แม่เป็นดวงใจของฉัน

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:35:10 โดย oom6402

ที่กล่าวว่า พ่อแม่ เป็นพระพรหมของลูก ก็เพราะท่านมีพรหมวิหารสี่ อันประกอบด้วย ความเมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดีต่อลูก ความกรุณา คือ มีความเห็นอกเห็นใจลูกอย่างแท้จริงและพยายามช่วยเหลือลูกเมื่อประสบความเดือดร้อนหรือความยากลำบากอยู่เสมอ เมื่อลูกประสบความสำเร็จหรือเจริญก้าวหน้าก็มีมุทิตาจิต คือยินดีอย่างจริงใจ ครั้นลูกผิดพลาด ก็มีใจอุเบกขา คือไม่ซ้ำเติม ทับถมลูก
       
เราทุกคนเกิดมาจะต้องมีแม่ถ้าเราไม่มีแม่ เราก็อาจจะไม่ได้ลืมตามาดูโลกได้เหมือนวันนี้ เราจึงควรตอบแทนพระคุณของแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

พระคุณแม่ เลิศฟ้า มหาสมุทร
พระคุณแม่ สูงสุด มหาศาล
พระคุณแม่ เลิศกว่า สุธาธาร
ใครจะปาน แม่ฉัน นั้นไม่มี

 


 

 


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น