น่าสนใจ!! เตาไฟฟ้า มาพร้อมฟังชั่นการใช้งานครบครัน

  โพสเมื่อ 2015-06-08 15:45:02 โดย oonliner1134


วันนี้จะพาไปดู เตาไฟฟ้า ที่น่าเลือกซื้อเลือกใช้ เหมาะสมหรับคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านที่ชอบงานครัว

คุณสมบัติ ariston KBT 6124 D IX

พื้นผิวใช้งาน: ไฟฟ้า ประเภท: แยกอิสระ สวิตช์: เซ็นเซอร์ตัวตั้งเวลาหัวเตา แผงหัวเตา: แก้วเซรามิค จำนวนหัวเตา: 4 หัวเตาเซรามิค: 4 หัวเตา Express trains: 4 Rings two-planimetric: 1ตัวแสดงผลความร้อนที่เหลือ สวิตช์นิรภัยป้องกัน พื้นที่รัศมีความร้อน: 1 x 0.6kw; 1 x 1.4kw; 1 x 1.8kw; 1 x 1, 1-2.5kw สีแผงหัวเตา: สีดำ

หัวเตาแบบ cooktop-double/oval

เตาไฟฟ้า. หั วเตาให้ ความร้ อนแก้ วเซรามิ ค 4หั ว smart touch control จอแสดงผล LED ฟั งก์ ชั่ นป้ องกั นอั นตรายสำหรั บเด็ กตั วตั้ งเวลาตั วควบคุ มความร้ อนตั วแสดงผลความร้ อนที่ เหลื อปุ่ มเปิ ด/ปิ ดชุ ดทำความสะอาดอลู มิ นั่ ม, สแตนเลส, โครงแบบลาดเอี ยง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://www.samsung.com/th/consumer/home-appliances/built-in-cooking-appliances/cooktop/C61RAAST/XSTกรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น