จ.นนทบุรี เปิด 5 เส้นทางท่องเที่ยวใหม่บนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาะเกร็ด

  โพสเมื่อ 2017-09-07 14:10:44 โดย prdelivery

เปิดศักราชใหม่ของการท่องเที่ยวชุมชน หรือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเกาะเกร็ด “โลกใบเก่าที่ยังใหม่อยู่เสมอ” ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างสรรค์ ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบนเกาะด้วยประสบการณ์จริง ทำให้เกิดความประทับใจกลับไปแบบมิรู้ลืม

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ และเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เกาะเกร็ด ภายใต้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industrial Village : CIV) ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผนวกเข้ากับองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองกับตลาดและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และก่อรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน


จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการในการตอบสนองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีชุมชน ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับหมู่บ้าน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จึงได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บนพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อนำประโยชน์ของมรดกและวัฒนธรรมในอดีตมาใช้เพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายเพื่อสร้าง “รากฐาน” ของชุมชนให้มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) โดยชุมชน ทั้งการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว การปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่พัก และกิจกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอาชีพ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาอย่างเนิบช้าเพื่อเติมเต็มประสบการณ์อันมีค่าจากวิถีชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนเกาะเกร็ด ให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยุคใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ นายวิรัตน์  ชูมงคล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี นายเพทาย  ล่อใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะสื่อมวลชน บริษัททัวร์ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปี 2559-2560 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ณ ศูนย์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหมู่ที่ 1

ลิงค์วิดีโอเปิดตัวโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์: https://www.youtube.com/watch?v=KYiJWyK4Oh0&feature=youtu.be

สนใจสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เกาะเกร็ด ติดต่อ คุณสุรัตน์  บัวหิรัญ โทร. 081 867 9522 คุณปรียาพร ทรรทรานนท์ โทร. 081 314 4359


บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น