พระราชประวัติของ รัชกาลที่ 5

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:33:19 โดย nuk6118
 ประวัติรัชกาลที่5
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และองค์ที่ ๑ ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนาถ พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๓๙๖ ตรงกับวันอังคาร เดือน ๑๐ แรม ๓ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ.๑๒๑๕ มีพระขนิษฐาและพระอนุชาร่วมสมเด็จพระบรมราชชนนี ๓ พระองค์ คือ
  •                  ๑.     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดี  กรมหลวงวิสุทธิกษัตรีย์
  •                  ๒.    สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ ต้นราชสกุล จักรพันธุ์
  •                  ๓.     จอมพลเรือ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ต้นราชสกุล ภาณุพันธุ์
  •                  ปี พ.ศ.๒๔๐๔ เมื่อพระชนมายุ ๙ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ แล้วทรงผนวชเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๙  หลังจากลาผนวชแล้ว ประทับ ณ พระตำหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างนี้สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงกวดขันดูแลในเรื่องราชการแผ่นดินมากขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้เฝ้าปฏิบัติประจำพระองค์นอกเหนือจากเวลาเฝ้าตามปกติ เพื่อทรงรับฟังพระบรมราโชวาท และพระบรมราชาธิบายในเรื่องราชการและราชประเพณีต่างฯ อยู่เสมอ  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๑๐เมื่อพระชนมายุย่าง ๑๕ พรรษา ทรงเลื่อนพระอิสริยยศเป็นกรมขุน และเปลี่ยนพระนามกรเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพินิตประชานาถ แล้วทรงรับหน้าที่ในการบังคับบัญชากรมทหารมหาดเล็ก กรมทหารบกวังหน้า กรมล้อมพระราชวัง และกรมพระคลังมหาสมบัติ
 kapook_21220.gifกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


- -

#1 โดย สวย ย :)
เมื่อ 2010-11-06 08:47:45