ความหมาย?...ธรรมชาติ?

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:28:07 โดย qty6218
 

 ธรรมชาติ  หมายถึง   ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต โดยมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยธรรมชาติเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

 และธรรมชาติในที่นี้หมายถึง ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางวิทยาการ และสุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องเป็นสัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์ อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ได้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


อยากรู้ความหมายของธรรมชาติ

#2 โดย นิภาพร
เมื่อ 2012-06-25 12:12:59

เข้ามาแล้วดีไจมากเพราะหาคำตอบเจอขอบไจที่ทำไห้หนุหาเจอ

#1 โดย ไศลา นาวีวอง
เมื่อ 2011-01-24 18:05:54