ประวัติความเป็นมาของกรุงศรีอยุธยา

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:26:11 โดย natnicha6139

 อยุธยา

   พระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "อยุธยา" เป็นเมืองหลวงเก่าของไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1893 โดย สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เป็น เมืองหลวงอยู่นานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ สืบเนื่องกัน 5 ราชวงศ์ รวมทั้งสิ้น 33 พระองค์ (ไม่รวมขุน วรวงศาธิราช) อยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 76 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.6 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอภาชี อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภอเสนา อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ และอำเภอวังน้อยกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


48784855686/***--++


00.000.


21458668
55555500
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#1 โดย 2156460
เมื่อ 2011-06-06 09:04:36