Yili สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับภูมิปัญญา พร้อมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมของจีน

  โพสเมื่อ 2018-09-14 14:46:53 โดย prdelivery

การประสานภูมิปัญญาระหว่างจีนและเนเธอร์แลนด์ได้เป็นที่ประจักษ์แก่เมืองวาเกนนิงเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น "เมืองแห่งชีววิทยาศาสตร์" โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมยกระดับศูนย์นวัตกรรม Yili European Innovation Center ภายใต้ธีม "สร้างความเชื่อมโยงทั่วโลกด้วยนวัตกรรม" และมีการทำพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดลอง Yili Wageningen University Cooperative Laboratory อย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์แห่งนี้

งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณเฟรสโก ซีอีโอของมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกน และคุณจาง เจี้ยนชิว ซีอีโอของ Yili Group รวมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สภาอุตสาหกรรมและการค้าจีนประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และหอการค้านานาชาติจีน นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญในภาคเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีนและเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนพันธมิตรต่างประเทศของ Yili Group และแขกผู้มีเกียรติอีกกว่า 200 คน เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ในปี 2557 Yili พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกน ในเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งยุโรป" (European Research and Development Center) ซึ่งเป็นศูนการวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศที่มีความเฉพาะทางมากที่สุดของจีน ซึ่ง คุณจาง เจี้ยนชิว ได้ประกาศในพิธียกระดับศูนย์ดังกล่าว ว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนายุโรปได้รับการยกระดับอย่างเป็นทางการให้เป็นศูนย์นวัตกรรมยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามด้านนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งของ Yili

คุณจาง อี้ รองเลขาธิการหอการค้านานาชาติจีน ได้เข้าร่วมในพิธี พร้อมแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่า ตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งได้รับการยกระดับ ศูนย์แห่งนี้ได้ดำเนินงานอย่างครอบคลุมในหลายด้าน และได้ช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ ระหว่างทวีป รวมไปถึงได้หลอมรวมวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เพียงสามารถตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีของบริษัทต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยพลิกโฉมนวัตกรรมของสถาบันวิจัยโดยตรงด้วย ซึ่งเรื่องนี้นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างจีนและประเทศอื่น ๆ และถือเป็นการบรรทัดฐานใหม่เพื่อการพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์แห่งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจโลกในอนาคต

คุณเฟรสโกแสดงความคิดเห็นในระหว่างการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ว่า "มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรที่ดีที่สุดในโลก ขณะที่ Yili เป็นบริษัทนมรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตลาดจีนเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์แก่ตลาดโลก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า โดยทุกวันนี้ยังมีผู้คนอีกนับล้านที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจากภาวะความยากจนและทุพโภชนาการ สิ่งนี้ผลักดันให้เราคำนึงถึงระบบนิเวศ ดิน แหล่งโปรตีนที่ดี และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เรามีคำกล่าวกันว่า กินแอปเปิลวันละลูกทำให้สุขภาพแข็งแรง แต่ดิฉันคิดว่า ดื่มนมวันละแก้วทำให้สุขภาพแข็งแรงเช่นกัน ดิฉันหวังว่า Yili และมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกน จะทำงานร่วมกันมากขึ้น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม"

นับตั้งแต่ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนายุโรปของ Yili ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในเรื่องของ "ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของอาหาร" และ "ฐานข้อมูลนมแม่" รวมถึงด้านอื่น ๆ เช่น เพื่อศึกษาและสร้างระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของอาหาร ยกระดับฐานข้อมูลการวิจัยนมแม่แห่งแรกในประเทศจีน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาของ Yili และอุตสาหกรรมนมในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงหลายปีมานี้ นวัตกรรมได้รับความสนใจจาก Yili ในฐานะที่เป็น "กำลังสำคัญ" ในการพัฒนาองค์กร โดยมีการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ขั้นทุติยภูมิ ขั้นตติยะภูมิ ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตลอดจนมีการจัดตั้งสถาบันด้านนวัตกรรมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประสานภูมิปัญญาทั่วโลก และวางแผนสำหรับอนาคต ในการจัดอันดับ "List of World Top-20 Enterprises in the Global Dairy Industry" โดยธนาคาร Rabobank ของเนเธอร์แลนด์ Yili ติดอันดับหนึ่งในสิบบริษัทอุตสาหกรรมนมของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียมาเป็นระยะเวลาหลายปี

จาง เจี้ยนชิว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากการเร่งกระจายความหลากหลายด้านความต้องการของผู้บริโภคและการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมนมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องแล้ว นวัตกรรมยังกลายเป็น "มือแห่งชัยชนะ" ที่จะเข้ามากำหนดอนาคตของบริษัท ในบริบทนี้ Yili ได้เสนอแนวคิด "บ่มเพาะอนาคตด้วยนวัตกรรมและเชื่อมโยงโลกด้วยภูมิปัญญา" พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมนมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น "การเสริมสร้างพลังอำนาจ" และ "การบูรณาการ" สำหรับในอนาคต Yili Group จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมต่อไป และทำให้นวัตกรรมเป็น "ใบพัด" สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาของ Yili ตลอดจนอุตสาหกรรมนมในประเทศจีน

ในวันเดียวกันนี้ ยังได้มีการจัดงาน "First Meeting of China-Netherlands Business Council" ซึ่งหอการค้านานาชาติประเทศจีน จัดขึ้นร่วมกับ Yili Group เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สำรวจความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและเนเธอร์แลนด์ในเชิงลึกภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

ที่มา: Yili Group

ลิงค์ภาพประกอบข่าว:


http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319260

 


http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319287

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น