สมเด็จพระเนรศวรมหาราช >_<

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:28:07 โดย saranchana6410

   

            kapook_20734.gif          i37.gif           i38.gif           cat.gif

                armadilmon.gif   สมเด็จพระเนรศวรมหาราช   armadilmon.gif

    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ของชาติไทย 
ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่แก่ชาวไทยทั่วหล้า
 

    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวีรกษัตริย์ของชาติไทย 
ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่แก่ชาวไทยทั่วหล้า
 

    พระองค์เป็นพระบรมราชโอรสแห่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
และพระวิสุทธิกษัตริย์ ทรงพระบรมราชสมถพ ณ เมืองพิษณุโลก
เมื่อปีเถาะ พระพุทธศักราช 2098
 

   ทรงหลั่งทักสิโนทกประกาศอิสระภาพของชาติไทยโดยสมบูรณ์
ณ เมืองแครง เมื่อพระพุทธศักราช 2127

   เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา
ราชธานีไทย เมื่อพระพุทธศักราช 2133

   ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอณาเขตไทยให้แผ่ไพศาลไปในจุตรทิศ
ทรงปราบหมู่ปัจจามิตรและกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะแก่พระมหาอุปราช
แห่งกรุงหงสาวดีราชศัตรู ณ บริเวณอนุสารีย์นี้
เมื่อพระพุทธศักราช 2135

  พระมหาวีรกรรมของพระองค์เลื่องลือระบือพระบรมราชเดชาภินิหาร
ไปทั่วทุกประเทศสถานน้อยใหญ่

  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช 2148
ท่ามกลางกองทัพไทยระหว่างยกไปถึงเมืองหาง
สิริรวมพระชนมายุได้ 50 พรรษา

                                             1391.gif

      ภาพสมเด็จพระนเรศวร ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา

           

• สมเด็จพระนเรศวร ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕

     ๏ จอมทัพทั้งสองต่อสู้กันตัวต่อตัวบนหลังช้าง ที่ตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรีท่ามกลางทหารทั้งสองฝ่าย สมเด็จพระนเรศวรได้โอกาสทรงจ้วงฟันด้วยพระแสงของ้าว ถูกพระอังสาขวาของพระมหาอุปราชาขาด สิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง ทำให้ประเทศต่างๆ พากันกลัวเกรงในพระบารมี ไม่กล้ายกกองทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยานานถึง ๑๗๕ ปี ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมกันถวายพระนามพระองค์ว่า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

 4685.gif

         สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพทีเมืองแครง

     
    ๏ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๖ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ยกทัพไปตีเมืองอังวะ และเกณฑ์ทัพไทยขึ้นไปด้วย สมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนเรศวรคุมทัพขึ้นไปช่วย แต่ยกไปไม่ทันตามกำหนด เป็นเหตุให้พระเจ้านันทบุเรงเกิดความระแวง จึงรับสั่งให้พระมหาอุปราชา หาทางกำจัดสมเด็จพระนเรศวร
     เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จถึงเมืองแครง ทรงพักทัพอยู่ใกล้วัดของพระมหาเถรคันฉ่อง สมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จไปนมัสการพระมหาเถรคันฉ่อง พระมหาเถรคันฉ่องจึงได้ทูลเรื่องความลับ ที่พระมหาอุปราชาให้พระยาเกียรติ พระยาราม หาทางกำจัดพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้แม่ทัพนายกองมาประชุม และให้นิมนต์พระมหาเถรคันฉ่องพร้อมคณะสงฆ์ มานั่งเป็นสักขีพยานที่พลับพลา แล้วพระองค์ก็ทรงหลั่งน้ำลงเหนือแผ่นดินประกาศอิสรภาพ ไม่ยอมขึ้นกับหงสาวดีอีกต่อไป

                              

  7625.gif

            สมเด็จพระนเรศวร ทรงคาบพระแสงดาบปีนค่ายพม่า

       
 ๏ ในเดือน ๑๒ พ.ศ. ๒๑๒๙ พระเจ้าหงสาวดี ยกกองทัพหลวงมา มีพระเจ้าเชียงใหม่ พระมหาอุปราชา และพระเจ้าตองอู ยกทัพมาด้วย มีทหารทั้งหมดประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน เคลื่อนพลมารวมกันที่นครสวรรค์ แล้วแยกกันเข้ามาคีกรุงศรีอยุธยา พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงไว้จนถึงเดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ครั้นถึงยามกลางคืน สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทหารออกปล้นค่ายทัพหน้าของพม่า พระองค์ทรงคาบพระแสงดาบปีนค่ายพม่าจนถูกข้าศึกแทงตกลงมา ครั้นข้าศึกล้อมเข้ามามาก จึงได้เสด็จลงมากลับคืนพระนคร พระแสงดาบที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้ในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า “พระแสงดาบคาบค่าย” มาจนทุกวันนี้


 

                        i40.gif               kapook_23505.gifl4.gif
                                      
                                 

            

                                      


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


.....

#2 โดย saranchana6410
เมื่อ 2006-09-01 17:36:20

good

#1 โดย saranchana6410
เมื่อ 2006-08-30 22:03:10