การปกครองของจีน

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:52:32 โดย phawarun6638

i48214718111972.gif

ระบบการปกครอง
                สาธารณรัฐประชาชนจีนปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีพรรณคอมมิวนิสต์ฯ ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 62 ล้านคน เป็นสถาบันการเมืองที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จ ตามแนวทางลัทธิมาร์กซ์-เลนิน  ความคิดของอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงทฤษฎีการสร้างสรรค์ค์สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์แบบจีนของนายเติ้งเสี่ยวผิงรวมถึงทฤษฎี 3 ตัวแทนที่ได้รับการบรรจุเข้าในรัฐธรรมนูญของรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 รัฐบาลและรัฐสภามีหน้าที่คอยปฏิบัติตามมติและนโยบายที่พรรคกำหนด โดยยึดหลักประชาธิปไตยรวมศูนย์ (Democratic Centralism)
          ตามธรรมนูญพรรค กำหนดให้มีการประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติ (Party Congress) ทุก 5 ปี นับตั้งแต่มีการจัดตั้งพรรคขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1921 จนถึงปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์ฯ ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาพรรคแล้วทั้งสิ้น 16 ชุด ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ซึ่งนายหูจินหาได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ฯ  มีวาระละ 5 ปี
                รัฐธรรมนูญของประเทศจีนได้รับการปรับปรุงครั้งสำคัญในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress) ชุดที่ 8 สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม ค.ศ. 1993 ซึ่งพรรคได้ลงมติเห็นชอบต่อการแก้ไข รัฐธรรมนูญจีน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในจีนที่เปลี่ยนไปที่สำคัญคือ การแปลทฤษฏีการสร้างสรรค์ค์ระบอบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีนบรรจุในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการดำเนินการปฏิรูป เปิดประเทศ การสร้างสรรค์ค์ระบบเศรษฐกิจการตลาดในระบบสังคมนิยม และการให้รัฐวิสาหกิจมีอำนาจในการประกอบการโดยตนเองมากขึ้น
                ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจีนฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับที่ 4 ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1982 กำหนดให้สภาประชาชนแห่งชาติจีนเป็นองค์กรสูงสุดแห่งอำนาจรัฐ ประกอบด้วยผู้แทนที่เลือกจากสภาประชาชนระดับมณฑล เขตปกครองตนเอง มหานครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และผู้แทนที่เลือกตั้งจากกองทัพ สภาประชาชนแห่งชาติจีนมีวาระชุดละ 5 ปี จะจัดประชุมใหญ่สมาชิกทั่วประเทศช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
นำข้อมูลมาจากหนังสือคู่มือนักเดินทางจีน

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น