เมืองซีอานจัดงาน “วันเกษตรกร” เฉลิมฉลองความสำเร็จในการพัฒนาชนบท

  โพสเมื่อ 2018-03-20 10:54:17 โดย prdelivery

เมืองซีอาน ในมณฑลส่านซี ประเทศจีน จัดงาน "วันเกษตรกร" ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมและนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงผลักดันให้เมืองแห่งนี้ขึ้นแท่นเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชนบทโดยอาศัยวัฒนธรรมการเกษตรที่มีมาแต่โบราณ

การกำหนดวันหยุดตามกฎหมายให้แก่เกษตรกรเป็นผลพวงมาจากความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของเกษตรกร สำหรับไฮไลท์สำคัญของการจัดงานครั้งแรกประกอบด้วยการเชิดมังกร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดงานศิลปะ (ผลงานจิตรกรรมและศิลปะการตัดกระดาษ) การแข่งขันกีฬา และการทำอาหารด้วยวัตถุดิบสดจากฟาร์ม เพื่อเป็นการโปรโมทของดีของเมืองซีอาน

นอกจากนี้ วันเกษตรกรยังจัดขึ้นเพื่อตอกย้ำว่า เมืองซีอานให้ความสำคัญในการรับมือกับ "ความท้าทาย 3 ประการของชนบท" นั่นคือ ความท้าทายในการพัฒนาเกษตรกร ชุมชนในชนบท และเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชนบทในจีน ทั้งนี้ กสิกรรมและเกษตรกรรมซึ่งครอบคลุมถึงการทำป่าไม้ การทำปศุสัตว์ และการประมง ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักในเมืองซีอาน โดยสร้างรายได้มากถึง 4.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 วันเกษตรกรจึงตอกย้ำว่าการพัฒนาชนบทเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของเมืองซีอาน

จากปี 2560 จนถึงปี 2561 เมืองซีอานมีความก้าวหน้าอย่างมากในการรับมือกับ "ความท้าทาย 3 ประการของชนบท" โดยการเติบโตของรายได้จากการเกษตรอยู่ที่ 4.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยของประชากรในชนบทอยู่ที่ 8.8% ด้านอัตราการเติบโตของผลผลิตก็โดดเด่น โดยผักเติบโต 5%, ผลไม้ 3.9%, เนื้อสัตว์ 3.2% และอาหารทะเล 4.8%

บรรดาโครงการพัฒนาชนบทของเมืองซีอานต่างให้ความสำคัญกับ 3 ส่วน ได้แก่ การเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร การสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ชุมชนในชนบท และการพัฒนาแบรนด์สำหรับพืชผลสำคัญๆ โดยสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำไปบ่มเพาะบุคลากรด้านการเกษตร ทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบออนไลน์และออฟไลน์ในระดับหมู่บ้านและระดับเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงประชาชน นอกจากนั้นยังมีการปลูกพืชสำคัญๆในพื้นที่เฉพาะเจาะจงเพื่อส่งเสริมการสร้างแบรนด์ เช่น การปลูกองุ่นในเขตเอ้ออี้ และการปลูกกีวีในเขตโจวจื่อ

เกี่ยวกับวันเกษตรกรเมืองซีอาน

วันเกษตรกรเมืองซีอานจัดตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อตอกย้ำความสำคัญในการรับมือกับ "ความท้าทาย 3 ประการของชนบท" ตลอดจนผลักดันเมืองซีอานให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น