สิงห์ เอสเตท ชวนพนักงานออฟฟิศกว่าง 10,000 คน ลดการใช้พลาสติกรับ “วันทะเลโลก”

  โพสเมื่อ 2018-06-15 10:46:00 โดย prdelivery

สิงห์ เอสเตท ร่วมกับ พันธมิตรบริษัทฯ ในอาคารซันทาวเวอร์ส ร่วมเปิดแคมเปญ “Sea You Tomorrow” รณรงค์ลดขยะพลาสติก และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อลดการสร้างขยะจากเมืองไปสู่ทะเล เนื่องในวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day พร้อมจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ผู้ค้า และประชาชนโดยรอบอาคารซันทาวเวอร์สร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างชุมชนน่าอยู่และสังคมออฟฟิศต้นแบบ

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปรัชญาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ สิงห์ เอสเตท คือ การรักษาความสมดุลและสร้างความยั่งยืนให้กับทุกชุมชนที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการต่างๆ ที่เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่มีต่อชุมชนและประเทศไทยของเรา การฟื้นฟูนั้นถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยเราพบว่าหัวใจของการอนุรักษ์คือการป้องกัน การจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิผล เราต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ ซึ่งเมื่อเราป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วการฟื้นฟูก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันปัญหาสำคัญสำหรับท้องทะเล คือ ขยะพลาสติก ซึ่งกว่า 80% มาจากชุมชนเมือง และประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างขยะทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งเรื่องขยะทะเลกำลังเป็นวาระเร่งด่วนของทั้งทะเลไทยและทะเลโลก”

ในโอกาสวันทะเลโลกปีนี้ สิงห์ เอสเตท ได้มุ่งสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของขยะทะเล และร่วมกับพันธมิตรบริษัทฯ ในอาคารซันทาวเวอร์ส เปิดแคมเปญ Sea You Tomorrow เพื่อรณรงค์คนเมืองลดใช้ขยะพลาสติก รวมถึงปลุกจิตสำนึกการแยกขยะที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานออฟฟิศในอาคารซันทาวเวอร์ส พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนทั่วไป รวมกว่า 10,000 คน โดยแคมเปญจะเน้นสื่อสารให้คนเมืองรับรู้ผลกระทบจากการใช้ถุงพลาสติกที่มีอายุการใช้งานสั้นหรือใช้แล้วทิ้งทันที การเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลาสติกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การทิ้งขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ผ่านกิจกรรมที่เข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย อาทิ นิทรรศการ การเสวนา รวมถึงให้ทุกคนได้แสดงพลังร่วมต่อสู้และลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ผ่านกิจกรรม 21 Days challenge โดยร่วมสะสมคะแนนจากการลดใช้พลาสติกผ่านแอปพลิเคชั่นตลอด 21 วัน

“สำหรับความคาดหวังของแคมเปญรณรงค์นี้ คือ การสร้างชุมชนออฟฟิศที่น่าอยู่ให้เกิดขึ้นจริงบริเวณอาคารซันทาวเวอร์ส รวมถึงสนับสนุนการมีจิตสาธารณะ และตระหนักถึงพิษภัยของขยะพลาสติกและผลกระทบของขยะทะเล ตลอดจนการต่อยอดสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนในการลด ละ เลิกใช้พลาสติกอายุสั้นให้ได้มากที่สุด แล้วหันมาใช้ถุงผ้า ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้เวลาเลือกซื้อสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับนำความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้และจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีไปถ่ายทอดต่อให้กับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว หรือเพื่อน ซึ่งเป็นการขยายชุมชนที่น่าอยู่ให้กว้างออกไปเรื่อยๆ โดยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะมาจากสิ่งเล็กที่ทุกคนร่วมสร้างในวันนี้” นายนริศกล่าวปิดท้าย


สามารถติดตามวีดีโอฉบับเต็มได้ที่: https://www.facebook.com/SinghaEstate/videos/963582460485773

###

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

อติโรจน์  โชติพรสวัสดิ์ (เต้) PR Manager โทร. 02 050 5555 ต่อ 912, 089 118 9110 Email: Atiroj.c@singhaestate.co.th

ณภิษา เอี่ยมชื่น (เปา) Assistant PR Manager โทร. 02 050 5555 ต่อ 920, 095 414 1549 Email: Napisa.i@singhaestate.co.th

ชวัลวิชช์ โค้ว (โส่ย) Senior Business Manager โทร. 081 907 1765 Email: chavalvich@neotarget.com

นิโอ ทาร์เก็ต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์


บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น