วิธีการปลูกทับทิม

  โพสเมื่อ 2009-10-06 01:07:56 โดย rockie29

               วิธีการปลูกทับทิม

การปลูกทับทิม ฤดูปลูกทับทิมที่เหมาะสมที่สุดนั้นควรเป็นช่วงต้นฤดูฝนถึงกลางฤดูฝน เนื่องจากทับทิมจะได้รับความชุ่มชื้นจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทำให้ลดภาระในการให้นำ้ช่วงแรกลงไป การเตรียมพื้นที่ปลูก ในกรณีปลูกในพื้นที่ราบน้ำใต้ดินต่ำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มในภาคกลางใช้วิธีการปลูกแบบยกร่อง การยกร่องไม่จำเป็นต้องให้สูงมากนัก หลังร่องควรกว้างประมาณ 5 - 7 เมตร และความกว้างของร่องน้ำ 2 เมตร สามารถปลูกทับทิมได้ 2 แถว ในพื้นที่ลาดชัน ควรจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน การเตรียมหลุมปลูกและกำหนดระยะปลูก เมื่อเตรียมดินด้วยการไถพรวนทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงกำหนดระยะปลูก ทับทิมพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกกันทั่วไปมีระยะการปลูกแคบแต่ถ้าเป็นทับทิมพันธุ์ต่างประเทศควรกำหนดระยะปลูกให้ห่างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ระยะที่เหมาะสมที่สุดคือ 3 x 3 เมตร จะวางแผนการปลูกแบบสลับฟันปลาหรือแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยประมาณ ถ้าปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้ 170 ต้นต่อไร่ และเพิ่มจำนวนขึ้นเล็กน้อยถ้าปลูกแบบสลับฟันปลา หลุมปลูกทับทิมควรมีขนาดกว้างประมาณ 1 ศอก ลึก 1 ศอก ขุดโดยแยกดินบนและดินล่างไว้คนละด้านนำดินบนที่ขุดลงก้นหลุมพร้อมๆกับปุ๋ยหมัก หรืออาจผสมดินบนกับหญ้า หรือหญ้าหมักก็ได้ ทิ้งไว้จนแน่ใจว่าหญ้าย่อยสลายหมดแล้วจึงค่อยปลูก ดินผสมปุ๋ยที่กลบลงในหลุมควรให้ระดับสูงขึ้นต่ำกว่าปากหลุมประมาณ 1 ฝ่ามือ ทิ้งดินผสมไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงลงมือปลูกการปลูกทับทิมก็ทำได้เช่นเดียวกับการปลูก ไม้ผลชนิดอื่นๆ แต่จุดสำคัญคือ การเลือกพันธุ์ เดิมที ในเมืองไทยเราปลูกทับทิมเป็นไม้มงคลไม่มีการปลูกเป็นสวนเพื่อเก็บผลผลิตขายเหมือนผลไม้ชนิดอื่น และเป็นการปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ดต่อๆกันมา ผลทับทิมที่ได้จึงมีความแตกต่างกันทั้งขนาด คุณภาพ รสชาติ ฯลฯ ส่วนทับทิมผลโตๆที่วางขายในย่านคนจีนหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเกือบทั้งหมดเป็นทับทิมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต่อมาก็มีการพัฒนาพันธุ์ทับทิมเมล็ดนิ่ม เช่น ทับทิมพันธุ์อติชัยและพันธุ์แสงตะวัน มีการขยายพันธุ์จำหน่ายเป็นกิ่งตอน แต่ก็ไม่ขยายการปลูกเท่าที่ควร เข้าใจว่ามีปัญหาหลายๆประการ ล่าสุด ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ว่า มีเกษตรกรท่านหนึ่ง ชื่อ คุณไพรัตน์ ไชยนอก เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนเทพพิทักษ์ หมู่ 9 บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูกทับทิม 300 ไร่ เมื่อ ปี 2540 คุณไพรัตน์ ได้ผสมพันธุ์ทับทิมพันธุ์ไทย (ที่ทนต่อสภาพอากาศชื้น) กับสายพันธุ์จากสเปน (ที่มีทรงชะลูดและไม่ชอบอากาศชื้น) ได้มาเป็นพันธุ์ใหม่ ตั้งชื่อว่า "ทับทิมพันธุ์ศรีปัญญา" เป็นต้นที่แข็งแรงและเจริญงอกงามได้ดีบนพื้นที่อำเภอพบพระ ให้ผลที่มีขนาดใหญ่ ติดผลตลอดปี เฉลี่ยที่น้ำหนัก 8 ขีด ถึง 1 กิโลกรัม (ซึ่งราคาขายหน้าสวนจะได้ราคากิโล กรัมละ 80-100 บาท การปลูกทับทิมศรีปัญญา ใช้ระยะปลูก 4X7 เมตร ใน 1 ไร่ ปลูกได้ 100 ต้น ต้นกล้าเกิดจากการเพาะเมล็ด และจะออกดอกครั้งแรกเมื่ออายุได้ 8 เดือน โดยไม่มีปัญหาเรื่องกลายพันธุ์ หลังจากดอกบาน(กลีบดอกร่วง) ประมาณ 95 วัน จึงเก็บเกี่ยวผลแก่ได้ ในช่วงที่ผลเล็กมีขนาดเท่าผลมะนาว จะต้องห่อผลเพราะเปลือกบาง และอาจมีแมลงมาเจาะและวางไข่ได้ ต่อเมื่อผลโตขึ้นมีขนาดประมาณ 5 ขีด ต้องแกะถุงห่อออก เพื่อให้ผิวสวย และไม่ต้องระวังแมลงเพราะเปลือกผลหนาจนแข็งแล้ว อีกทั้งเพื่อต้องการรับแสงให้สีของผลสวย ที่มา : นสพ. เดลินิวส์ 14 พฤศจิกายน 2545 การปลูกทับทิม ฤดุปลูกทับทิมที่เหมาะสมที่สุดนั้นควรเป็นช่วงต้นฤดูฝนถึงกลางฤดูฝน เนื่องจากทับทิมจะได้รับความชุ่มชื้นจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทำให้ลดภาระในการให้นำ้ช่วงแรกลงไป การเตรียมพื้นที่ปลูก ในกรณีปลูกในพื้นที่ราบน้ำใต้ดินต่ำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มในภาคกลางใช้วิธีการปลูกแบบยกร่อง การยกร่องไม่จำเป็นต้องให้สูงมากนัก หลังร่องควรกว้างประมาณ 5 - 7 เมตร และความกว้างของร่องน้ำ 2 เมตร สามารถปลูกทับทิมได้ 2 แถว ในพื้นที่ลาดชัน ควรจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน การเตรียมหลุมปลูกและกำหนดระยะปลูก เมื่อเตรียมดินด้วยการไถพรวนทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงกำหนดระยะปลูก ทับทิมพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกกันทั่วไปมีระยะการปลูกแคบแต่ถ้าเป็นทับทิมพันธุ์ต่างประเทศควรกำหนดระยะปลูกให้ห่างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ระยะที่เหมาะสมที่สุดคือ 3 x 3 เมตร จะวางแผนการปลูกแบบสลับฟันปลาหรือแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยประมาณ ถ้าปลูกแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะได้ 170 ต้นต่อไร่ และเพิ่มจำนวนขึ้นเล็กน้อยถ้าปลูกแบบสลับฟันปลา หลุมปลูกทับทิมควรมีขนาดกว้างประมาณ 1 ศอก ลึก 1 ศอก ขุดโดยแยกดินบนและดินล่างไว้คนละด้านนำดินบนที่ขุดลงก้นหลุมพร้อมๆกับปุ๋ยหมัก หรืออาจผสมดินบนกับหญ้า หรือหญ้าหมักก็ได้ ทิ้งไว้จนแน่ใจว่าหญ้าย่อยสลายหมดแล้วจึงค่อยปลูก ดินผสมปุ๋ยที่กลบลงในหลุมควรให้ระดับสูงขึ้นต่ำกว่าปากหลุมประมาณ 1 ฝ่ามือ ทิ้งดินผสมไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วจึงลงมือปลูก ปัญหาที่เกิดกับทับทิมช่วงแรกปลูกคือ มักถูกปลวกกินราก การป้องกันควรทำในช่วงเตรียมหลุมปลูกโดยผสมยาจำพวกดีลดรินหรือคลอเดน ละลายในน้ำรดลงในหลุมพร้อมๆกับการผสมปุ๋ยด้วยก็จะดี

แหล่งที่มา  http://3w.doae.go.th/webboarD/view.asp?room=2&ID=1251

บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ตอนปลูกแรกๆต้นสูงมีดอกไม่ติดลูกถ้าติดแล้วก็ร่วงแต่พอน้ำท่วมนาน ๑. เดือนครึ่ง พอน้ำลดก็ติดลูกและตอนนี้ออกเต็มต้นฉันก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะเหตุใดหาอ่านข้อมูลก็ไม่มีที่น่าสนใจเลยซ้ำไปซ้ำมาข้อมูลหายากจริงๆ

#6 โดย บางบัวทอง
เมื่อ 2012-03-18 20:42:07

อ่ายยากมาก อ่านแล้วตาลาย น่าจะจัดเรียงตัวหนังสือหน่อยนะครับ

#5 โดย scud
เมื่อ 2012-02-04 15:49:27

ได้ความรุ้มากเลย

#4 โดย อออ
เมื่อ 2011-12-15 09:24:13

ขอบปลูกทับทิม

#3 โดย ปอนด์
เมื่อ 2011-12-15 09:22:03

ดูไม่ค่อยมีสีสันเรยอะ แล้วก้ไม่มีรูป แต่ว่าข้อมูลก้ดีนะ...6118

#2 โดย kingberry
เมื่อ 2007-08-17 18:03:02

ดูไม่ค่อยมีสีสันเรยอะ แล้วก้ไม่มีรูป แต่ว่าข้อมูลก้ดีนะ...6118

#1 โดย kingberry
เมื่อ 2007-08-17 18:02:42