ประชาธิปไตย

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:10:08 โดย q123456

         วันนี้จะมาบอกเล่า เรื่องประชาธิปไตย บางท่านอาจรู้ความหมายแต่ไม่รู้ที่มา ใช่ไหมล่ะครับ  อันนี้เอามาจาก น้าชาติ ประชาชื่น (รู้ไปโม้ด)

             แนวคิดประชาธิปไตย (Democracy) มีมาตั้งแต่สมัยกรีก นำเสนอโดย "เปอริคลิส" แห่งนครรัฐเอเธนส์ผู้ซึ่งชื่นชมการปกครองแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่ง คำกรีก Democracy เป็นการผสมระหว่างคำว่า Demos (people) กับ Kratein (to rule) หมายถึงการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม


ขณะที่คู่ปราชญ์ครู-ลูกศิษย์อย่าง "เพลโต" กับ "อริสโตเติ้ล" เห็นว่าการปกครองระบอบนี้มีแต่ประชาชนจะก่อความวุ่นวายในการพยายามเรียกร้องสิทธิ์ที่บางครั้งก็มากเกินไป การปฏิบัติตามแนวคิดของเปอริคลิสจึงเกิดอุปสรรคมาก

จากยุคกรีกโบราณ วันเวลาผ่านไปยาวนานกว่าประชาธิปไตยจะเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้งเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 โดยปรากฏรูปแบบชัดเจนคือการกำหนดคุณธรรมทางการเมืองและสังคม มีสภาผู้แทนราษฎร และมีการคำนึงถึงสิทธิ์ธรรมชาติ กับสัญญาประชาคม อันพัฒนาจากสมัยกลางมาถึงสมัยใหม่ เช่น การปฏิวัติในอังกฤษ การปฏิวัติอเมริกัน และการปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึงการเปลี่ยนแปลงในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 ตามลำดับ

ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ หมายถึงประชาธิปไตยที่มีสภาผู้แทนราษฎร มีผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของประชาชน ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง มีรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารของรัฐบาล และรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของประชาชน บุคคลสำคัญของประชาธิปไตยยุคใหม่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 แห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ประกาศเลิกทาสในปี 1963 ปีเดียวกันนั้น สุนทรพจน์ของเขาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน กล่าวว่า "รัฐบาลประชาธิปไตย คือรัฐบาลของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน"


บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ขอบคุณครับผม

#1 โดย thitiphan
เมื่อ 2006-05-24 16:09:08