หน้าแรก   ย้อนกลับ   1   ต่อไป   สุดท้าย 

บันทึกการอ่าน

  โพสเมื่อ 2009-10-05 23:38:43 โดย oporkanchana

ชื่อหนังสือ   ลูกสัตว์แต่งตัว

ผู้แต่ง   พรจันทร์  จันทวิมล

สำนักพิมพ์   ต้นอ้อ  แกรมมี่

จำนวนหน้า   8  หน่า

วันที่อ่าน  10 พ.ย.  2549

ความประทับใจ  ผู้แต่งมีความคิดสร้างสรรค์ดี

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้เด็กหัดแต่งตัว

 

ชือหนังสือ  อึ

ผู้แต่ง  พรอนงค์  นิยมค้า

สำนักพิมพ์  แพรวเพื่อนเด็ก

จำนวนหน้า   28 หน้า

วันที่อ่าน  11 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  เนื้อหาภายในมีสา...

 

บันทึกการอ่าน

  โพสเมื่อ 2009-10-05 23:38:43 โดย oporkanchana

 ชื่อหนังสือ   เม่นหลบฝน

ผู้แต่ง   ปรีดา  ปัญญาจันทร์

สำนักพืมพ์   แพรวเพื่อนเด็ก

จำนวนหน้า   28  หน้า

วันที่อ่าน   10 พ.ย. 2549

ความประทับใจ   สอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อแก่กันและกัน

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้รู้จักการแก้ปัญหา

 

บันทึกการอ่าน

  โพสเมื่อ 2009-10-05 23:38:43 โดย oporkanchana

 ชื่อเรื่อง   ตด

ผู้แต่ง   พรอนงค์  นิยมค้า

สำนักพืมพ์   แพรวเพื่อนเด็ก

จำนวน   28  หน้า

วันที่อ่าน   10 พ.ย. 2549

ความประทับใจ   คนเขียนสามารถทำให้เด็กกินผักได้

ประโยชน์หลังการอ่าน   ได้รู้ว่าตดคืออะไร

 

 

 

 หน้าแรก   ย้อนกลับ   1   ต่อไป   สุดท้าย