เจฟินเทค สินเชื่อ เจฟินเทค

  โพสเมื่อ 2017-06-02 09:45:14 โดย raidenquality

 

เจฟินเทค สินเชื่อ เจฟินเทค

สินเชื่อ เจฟินเทค การศึกษา คืออนาคตที่มั่นคงของชาติ ธนาคารจึงสนับสนุนการศึกษา ผ่านบริการ สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อการศึกษาต่อในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อในประเทศ ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา และค่าอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ และการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพอย่างมั่นใจในอนาคต

ลักษณะของบริการ สินเชื่อ เจฟินเทค

สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อใน ประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าตำรา อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ เป็นต้น ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป สินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ สินเชื่อ เจฟินเทค ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ หรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง พิจารณาวงเงินกู้สูงสุด 80% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร โดยแบ่งจ่ายเงินกู้ตามแต่ละภาคการศึกษา สินเชื่อส่วนบุคคล และจ่ายไม่เกิน 80% ของค่าใช้จ่ายของภาคการศึกษา สินเชื่อ เจฟินเทค

การให้ สินเชื่อส่วนบุคคล ใน ด้านการศึกษาของธนาคารนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ปกครอง เพราะเป็นการแบ่งเบาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนไปได้มากเลย และทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องหักโหมในการทำงานหาเงินมาเป็นทุนการศึกษาให้ กับบุตร จึงทำให้มีเวลาในครอบครัวมากขึ้น สินเชื่อ เจฟินเทค สำหรับการหาข้อมูลของ สินเชื่อส่วนบุคคล และการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล นั้นท่านสามารถดูได้ที่ www.creditonhand.comบทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น