บันทึกการอ่าน

  โพสเมื่อ 2009-10-05 23:38:43 โดย oporkanchana

ชื่อหนังสือ   ลูกสัตว์แต่งตัว

ผู้แต่ง   พรจันทร์  จันทวิมล

สำนักพิมพ์   ต้นอ้อ  แกรมมี่

จำนวนหน้า   8  หน่า

วันที่อ่าน  10 พ.ย.  2549

ความประทับใจ  ผู้แต่งมีความคิดสร้างสรรค์ดี

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้เด็กหัดแต่งตัว

 

ชือหนังสือ  อึ

ผู้แต่ง  พรอนงค์  นิยมค้า

สำนักพิมพ์  แพรวเพื่อนเด็ก

จำนวนหน้า   28 หน้า

วันที่อ่าน  11 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  เนื้อหาภายในมีสาระดีมาก

ประโยชน์หลังการอาน  ได้รู้ว่าทำไมคนและสัตว์ถึงต้องอึ

 

ชื่อหนังสือ  กุริกับกุระ

ผู้แต่ง  พรอนงค์  นิยมค้า

สำนักพิมพ์  แพรวเพื่อนเด็ก

จำนวนหน้า  28  หน้า

วันที่อ่าน  11 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ประทับใจความมีนำใจของกุริกับกุระ

ประโยชน์หลังการอ่าน   ได้รู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน

 

ชื่อหนังสือ   ไข่ไก่กับความฝัน

ผู้แต่ง   วิริยะ  สิริสิงห์

สำนักพิมพ์  ชมรมเด็ก

จำนวนหน้า  24  หน้า

วันที่อ่าน  12 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ผู้แต่งมีความคิดสร้าสรรค์ดีมาก

ประโยชน์หลังการอ่าน   ได้ใช้จินตนาการในขณะที่อ่าน

 

ชื่อหนังสือ   คุณตาหนวดยาว

ผู้แต่ง   ชีวัน  วิสาสะ

สำนักพิมพ์   แพรวเพื่อนเด้ก

จำนวนหน้า   32หน้า

วันที่อ่าน  13 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เขียน

ประโยชน์หลังการอ่าน   ให้ความเพลิดเพลิน

 

ชื่อหนังสือ   คุณฟองนักแปรงฟัน

ผู้แต่ง   ชีวัน วืสาสะ

สำนักพิมพ์   แพรวเพื่อนเด็ก

จำนวนหน้า   28 หน้า

วันที่อ่าน  14 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ความมีมีน้ำใจของคุณฟอง

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้มีน้ำใจ

 

ชื่อหนังสือ   ความรักของต้นไม้

ผู้แต่ง   ปลาสีรุ้ง (นามแฝง)

สำนักพิมพ์  บ้านต้นไม้

จำนวนหน้า  60หน้า

วันที่อ่าน   15  พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ความรักที่ต้นไม้มีให้เด็กชาย

ประโยชน์หลังการอ่าน  สอนให้รู้จักพอ

 

 

ชื่อหนังสืองานแรกของมี้จัง

ผู้แต่ง  พรอนงค์  นิยมค้า

สำนักพิมพ์  แพรวเพื่อนเด็ก

จำนวนหน้า   32 หน้า

วันที่อ่าน  18  พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ความพยายามของมี้จัง

ประโยชน์หลังการอ่าน  สอนให้มีความพยายาม

 

ชื่อหนังสือ  ไม้กระถาง

ผู้แต่ง  อ.นฤมล  ประสานไมตรี

สำนักพิมพ์  เกษตรสาส์น

จำนวนหน้า   152  หน้า

วันที่อ่าน   19 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ได้รู้จักไม้กระถางหลายชนิด

ประโยชน์หลังการอ่าน   สามารถนำมาใชในชีวิตประจำวันได้

 

ชื่อหนังสือ   ตุ๊กแกเบิ้ม

ผู้แต่ง   สุขุมาพร  อินทนาศักดิ์

สำนักพิมพ์   มูลนิธิเด็ก

จำนวนหน้า   24 หน้า

วันที่อ่าน  20 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ความคิดของตุ๊กแกเบิ้ม

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมี

 

ชื่อหนังสือ   หนังสือวันเด็กปี  2547

ผู้แต่ง   กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักพิมพ์   โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว

จำนวนหน้า   111 หน้า

วันที่อ่าน   21 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  ได้ฟังเรื่องเล่าจากเด็กต่างโรงเรียน

ประโยชน์หลังการอ่าน   ได้มีความรู้หลาย ๆ ด้าน

 

ชื่อหนังสือ   ชีวิตริมคลอง ของ เด็กชายรุ่ง

ผู้แต่ง   ส.พุ่มสุวรรณ

สำนักพิมพ์   ต้นอ้อ  แกรมมี่

จำนวนหน้า 104 หน้า

วันที่อ่าน   22 พ.ย.2549

ความประทับใจ  เรื่องราวของเด็กที่มีความผูกพันธ์กับปลา

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้มีคุณธรรม

 

ชื่อหนังสือ   นิกกับพิม

ผู้แต่ง   วณ.ประมวล (นาทแฝง)

สำนักพิมพ์  กรุงเทพฯ  พรรณกิจ

จำนวนหน้า  232 หน้า

วันที่อ่าน  23 พ.ย. 2549

ความประทับใจ   เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุนัข

ประโยชน์หลังการอ่าน  ช่วยให้ความเพลิดเพลิน

 

ชื่อหนังสือ   เรื่องเล่าจากดาวดวงหนึ่ง

ผู้แต่ง   พิษณุ สุภ (นามแฝง)

สำนักพิมพ์   แพรวสำนักพิมพ์

จำนวนหน้า  77 หน่า

วันที่อ่าน  25 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  รู้จักใจเขาใจเรา

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้มีความสามัคคี

 

ชื่อหนังสือ   นายถุงน้อย

ผู้แต่ง   เบญจรงค์

สำนักพิมพ์   ไทยวัฒนาพานิช

จำนวนหน้า   15 หน้า

วันที่อ่าน  26 พ.ย. 25649

ความประทับใจ  ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้รุจักนำสิ่งของมาใช้ใหม่

 

ชื่อหนังสือ   ดอกไม้ที่บานเชิงภู

ผู้แต่ง   โชติ  ศรีสุวรรณ

สำนักพิมพ์   ต้นอ้อ แกรมมี่

จำนวนหน้า   243 หน้า

วันที่อ่าน   26 พ.ย. 2549

ความประทับใจ  สอนให้มีจิตสำนึก

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้มีจิตสำนึก

 

ชื่อหนังสือ   เด็กเข้นแข็ง

ผู้แต่ง   นายชาติ  พิชญางกูร

สำนักพิมพ์   หกจ.มาสเตอร์เพรส

จำนวนหน้า  7 หน้า

วันที่อ่าน  27  พ.ย. 2549

ความประทับใจ  สอนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน

ประโยชน์หลังการอ่าน  สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

ชื่อหนังสือ   เหยี่ยวขาด้วน

ผู้แต่ง   ส. พุ่มสุวรรณ (นามแฝง)

สำนักพิมพ์   บรรณกิจ

จำนวนหน้า   77หน้า

วันที่อ่าน   27 พ.ย.2549

ความประทับใจ   รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น

ประโยชน์หลังการอ่าน   สอนให้เราคิดก่อนทำ

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น