การปลูกผักบุ้ง

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:50:13 โดย needy6244

     การปลูกผักบุ้ง

การปลูกผักบุ้ง เนื่องจากผักบุ้งเป็นไม้ที่ปลูกได้ในดินทุกชนิด ตั้งแต่ในดินที่แห้งแล้งไปจน

ถึงที่ที่มีน้ำมาก และหากมีน้ำมากก็จะทำให้ลำต้นเจริญงอกงามดี มีความกรอบมากกว่าผัก

บุ้งที่เจริญในที่แห้งแล้ง นอกจากนี้ผักบุ้งยังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถ

ปลูกหรือขยายพันธุ์ได้โดยการแยกกิ่งแก่ไปปักชำ ค่ะกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น