนกลับ   1   2   3   ต่อไป   สุดท้าย 

โรคจู๋ของข้าว

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:39:22 โดย mintzii6110
 
                         
                                      
                               โรคจู๋ของข้าว                                           
โรคจู๋ หรือ โรคใบหงิก เกิดจากเชื้อไวรัสไม่ติดต่อทางเมล็ด ดิน น้ำ ลม หรือทางสัมผัสมันจะถูกถ่ายทอดหรือติดต่อเข้าสู่ต้นข้าวได้โดยแมลงชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล" เท่านั้น เมื่อแมล...

 

พิธีรับขวัญข้าว

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:39:22 โดย mintzii6110
 
                                    
                                  
                                         
                                              
                                      พิธีรับขวัญข้าว  
...

 

การเจริญเติบโตของข้าว

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:39:22 โดย mintzii6110

การเจริญเติบโตของข้าว 

 ลักษณะที่มีความสัมพันธุ์กับการเจริญเติบโตของต้นข้าว ได้แก่ ราก ลำต้น และใบ

  • ราก รากเป็นส่วนที่อยู่ใต้ผิวดิน ใช้ยึดลำต้นกับดินเพื่อไม่ให้ต้นล้ม แต่บางครั้งก็มีรากพิเศษเกิดขึ้นที่ข้อซึ่งอยู่เหนือพื้นดินด้วย ต้นข้าวไม่มีรากแก้ว แต่มีรากฝอยแตกแขนงกระจายแตกแขนงอยู่ใต้ผิวดิน
  • ลำต้น มีลักษณะเป็นโพร...

 

วิธีการใช้ปุ๋ยในนาข้าว

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:39:22 โดย mintzii6110
 
                        
                      
   
                         วิธีการใช้ปุ๋ยในนาข้าว
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ปุ๋ย คือ อาหารของพืชเช่น ข้าว พื้นที่นาที่ใช้ปลูกข้าวติดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นอาหารของต้นข้าวถูกดึงดูดเอาไปสร้างเป็นต้นและเมล็ดข้าวหมดลง ทำให้แร่ธาตุเหล่านี้ขาดแคลนไปจากพื้นนา ข้าวที่ปลูกในระยะหลังจึงใ...

 

วิธีการปลูกในแต่ละภาคของไทย

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:39:22 โดย mintzii6110

                                             

                                                 วิธีการปลูกในแต่ละภาคของไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกสิกร

  • ภาคเหนือ
    ทำการปลูกข้าวนาสวนในที่ราบระหว่างภูเขากันเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีระดับน้ำในนาตื้นกว่า ๘๐ เซนติเมตร และทำการปลูกข้าว ไร่ในที่ดอนแ...

 

 ไปหน้าที่    
 หน้าแรก   ย้อนกลับ   1   2   3   ต่อไป   สุดท้าย