สังเกตุคนที่ โดนของ หรือ โดนคุณไสย์

  โพสเมื่อ 2009-10-06 01:41:51 โดย papasung

สังเกตได้หลายอย่างประการซึ่งทั้งนี้ขึ้นกับว่าจะโดนของประเภทใด ทางโดนของกินจะของไปทางหน้าตาจะคล้ำๆของไป ดูใบหน้าแล้วไม่มีราศี ซึ่งดำ ๆ ไปใบหน้าแต่ทั้งนี้ต้องดูดี ๆ เพราะบางคนดำแดด หรือ งานเครียดก็เป็นได้จะไปเหมาหมดว่า โดนของอะไรนั้นไม่ได้

**ซึ่งถ้าโดนอะไรก็แล้วแต่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม บางรายเคยที่ไปมาหาสู่กันประจำก็จะห่างๆ ออกไป พูดจากันไม่ลงรอยกัน ขัดหูขัดตาทางเขาไปหมดอันนี้ก็ถือให้สังเกตุได้ว่า อาจจะโดนของทางด้านฝ่ายต่ำ ส่วนมากจะเป็นฝ่ายต่ำ ซึ่งจะไม่ดีต่อผู้ไปกระทำพิธีให้ และ ผู้ให้ไปกระทำพิธี (ให้หมอนั้นอาจารย์นั้น ๆ กระทำพิธีดังกล่าวให้) ซึ่งไม่ดีทั้งสองฝ่าย เพราะกรรมวิธีการไม่เป็นมงคลใด ๆ ทั้งสิ้น กระทั่ง อ้างว่า ไม่ใช้ไสยะ มนต์ดำ แต่รูปแบบรูปลักษณะแล้วก็คือ มนต์ดำ ไสยะ หรือไม่ก็กิ่ง ไสยะ กึ่งมนต์ดำ เป็นต้น.

    ***จึงของสาธุชนท่านทั้งหลายพึ่งตระหนักให้มากกับการที่ไปทำเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยหรือการทำของต่ำ ให้คู่ครองจะมาหลงใหลในตัวเราที่เราจะได้แต่ตัวเขาแต่ไม่ได้จิตใจเขาอันแท้จริงควรหันทางพึ่งทางด้านการปฎิบัติที่ดีต่อตนเองและคู่ครองในการอธิษฐานจิตเพื่อจะหยั่งผลประโยชน์กับเราเทอญ

ผลข้างเคียงหรือ(ผลเสีย)กับตนเองและคู่ครอง

การฝังรูปฝังรอยเพื่อผูกมัดจิตให้เขาหลงใหลนั้นเป็นผลข้างเคียงต่อผู้โดนทำดังประสบการณ์แต่ละท่านเล่า ๆมาและที่เห็นมาด้วยตนเอง หน้าตาจะคล้ำ ๆ ได้แต่ตัวแต่ใจไม่ได้

1.การงาน..ไม่ค่อยดีติดขัดอยู่เนื่องๆ

2.การเงินก็เก็บไม่อยู่ โชคลาภคลาดแคล้ว

3.ทางทำไม่โดนเขาจะย้อนมาหาตัวเองจะทำให้ผู้นั้นทางฝ่ายผู้ถูกระทำควรจะคิดถึงผู้กระทำกลับกัน ผู้กระทำกลับคิดถึงเขาแทน เรียกว่า (ของย้อนกลับ)

4.หรืออาจจะไม่ได้ผลใด ๆ ทั้งสิ้นก็มี

5.แต่ก็จะรับรองว่าไม่มีโทษใด ๆ แต่จริงๆแล้วก็จะมีผลข้างเคียงดังกล่าวข้างต้น

6.ผลข้างเคียงที่เห็นชัด ๆ กับตนเองก็คือ อาจจะถูกหลอกลวงให้ร่วมหลับนอนได้สุดท้ายต่อไป

7.ค่าครูค่าพิธีเรียกแพงเกินไป บางท่านที่เล่าให้ฟังเป็นหมื่นๆ ถึง หลาย ๆ หมื่นก็ยังมี จึงไม่ควรจะลงทุนอะไรมากขนาดนั้น (สำหรับคู่ครองที่เราปรารถนาดีต่อเขาด้วยความจริงใจ) ยกเว้นท่านลงทุนขนาดนั้นเสียเงินมากมายขนานนั้นเพื่อหวังผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่ง นั้นก็หมายถึงว่าท่านไม่ได้มีความจริงใจต่อเขาแล้วจึงขอให้สาธุชนทั้งหลายพึงพิจารณาเถิด

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


จะใช่หรือไม่ใช่นะ

#49 โดย Tar waragorn
เมื่อ 2013-12-10 19:44:46

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#48 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:32

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#47 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:32

ไม่เชื่อโทรมา

#46 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:32

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#45 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:32

ไม่เชื่อโทรมา

#44 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:32

ไม่เชื่อโทรมา

#43 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:31

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#42 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:31

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#41 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:16

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#40 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:12

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#39 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:07

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#38 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:05

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#37 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 13:00:02

ไม่เชื่อโทรมา

#36 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:59

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#35 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:56

ไม่เชื่อโทรมา

#34 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:55

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#33 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:54

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#32 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:53

ไม่เชื่อโทรมา

#31 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:51

ไม่เชื่อโทรมา

#30 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:50

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#29 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:49

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#28 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:49

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#27 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:48

ไม่เชื่อโทรมา

#26 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:46

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#25 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:41

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#24 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:37

ไม่เชื่อโทรมา

#23 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:32

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#22 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:27

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#21 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:24

ไม่เชื่อโทรมา

#20 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:21

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#19 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:15

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#18 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:10

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#17 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:04

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#16 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:59:00

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#15 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:58:56

ไม่เชื่อโทรมาได้0898413923

#14 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:58:55

ไม่กลัวเลยสักนิดเคยโดนมาแล้ว

#13 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:57:04

ไม่กลัวเลยสักนิดเคยโดนมาแล้ว

#12 โดย อายอง
เมื่อ 2013-07-16 12:57:03

แเหดเกำดไกไ้เดกแไำดพดไำำกดำดเดๆไๆเๆเๆเเๆไเกดปำแ้เปดกดไกดไำดไดำ--/ไ้ๆ

#11 โดย แข่ง
เมื่อ 2013-07-15 12:47:23

ไม่น่า

#10 โดย ....
เมื่อ 2013-01-02 01:28:00

มารยังงัยก็เป็นมาร เราขออโหสิกรรมให้กับพวกท่านที่คิดแต่จะแย้งของๆคนอื่น หน้าสังเวชจริงๆ สาธุ

#9 โดย น้อง
เมื่อ 2012-10-28 00:42:25

แปลกนะคนพวกนี้ ไม่ยอมใช้ความสามารถของตัวเอง ไม่กลัวของที่ตัวเองทำใส่มันตีกลับมาหาตัวเองบางเลยหรอ และถ้าตังเองทำไปแล้ว แล้วได้ผู้ชายคนนั้นมา และมีคนที่มีวิชาเก่งกว่าเรียกผู้ชายคนนั้นไปอีก ตัวเธอเองจะทำอย่างงัย พวกนี้ไม่มีสมองเลย

#8 โดย น้อง
เมื่อ 2012-10-28 00:38:08

หลีกไปเถอะมาร~เราขอตายในธรรม...

#7 โดย Gift
เมื่อ 2012-10-17 18:45:50

ดิฉันก้เคยโดนผู้หญิงอีกคนใช้กุมารทอฒมาทำเสน่ห์แฟนค่ะตอนแรกเครียดมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์ท่านแก้ให้ก้ดีขึ้นแร้วค่ะ

#6 โดย Gift
เมื่อ 2012-10-17 18:42:05

น่ากลัวววววววว

#5 โดย เฟิน
เมื่อ 2012-07-28 12:56:56

ถ้าใครมีปัญหาในด้านนี้โทรปรึกษาอาจารย์ ไตรภพ ได้คะ แกเป็นสายขาวแน่น้อน 100% เบอร์0866212118

#4 โดย คนเคยโดน
เมื่อ 2012-04-07 09:17:10

ลืมบอกไปว่า..ช่วงนี้ปิดมือถืออ่ะค่ะแต่ก็รองโทรมานะคะเผื่อติดถ้าโทรติดกรุณาบอกด้วยว่าได้เบอร์มาจากไหนด้วยค่ะ
.....ทางศาลเจ้ารับทำรับแก้ทุกเรื่องรับปรึกษาชีวิตด้วยค่ะ..... แต่ไม่รับทำของไม่ดีนะคะ เช่นมนต์ดำหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ที่สำคัญที่นี่ คือร่างทรงของ... เทพเจ้ากวนอู ... ค่ะ มีปัญหาโทรมานะคะเบอร์ช่องความเห็นอันร่างค่ะนี้ค่ะ

#3 โดย แวน
เมื่อ 2012-01-28 18:39:14

แต่ดิฉันเป็นเมียแต่งของเค้าอยู่กินกันมา 9 ปี กว่า แล้ว และไม่เคยกระทำของใส่เค้า แต่เมื่อเค้าได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเค้าก็เปลี่ยนไป และดิฉันก็ไปหาหมอดู ๆ เค้าบอกว่า อาจโดนกระทำเพราะมีคนกดให้เค้าเป็นอยู่อย่างนี้ แล้วดิฉันควรทำอย่างไรค่ะ กลุ้มมากเลย

#1 โดย โจ้
เมื่อ 2011-03-23 09:35:21