เทศบาลเมืองศรีราชา โดย นายสุทรรศน์ คลังกำแหงเดช รองปลัดเทศบาล นำคณะทำงานโครงการการกำจัดขยะเพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนของเทศบาลนำทีมโดย นางปทุมรัตน์ รัตนธารี ผอ.กองการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก โดย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็นคณะทำงาน ร่วมกับ นายวิวัฒน์ วงศ์พิวัฒน์  จาก HOBART ประเทศไทย ร่วมกันดำเนินการทดสอบ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเครื่องย่อยและอบขยะในการขจัดขยะมูลฝอย โซลแมท(SOMAT Pulper - Dehydrator)  หรือเครื่องขจัดขยะอาหารอัจฉริยะเข้าร่วมทดสอบเพื่อนำผลการดำเนินการย่อยสลายขยะไปใช้ในการพัฒนา เพื่อให้ผลต่อเนื่องในด้านเกษตรกรรมอันเป็นแนวทางกำจัดขยะอย่างยั่งยืน พร้อมจะประกาศใช้ในต้นปี 61 ซึ่งนับเป็นโครงการนำร่องเมืองต้นแบบการขจัดขยะอาหาร ณ จุดกำเนิด แห่งแรกในประเทศไทย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น