แผนธุรกิจ"ร้านเช่าหนังสือ"

  โพสเมื่อ 2009-10-06 01:20:08 โดย sareeta
 

ส่วนที่  1   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

è ควรเขียนเป็น paragraph 

  1. แนวคิดของธุรกิจ  è มีแรงบันดาลใจ อะไรที่ทำให้นักศึกษาอยากทำร้านหนังสือ????

     ร้านเช่ายืมหนังสือ Be(e) Books จะเปิด ให้บริการเช่ายืมหนังสือการ์ตูน นิตยาสารและเรื่องย่อละคร แก่บุคคลต่างๆทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่ใช่สมาชิก ภายใต้เงื่อนไขของทางร้านที่แตกต่างกัน   2 รูปแบบ คือ

  1. การให้เช่ายืมที่ร้าน Be(e) Books แบบรายวัน
  2. การให้เช่ายืม แบบรายเดือน โดยจัดส่งตามสถานที่ ที่พักอาศัย ร้านเสริมสวย ร้านค้า สำนักงานต่างๆในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของร้าน Be(e) Books    è เนื้อหา ไม่ต้อง bold ทุกจุด แต่หัวข้อ bold ได้

โดยจะเน้นการให้บริการที่แตกต่าง โดดเด่น สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเน้นที่ภาพลักษณ์ของร้าน 

  1. โอกาสและกลยุทธ์    
  1. ร้าน Be(e) Books ตั้งอยู่ริมถนน ใจกลางเมือง èที่ใด??? ซึ่งภายในรัศมี 1 กิโลเมตร จะมี
  • สถานศึกษามากกว่า 5 แห่ง เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสีตบุตรฯ èชื่อเต็ม โรงเรียนสายปัญญา
  • อพาร์ทเม้นท์ หอพักมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งมีผู้พักอาศัยทั้งหมดมากกว่า 200 คน
  • อาคารสำนักงาน ศรีจุลทรัพย์ กระทรวงพลังงาน
  • โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลยศเส  โรงจงจินต์ è ????
  • ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดสด ตีนสะพานยศเส è ภาษาพูด ??? เชิงสะพาน???
  • ร้านเสริมสวยมากกว่า 10 แห่ง
  1. ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดต่างๆ  เป็นระยะๆ แล้วแต่ช่วงเวลา เช่น ช่วงเริ่มต้นเปิดกิจการ หากลูกค้าสมัครสมาชิก 100 บาท ได้รับสิทธิอ่านฟรี 120 บาท
  1. สร้าง Brand และความแตกต่างให้เป็นที่จดจำของลูกค้า
  2. สร้างภาพลักษณ์ของร้านและการมาเช่ายืมหนังสือที่ร้าน ให้ลูกค้ารู้สึกทันสมัย ดูดี มีรสนิยม และอยากกลับมาที่ร้านอีกครั้ง
  3. เน้นการจัดการภายในร้านที่ มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการและเทคนิคต่างๆที่ไม่ต้องลงทุนสูง ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า เพื่อควบคุมให้มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
  4. ให้บริการที่ดี สร้างความประทับใจ ด้วยความเอาใจใส่ สุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเองและรู้ใจ รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ชอบอะไร ด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้าในคอมพิวเตอร์

  1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย
  1. การให้เช่ายืมที่ร้าน Be(e) Books

     บุคคลที่ชอบการอ่านหนังสือการ์ตูน นิตยาสารและเรื่องย่อละคร หลากหลายประเภท ซึ่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ โดยแบ่งลูกค้าเป้าหมายตามประเภทหนังสือ ดังนี้ 

  • หนังสือการ์ตูน

      นักเรียนประถม มัธยม นักศึกษา อายุตั้งแต่ 10-20 ปี โดยมุ่งเน้นลูกค้า ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี

  • นิตยสาร

      ผู้หญิง นักเรียนมัธยม นักศึกษา คนทำงาน อายุประมาณ 15-35 ปี ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี 

  • เรื่องย่อละคร

      แม่บ้าน คนรับจ้างทำงานบ้านต่างๆ อายุประมาณ 15-50 ปี ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับต่ำถึงปานกลาง 

  1. การจัดส่งตามสถานที่

     จะให้บริการเฉพาะนิตยสารและเรื่องย่อละคร โดยมีลูกค้าเป้าหมาย ดังนี้

  • ร้านค้า บริษัท สำนักงาน ร้านเสริมสวย ขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของร้าน Be(e) Books ที่ต้องจัดหาหนังสือนิตยสารมาไว้ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า แต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาในการจัดเก็บหนังสือเล่มเก่า
  • บุคคลทั่วไปที่อ่านหนังสือนิตยสารต่างๆเป็นประจำ และต้องการลดค่าใช้จ่าย เน้นความสะดวกสบาย ไม่ต้องการเดินทางไปเช่ายืมที่ร้านด้วยตนเอง

1.4 ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ (สภาวะการแข่งขัน)

     ในบริเวณใกล้เคียงไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากที่ตั้งของร้าน Be(e) Books มีร้านเช่ายืมหนังสืออื่นๆตั้งอยู่จำนวน 2 ร้าน ซึ่งมีรูปแบบร้านและการให้บริการที่ล้าสมัย ขาดความแตกต่าง ไม่มีภาพลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดใจลูกค้า การให้บริการไม่ได้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ลูกค้าพร้อมจะเปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อื่นได้ หากได้รับสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นร้าน Be(e) Books จะเน้น

  • ภาพลักษณ์ของร้านที่ดูดี เป็นที่น่าสนใจ เป็นที่จดจำของลูกค้า เมื่อเข้ามาแล้วจะรู้สึกโก้ เก๋ มีรสนิยม สามารถนำไปพูดคุยกับเพื่อนๆและบุคคลอื่นได้
  • การจัดการภายในร้าน การให้บริการที่ดี สร้างความประทับใจ ด้วยความเอาใจใส่ดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเองและรู้ใจลูกค้า โดยการพยายามศึกษาและจดจำว่าลูกค้าชอบอ่านหนังสือประเภทใด แนวไหน และมีเล่มใดเป็นเล่มโปรดหรืออ่านเป็นประจำบ้าง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตามมา

  1. ทีมผู้บริหาร
  1. ดูแลการจัดการต่างๆทั่วไปและการเงิน โดยน..พัชราภรณ์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ วิศวกรรมอุตสาหการมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาลศิริราช ธนาคารกสิกรไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิซ (AIS)
  2. ที่ปรึกษาการตลาด จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยน..ปริพัชร เอี่ยมอนันต์วัฒนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. ที่ปรึกษาดูแลภาพลักษณ์ บรรยากาศต่างๆภายร้าน โดยนายเอกฉันท์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  1. ข้อเสนอแนะ

     แผนธุรกิจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ วางแผนการดำเนินธุรกิจก่อนการลงทุนจริง และทำการวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนต่างๆ ว่าควรลงทุนด้วยเงินทุนส่วนตัวทั้งหมด 100% หรือ ควรกู้ยืมเงินจำนวน 40-60% บนสมมติฐานที่ต้องการให้ธุรกิจร้านเช่ายืมหนังสือ Be(e) Books นี้คุ้มทุนภายใน 2 ปี และสามารถขยายกิจการได้อีก 1-2 แห่ง บนทำเลที่คัดสรรภายใน 3 ปี นับตั้งแต่เริ่มกิจการ   è ไม่ต้อง bold สีเหลืองทุกจุดในรายงาน

       ส่วนที่ 2 ประวัติโดยย่อของกิจการ

                                   

  1. ธุรกิจร้านเช่ายืมหนังสือ Be(e) Book  จัดตั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา

 

  1. ประวัติความเป็นมา(ย่อ)

     เริ่มจากความชื่นชอบในการอ่านหนังสือของพี่น้อง 4 คน เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยหนังสือการ์ตูน และนิตยสารต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะทำการเช่ายืมจากร้านหนังสือในบริเวณใกล้เดียงกับสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน และที่พักอาศัย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ และลดภาระในการจัดเก็บหนังสือ è แล้วมีแรงบันดาลใจจึงอยากจะตั้งร้านขึ้นมา 

  1. จำนวนทุนจดทะเบียน   ปี 2549 เริ่มที่ 250,000 บาท

                                               ปี 2552 เพิ่มเป็น 400,000บาท 

  1. ที่อยู่/ที่ตั้ง พร้อมTel & Fax  

สถานที่ตั้งร้าน: อพาร์ทเมนท์ è ชื่ออพาร์ทเมนท์??? ให้เช่า 8 ชั้น ริมถ.พระราม 1 ตรงข้ามอาหารสำนักงานศรีจุลทรัพย์ แขวงรองเมือง

     เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

     โทร 01-171-7474

ขณะนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2550 และเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาศแรกของปี 2550

è น่าจะมีแผนที่ ของที่ตั้งและอาคารใกล้เคียง รวมทั้งคู่แข่ง ด้วย

  1. แนวคิดและที่มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด การคิดค้นและพัฒนาสินค้า/บริการ

       ที่ต้องการนำเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

แนวความคิด: แหล่งความรู้และความสุขอย่างง่ายๆ ราคาถูก สำหรับนักเรียน นิสิต คนทำงาน และทุกๆคนที่ชื่นชอบการอ่านการ์ตูนและนิตยสาร è เรื่องย่อละคร ด้วยหรือไม่??? ซึ่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีภาระในการจัดเก็บหนังสือ 

โอกาสทางการตลาด:

  1. การ์ตูนและนิตยสารè เรื่องย่อละคร ด้วยหรือไม่???    เป็นหนังสือประเภทให้ความบันเทิง มีผู้นิยมบริโภคเป็นจำนวนมาก ตลาดมีขนาดใหญ่
  2. ไม่มีการผูกขาดทางการตลาด ผู้บริโภคยินดีทดลองใช้บริการจากผู้ประกอบการรายใหม่ หากเห็นว่าจะได้รับความสะดวก สบายและการให้บริการที่ดีกว่า
  3. ทำเลที่ตั้งร้าน Be(e) Book ใกล้แหล่งชุมชน ทั้งตลาด สถานศึกษา อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงพยาบาล ที่มีลูกค้าซึ่งมีกำลังซื้ออยู่เป็นจำนวนมาก
  4. ร้านเช่ายืมหนังสืออื่นๆในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้ง Be(e) Book มีรูปแบบร้านที่ล้าสมัย ไม่มีแม้กระทั่งชื่อร้าน หากสร้าง Brand และตกแต่งร้านให้ดูดี ทันสมัย ร้าน Be(e) Book จะสามารถเป็นที่จดจำของลูกค้าได้ และเมื่อลูกค้าต้องการเช่ายืมหนังสือ ลูกค้าจะนึกถึงร้าน Be(e) Book มากกว่าร้านอื่นๆ
  5. เศรษฐกิจภายในประเทศอยู่ในช่วงถดถอย และมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะซบเซาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 3 ปี ซึ่งในปัจจุบันผู้คนมีการจับจ่ายใช้สอยลดลง ทุกคนประหยัดกันมากขึ้น ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคจากการซื้อหนังสือเป็นการเช่ายืมแทน จากวิกฤตนี้จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจเช่ายืมการ์ตูน นิตยสารè เรื่องย่อละคร ด้วยหรือไม่???

   บริการที่ต้องการนำเสนอให้กับลูกค้า:

  1. การให้เช่ายืมหนังสือการ์ตูนและนิตยสารè เรื่องย่อละคร ด้วยหรือไม่??? ภายในร้าน Be(e) Books

      โดยจะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 รูปแบบ ตามประเภทของลูกค้าได้ ดังนี้

      การให้บริการกับสมาชิก

   ผู้ที่จะเป็นสมาชิก ต้องมีการสมัครสมาชิก และชำระเงินเงินค่าสมาชิกรายปีก่อน โดยทำการคิดค่าเช่าเป็นรายวัน ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆตอบแทน เช่น การสะสมยอดการเช่ายืม แล้วนำมาแลกการเช่ายืมฟรี, สิทธิในการจองหนังสือ, การได้รับข่าวสารต่างๆ

      การให้บริการบุคคลทั่วไป

   บุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่ลูกค้าประจำ ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก แต่ต้องการเช่ายืมหนังสือ สามารถเช่ายืมหนังสือต่างๆภายในร้าน Be(e) Books ได้ โดยจะคิดค่าเช่าเป็นรายวัน และผู้เช่าต้องจ่ายเงินมัดจำตามราคาบนปกหนังสือ เพื่อป้องกันกรณีหนังสือสูญหายหรือชำรุด ซึ่งเมื่อนำหนังสือมาคืนก็จะได้รับเงินมัดจำที่หักค่าเช่าหนังสือคืน

  1. การจัดส่งนิตยสาร เรื่องย่อละครตามสถานที่ ที่พักอาศัย ร้านเสริมสวย ร้านค้า สำนักงานต่างๆในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของร้าน Be(e) Books โดย
  • ผู้ที่จะใช้บริการได้ ต้องสมัครเป็นสมาชิก่อน
  • ผู้เช่ายืม สามารถเลือกเช่ายืมนิตยสารหรือเรื่องย่อละครได้ตามความต้องการว่าต้องการยืมเล่มใดบ้าง โดยจะมีแบบฟอร์มรายชื่อหนังสือในรูปแบบ Check List ให้เลือก
  • จะทำการจัดส่งให้ถึงสถานที่ๆลูกค้าต้องการ
  • จัดส่งเป็นรายสัปดาห์
  • เก็บเงินค่าเช่ายืมทุกต้นเดือน
  • ผู้เช่ายืม สามารถปรับเปลี่ยนรายการหนังสือและสถานที่จัดส่งได้ความต้องการ โดยสามารถแจ้งได้ที่ร้าน Be(e) Books หรือ กับพนักงานผู้จัดส่งหนังสือ หรือ ทาง Fax โดยจะมีแบบฟอร์มในรูปแบบ Check List อำนวยความสะดวกในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการเป็นในอนาคต
  1. ต้องการให้ธุรกิจร้านเช่ายืมหนังสือ Be(e) Books นี้คุ้มทุนภายใน 2 ปี
  2. สามารถขยายกิจการได้อีก 1-2 แห่ง บนทำเลที่คัดสรรภายใน 3 ปี นับตั้งแต่เริ่มกิจการ
  3. ให้บริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถสร้างเป็น Franchise และขาย Franchise ให้กับผู้ที่ต้องการเปิดกิจการเช่ายืมหนังสือทั่วประเทศไทย ภายใน 5 ปี
  4. เป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับร้านเช่ายืมหนังสืออื่นๆ ภายใน 5 ปี
  • บริการจัดส่งหนังสือการ์ตูน นิตยสารè เรื่องย่อละคร ด้วยหรือไม่??? และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการจัดหา จัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • รับบริการห่อปก เย็บเล่ม
  • ให้คำปรึกษาในการจัดการระบบต่างๆภายในร้าน ด้วยเทคนิคการจัดการที่ทันสมัย

  1. โครงสร้างขององค์กร


 
 

พนักงานประจำร้าน และจัดส่งหนังสือ มีจำนวนกี่คน???

                                                             

  1. รายละเอียดผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร

   .. พัชราภรณ์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ  อายุ  25 ปี

  การศึกษา

  2544 – 2547 จบป.โท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      2540 – 2543 จบป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        ประสบการณ์การทำงาน

        2547-2549 Senior Process Innovation

                  บริษัท Advanced Info Service Public Limited Company

      2544– 2547 ผู้ช่วยวิจัย

      ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    • โครงการพัฒนาระบบแคชเชียร์ในอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
    • โครงการพัฒนาศูนย์ธุรกิจบรรษัท ธนาคารกสิการไทย

2544-2545 ผู้ช่วยสอน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            2544– 2545 บรรณารักษ์ ห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 

èประวัติของน..ปริพัชรเอี่ยมอนันต์วัฒนะนายเอกฉันท์เอี่ยมอนันต์วัฒนะ?????????????  
ส่วนที่ การวิเคราะห์สถานการณ์

3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

      ร้านให้บริการเช่าหนังสือส่วนใหญ่ในปัจจุบันจัดตั้งในอาคารพาณิชย์ นิยมให้เช่าหนังสือประเภทการ์ตูน นิตยสาร นิยาย เรื่องสั้นตามลำดับ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารและการจัดการทำอย่างเรียบง่าย ไม่มีการสร้าง Brand และภาพลักษณ์ต่างๆ ไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ กลุ่มเป้าหมายคือคนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งร้าน ซึ่งผู้เช่ายืมต้องมายืมและคืนหนังสือเองที่ร้าน ร้านให้เช่าหนังสือส่วนใหญ่จึงมักตั้งอยู่ตามสถานชุมชนที่เป็นที่พักอาศัย สถานศึกษา หอพัก อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า

      การคิดค่าบริการ หนังสือประเภทการ์ตูน นิตยสารและเรื่องสั้นส่วนใหญ่จะคิดในอัตราวันละ 10% ของราคาหนังสือ ส่วนนิยายคิดอัตราวันละ 5 บาท โดยบางแห่งจะมีการเก็บค่ามัดจำ เพื่อป้องกันหนังสือสูญหายและชำรุด ส่วนบางแห่งจะมีใช้ระบบสมาชิก เพื่อทดแทนการเก็บค่ามัดจำและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า หรือบางแห่งมีการจำกัดจำนวนหนังสือที่สามารถยืมได้ต่อครั้งแทน

      มูลค่าตลาดของธุรกิจร้านเช่าหนังสือมากกว่า 600 ล้านบาทต่อปี è ตัวเลขมาจากที่ใด??? การแข่งขันในธุรกิจบริการให้เช่าหนังสือโดยตรงยังมีน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารและการจัดการทำอย่างเรียบง่าย ไม่มีกานำเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศต่างๆเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

      ค่าครองชีพสูงขึ้น ทุกคนต้องประหยัด การบริการให้เช่าหนังสือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของผู้บริโภคหนังสือ ทดแทนการซื้อหนังสืออ่านเอง 

 1. การตลาด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ

 • บุคคลที่ชอบการอ่านหนังสือการ์ตูน นิตยาสารและเรื่องย่อละคร หลากหลายประเภทเป็นประจำ
 • ร้านค้า บริษัท สำนักงาน ร้านเสริมสวย ขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของร้าน Be(e) Books ที่ต้องจัดหาหนังสือนิตยสารมาไว้ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า แต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาในการจัดเก็บหนังสือเล่มเก่า

ซึ่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ ลดภาระในการจัดเก็บหนังสือส่วนตัว และเน้นความสะดวกสบาย ไม่ต้องการเดินทางไปเช่ายืมที่ร้านด้วยตนเอง 

     ทั้งนี้สามารถแบ่งลูกค้าเป้าหมายตามประเภทหนังสือต่างๆได้อีก ดังนี้

  • หนังสือการ์ตูน

      นักเรียนประถม มัธยมè เขียนเต็ม นักศึกษา ทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่ 10-20 ปี โดยมุ่งเน้นลูกค้าที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี

  • นิตยสาร

      นักเรียนมัธยม นักศึกษา คนทำงาน เพศหญิง อายุประมาณ 15-35 ปี ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี รวมทั้งร้านค้า บริษัท สำนักงาน ร้านเสริมสวย ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยรอบร้าน Be(e) Books 

  • เรื่องย่อละคร

      แม่บ้าน คนรับจ้างทำงานบ้านต่างๆ อายุประมาณ 15-50 ปี ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับต่ำถึงปานกลาง 

      โอกาส

    การอ่านการ์ตูน นิตยสาร และเรื่องย่อละคร เป็นความบันเทิงประเภทหนึ่ง มีผู้นิยมอ่านเป็นจำนวนมาก เกือบทุกเพศ ทุกวัย ยังคงสามารถเติบโตได้อีก สังเกตได้ง่ายๆจากยังมีการเปิดร้านตามจุดต่างๆในกรุงเทพฯ ประมณฑล และต่างจังหวัด ทั้งนี้

    การ์ตูน ผู้เช่ายืมมักทำการเช่ามากกว่า 1 เล่ม/ครั้ง โดยเฉพาะการ์ตูนชุดมักมีการเช่ายืมอย่างต่ำมากกว่า 2 เล่มต่อครั้ง ถึงแม้ไม่มีเรื่องที่ต้องการ ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ลูกค้าจะเช่ายืมหนังสืออื่นๆ และลูกค้าจะมีการติดตามถามหาหนังสือการ์ตูนชุดอย่างเป็นประจำ จะมีการเข้าออกร้านสูง โดยระยะเวลาในการเช่ายืมมีโดยเฉลี่ยประมาณ เท่ากับ 1 วัน/คน และการ์ตูนมีช่วงเวลาในการสร้างรายได้เป็นเวลานาน ไม่ยึดติดกับยุคสมัย ไม่มีการตกยุค

    นิตยสาร ผู้เช่ายืมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สนใจเรื่องใหม่ๆ ความสวย ความงาม แฟชั่น เทคโนโลยี สิ่งทันสมัยต่างๆไม่ต้องการตกข่าว ตกยุค ซึ่งจะมีการติดตามเช่ายืมนิตยสารเป็นประจำตามรอบการตีพิมพ์นิตยสารต่างๆ เช่น ทุกต้นเดือน แต่ถึงแม้จะเป็นนิตยสารเก่าย้อนหลัง (ย้อนหลังไม่เกิด 3-4 เดือน) ผู้เช่ายืมยังคงสนใจเช่ายืมอยู่ นิตยสารสามารถสร้างรายได้เป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยระยะเวลาในการเช่ายืมมีตั้งแต่ 1-3 วัน/คน หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 2 วัน/คน

    เรื่องย่อละคร ผู้ที่เช่ายืมส่วนมากมักเป็นผู้ที่ชื่นชอบและติดตามดูละครหลังข่าว ซึ่งช่วงเวลาที่ต้องการเช่ายืมจะเริ่มตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ประกาศว่าจะมีละครออกฉายใหม่ จนกระทั่งละครนั้นๆสิ้นสุดการฉายลง ช่วงเวลาในการสร้างรายได้ค่อนข้างยาวพอสมควรเช่นกัน ประมาณ 3-4 เดือน โดยระยะเวลาในการเช่ายืมมีตั้งแต่ 1-3 วัน/คน หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 2 วัน/คน

       

อุปสรรค

      การออกกำลังกาย เล่นกีฬา การฟังวิทยุ การท่องเที่ยว การนอน การดูโทรทัศน์ การชมภาพยนตร์ การเช่าวิดีโอ ถือเป็นคู่แข่งทางอ้อมของการให้บริการเช่าหนังสือด้วย โดยเฉพาะร้านให้บริการเช่าวิดีโอ เป็นธุรกิจให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับบริการให้เช่าหนังสือ แต่อยู่ในตลาดมานานกว่า มีการเติบโตและพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การจัดการ และการตลาด โดยมักตั้งอยู่ริมถนนที่มีการสัญจรไปมาสะดวกและมีเครือข่ายเป็นระบบแฟรนไชส์

      ช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และช่วงเวลาสอบของนักเรียน นักศึกษา จะมีอัตราการเช่ายืมหนังสือต่ำ 

 1. สถานการณ์การแข่งขัน(ขนาด จำนวนจุดอ่อน/จุดแข็งของคู่แข่ง

โอกาส

      ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจบริการให้เช่าหนังสือโดยตรงยังมีน้อย ไม่มีการแข่งขันด้านราคามากนัก ไม่มีผู้ประกอบการรายใดผูกขาดตลาด ไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีลักษณะที่โดดเด่นหรือแตกต่าง ถึงแม้ในบางรายซึ่งมีจำนวนน้อยมากมีการสร้างตราสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจำ แต่ผู้ประกอบการไม่ได้มีการสร้างความจงรักภักดีกับผู้เช่ายืมมากนัก ส่วนมากมักมุ่งเน้นแต่การสร้างยอดขาย โดยนำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้เพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้บริโภคมักยินดีทดลองใช้บริการจากผู้ประกอบการรายใหม่ หากเห็นว่าจะได้รับความสะดวก สบายและการให้บริการที่ดีกว่า 

อุปสรรค

      บริการให้เช่าหนังสือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของผู้บริโภคหนังสือ แทนการซื้อหนังสืออ่านเอง การยืมหนังสือจากผู้อื่น หรือการยืมหนังสือจากห้องสมุด ซึ่งแหล่งที่มาของหนังสือเหล่านี้มีข้อดีและข้อเสียต่างๆกัน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ è ???? ข้อดีและข้อเสียของแหล่งที่มาของหนังสือแต่ละรูปแบบ

แหล่งที่มาของหนังสือข้อดีข้อเสีย
1. ซื้อหนังสืออ่านเอง

- สามารถเลือกอ่านหนังสือเมื่อไร  และนานเท่าใดได้

- มีหนังสือเก็บสะสมเป็นสมบัติ ส่วนตัว สามารถเก็บไว้อ่านเอง หรือให้ผู้อื่นยืมต่อได้

- มีค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ

- ไม่สามารถซื้อหนังสือที่ตนเอง ต้องการอ่านได้ทุกเล่ม ทำให้ขาด ด้านความหลากหลายและจำนวนที่ ต้องการ

2. ยืมจากผู้อื่น

- สามารถอ่านหนังสือได้นานกว่า การเช่ายืม

- ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

- ไม่สามารถเลือกหนังสือได้ตาม ความต้องการ ขึ้นอยู่กับผู้ให้ยืม ว่า มีหนังสือที่ผู้ยืมต้องการหรือไม่

- ไม่สามารถยืมได้บ่อยเท่าที่ต้องการ  เนื่องจากมีความเกรงใจ

- หากหนังสือชำรุด เสียหาย/สูญหาย  อาจเกิดความขัดแย้งกับผู้ให้ยืมได้

3. ยืมจากห้องสมุดที่บุคคลทั่วไปสามารถยืมได้

- สามารถอ่านได้ในระยะเวลาหนึ่ง ที่ กำหนดไว้แน่นอน โดยทั่วไป ประมาณ 7 วัน/ครั้ง และสามารถ ยืมต่อได้

- ค่าใช้จ่ายต่ำ ชำระเพียง อัตราค่า สมาชิกไม่เกิน 50 บาทต่อปี

- มีหนังสือให้เลือกมากมายหลาย ประเภท

- ขาดความสะดวกในการเดินทางไป เช่ายืม

- จำนวนห้องสมุดในกรุงเทพที่เปิด ให้บริการมีเพียง 16 แห่ง และมี อัตราการให้บริการสูงกว่า 4 แสน คนต่อห้องสมุด 1 แห่ง หนังสืออาจ มีไม่เพียงพอรองรับความต้องการ

4. เช่าจากร้านให้เช่ายืมหนังสือ

- สามารถเลือกหนังสือได้ตามความ ต้องการ

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ หนังสือ

- ลดภาระในการจัดเก็บหนังสือ

- สามารถยืมหนังสือได้บ่อยเท่าที่ ต้องการ

- มีความสะดวกในการเดินทางไป เช่ายืม

- หากหนังสือชำรุด เสียหาย/สูญหาย  ก็จะไม่เสียความสัมพันธ์ที่ดีกับ เจ้าของหนังสือผู้ให้ยืม

- มีความยืดหยุ่นเรื่องระยะเวลาการ อ่านน้อย

- มีค่าใช้จ่ายในการเช่าหนังสือ

 

 1. ค่านิยมทางวัฒนธรรมและสังคม

โอกาส

      คนไทยส่วนมากชอบความบันเทิง ซึ่งการอ่านหนังสือการ์ตูน นิตยสาร และละครย่อถือเป็นความบันเทิงประเภทหนึ่ง 

อุปสรรค์

      คนไทยไม่นิยมการอ่านหนังสือมากนัก เท่าๆกับการชมภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฟังเพลง และคนส่วนใหญ่มักไม่รับผิดชอบ ดูแลหนังสือเช่า เนื่องจากถือว่าไม่ใช่สมบัติของตนเอง หนังสือจึงมักจะชำรุด ระยะเวลาในการสร้างรายได้ของหนังสือนั้นๆลดลง และหนังสืออาจจะสูญหาย ซึ่งจะเกิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ประกอบการ 

 1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

      โอกาส

      ปัจจุบันสามารถนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการให้บริการ ยืม-คืนหนังสือ การคำนวณยอดเงินและการตรวจเช็คสต๊อกว่ามีหนังสือเล่มใดอยู่บ้าง หรือเล่มใดถูกยืมไปแล้ว จำนวนหนังสือมีทั้งหมดเท่าใด รายชื่อหนังสือ รวมถึงราคาค่าเช่า ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวและความชอบของลูกค้า ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแล้วนำมาวางแผนการตลาด จัดทำกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด 

อุปสรรค์

      การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการให้บริการจะทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น 

 1. สถานการณ์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

โอกาส

      ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ซบเซาลงอย่างต่อเนื่อง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ทุกคนต้องประหยัด จากที่เคยซื้อหนังสืออ่านเอง ก็จะหันมาใช้บริการธุรกิจให้เช่าหนังสือกันมากขึ้น นอกจากนี้ประกอบกับค่าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางไปเที่ยว สังสรรค์ต่างๆนอกบ้านลดลง การอ่านหนังสือการ์ตูน นิตยสาร และเรื่องย่อละครต่างๆ ซึ่งเป็นความบันเทิงและสร้างความสุขภายในบ้านนี้ จึงมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค์

      การฟังวิทยุ การดูโทรทัศน์ การเช่าวิดีโอ ถือเป็นความบันเทิงภายในบ้านที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เช่นดียวกับการเช่าหนังสือ 

 1. กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายวัตถุดิบและเครือข่ายธุรกิจ

โอกาส

      ปัจจุบันมีร้านขายหนังสือที่รับจัดหนังสือการ์ตูนเป็นชุดไว้บริการ เช่น ที่ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยบอกว่าต้องการเปิดร้านเช่าหนังสือ ทางร้านก็จะจัดหนังสือการ์ตูนให้ เพียงแต่เรากำหนดวงเงินให้ และยังมีร้านขายหนังสือมือการ์ตูนมือสองอยู่เป็นจำนวนมากทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจะลดราคาหนังสือการ์ตูน 50-70% จากปก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการจัดหาหนังสือการ์ตูน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการลงทุนเริ่มต้นกิจการได้มาก 

อุปสรรค์

      นิตยสารและเรื่องย่อละคร ผู้ประกอบกิจการต้องเป็นผู้คัดสรรเลือกว่าจะจัดซื้อหนังสือเล่มใดเข้าร้านด้วยตนเอง ในราคาปกติ โดยผู้ประกอบกิจการไม่มีอำนาจในการต่อรองกับผู้จัดจำหน่ายหนังสือประเภทต่างๆมากนักหากไม่ได้ทำการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก 
 

          

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน(ตัวธุรกิจเรา)

    (1)   การตลาด

จุดอ่อน

  • ไม่มีลูกค้าประจำ
  • คู่แข่งอาจเล่นสงครามราคา ร้าน Be(e) Books ซึ่งกำลังเริ่มต้นประกอบธุรกิจ อาจไม่มีศักยภาพเพียงพอในการเข้าแข่งขันทางด้านราคา อัตราการเช่ายืมหนังสือภายในร้านและรายได้ที่ได้รับ อาจจะต่ำกว่าทีคาดการณ์ไว้
  • ขาดข้อมูลพฤติกรรม ความชอบของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในบริเวณที่ตั้งร้าน การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆอาจไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและไม่ดึงดูดใจลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

           จุดแข็ง

  • ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดต่างๆ เป็นระยะๆ แล้วแต่ช่วงเวลา เช่น ช่วงเริ่มต้นเปิดกิจการ หากลูกค้าสมัครสมาชิก 100 บาท ได้รับสิทธิอ่านฟรี 120 บาท, สมาชิกแนะนำสมาชิกใหม่, สะสมแต้มจากจำนวนหนังสือที่เช่ายืม เพื่อกระตุ้นการสมัครสมาชิก ความถี่ในการเช่ายืมและปริมาณในการเช่ายืม
  • สร้าง Brand และความแตกต่างให้เป็นที่จดจำของลูกค้า โดยใช้ Logo
  • สร้างภาพลักษณ์ของร้านและการมาเช่ายืมหนังสือที่ร้าน ให้ลูกค้ารู้สึกทันสมัย ดูดี มีรสนิยม ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความแตกต่างของร้าน Be(e) Books กับร้านให้เช่าหนังสืออื่นๆ ให้เกิดการบอกต่อปากต่อปาก และให้ลูกค้าอยากกลับมาที่ร้านอีกครั้ง
  • ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดย
   1. สร้างความง่ายและความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่ลูกค้าประจำ ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก แต่ต้องการเช่ายืมหนังสือ ให้สามารถเช่ายืมหนังสือต่างๆภายในร้าน Be(e) Books ได้
   1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า โดยการอำนวยความสะดวก ด้วยการจัดส่งนิตยสารและเรื่องย่อละครตามสถานที่ ที่พักอาศัย ร้านเสริมสวย ร้านค้า สำนักงานต่างๆในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของร้าน Be(e) Books
   2. การจัดส่งหนังสือตามสถานที่ๆลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ หรือปรับเปลี่ยนรายการหนังสือ หรือสถานที่ๆจัดส่งได้หลายช่องทาง ทั้งการแจ้งที่ร้าน Be(e) Books หรือ แจ้งกับพนักงานผู้จัดส่งหนังสือ หรือแจ้งผ่านทาง Fax โดยจะมีแบบฟอร์มในรูปแบบ Check List อำนวยความสะดวกในการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ
  • พยายามสร้างความจงรักภักดีกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับร้าน Be(e) Books เป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการร้านอื่นๆ โดยการให้ความสำคัญกับ
   1. ลูกค้าที่เป็นสมาชิกเริ่มต้น (Foundation member)
   1. ลูกค้าที่มีอัตราการเช่ายืมสูง
   2. ลูกค้าที่มีการเช่ายืมหนังสือรวมเป็นมูลค่าสูง

ซึ่งจะมีการให้สิทธิพิเศษต่างๆก่อน เช่น การให้จองหนังสือออกใหม่ก่อน การให้สิทธิพิเศษอ่านฟรีหรือส่วนลดในช่วงเวลาต่างๆเป็นพิเศษ เป็นต้น 

 1. การบริการ

     กระบวนการผลิต  กำลังการผลิต  สินค้าคงคลัง เป็นต้น

         จุดอ่อน

  • ขาดประสบการณ์โดยตรงในการให้บริการเช่าหนังสือ
  • ต้องเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการ
  • ร้าน Be(e) Books ถึงแม้จะจัดตั้งริมถนนใหญ่ ใกล้แหล่งชุมชน ที่พักอาศัย และสถานศึกษา ซึ่งมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก แต่ก็จัดตั้งอยู่ภายในอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ผู้คนทั่วไปอาจไม่สังเกตเห็นว่ามีร้านให้เช่าหนังสือ และผู้ที่สนใจเช่าหนังสือบางรายอาจไม่สะดวกหรือไม่ต้องการเดินเข้าออกอาคารเพื่อเช่ายืมหนังสือ

        จุดแข็ง

  • ผู้บริหารมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจให้บริการขนาดใหญ่ มีความรู้ในการให้บริการ การดูแลรักษาลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี
  • มีขั้นตอนการให้บริการอย่างรวดเร็ว กระชับ ฉับไว โดยการนำหลักการ ECRS è ย่อมาจาก ??? ซึ่งเป็นเทคนิคในการปรับปรุงวิธีการทำงานเข้ามาช่วย
   1. ตัดงานต่างๆที่ไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ออกไป (Eliminate) èน่าจะอยู่หลัง คำว่า ตัดงาน
   1. พยายามยุบรวมงานที่สามารถดำเนินการด้วยกันได้ เพื่อประหยัดแรงงานและแรงงาน (Combine)èน่าจะอยู่หลัง คำว่า รวมงาน
   2. ลำดับขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม (Rearrange) เช่น การทำงานคู่ขนาน
   3. ปรับปรุงการทำงานต่างๆให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น (Simplify) เช่น การนำ Check list, การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการภายในร้าน

แล้วจัดทำกระบวนการทำงานต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพแสดงวิธีการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทั้งลูกค้าและพนักงานภายในร้าน 

 1. การจัดการ

        จุดอ่อน

  • ผู้บริหารไม่สามารถอยู่ดูแลควบคุมกิจการ และการให้บริการของพนักงานประจำร้านได้ตลอดเวลา การดูแลอาจไม่ทั่งถึง อาจจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการให้บริการได้อย่างที่วางแผนและคาดหวังไว้ ลูกค้าอาจไม่ได้รับความพึงพอใจและประทับใจกับการให้บริการของร้าน Be(e) Books ซึ่งอาจจะไม่กลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง

        จุดแข็ง

      ผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการ การปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน ทั้งด้านคุณภาพของบริการ ต้นทุนในการดำเนินงาน และการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า 

 1. การเงิน  เช่น  เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ กำไร-ขาดทุน การหมุนเวียนเงินสด เงินกู้ เป็นต้น

        จุดอ่อน

      แหล่งเงินทุนล่ะ 

        จุดแข็ง

    มีความสัมพันธ์และสนิทสนมกับที่ปรึกษาทางบัญชี ซึ่งสามารถช่วยวางระบบบัญชีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าราคาตามตลาดทั่วไป 
 

ส่วนที่ 5   แผนการตลาด 

ซึ่งมีเนื้อหาหลัก 4 ส่วนดังต่อไปนี้ คือ :-

5.1   เป้าหมายทางการตลาด

  1. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
  2. กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด

  1. เป้าหมายทางการตลาด

       (1)  ภายในปีแรก มีสมาชิกจำนวน 300 ราย èโดยมีรายได้ ????

              (2)  ภายในปีที่ มีสมาชิกจำนวน 500 ราย èโดยมีรายได้ ????

      (3)  ภายในปีที่ มีสมาชิกจำนวน 700 ราย èโดยมีรายได้ ????

         

    5.2  วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย     ตามหลักการตลาดมี 3 ขั้นตอนหลักคือ :-

  1. การแบ่งส่วนตลาด สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้
  • กลุ่มลูกค้านักเรียน นักศึกษาอายุตั้งแต่ 10-20 ปี มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี นิยมเช่ายืมการ์ตูนเป็นจำนวนมากและมีความถี่ในการเช่ายืมสูง อย่างเป็นประจำ ส่วนหนังสือประเภทที่ลูกค้ากลุ่มนี้นิยมเช่ายืมรองลงมาคือ นิตยสาร ซึ่งมีปริมาณการเช่ายืมปานกลางถึงค่อนข้างสูง ขึ้นกับนิตยสารที่ทางร้านให้เช่ายืม หากเป็นนิตยสารที่ลูกค้ากลุ่มนี้ชื่นชอบก็จะทำให้ปริมาณการเช่ายืมนิตยสารสูงได้ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทางร้านสามารถสร้างกำไรได้มากที่สุด โดยคาดการณ์ว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะมีสัดส่วนเท่ากับ 50% ของลูกค้าทั้งหมด
  • กลุ่มคนวัยทำงาน อายุประมาณ 20-35 ปี ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี มีกำลังทรัพย์สูง นิยมเช่ายืมการ์ตูนและนิตยสารด้วยปริมาณการเช่ายืมปานกลาง ความถี่ในการเช่ายืมปานกลางและสม่ำเสมอ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทางร้านยังมีโอกาสเพิ่มปริมาณและความถี่ในการเช่ายืมได้อีกมาก โดยคาดการณ์ว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะมีสัดส่วนเท่ากับ 35% ของลูกค้าทั้งหมด
  • กลุ่มแม่บ้าน อายุประมาณ 15-50 ปี ฐานะเศรษฐกิจในระดับต่ำถึงปานกลาง กำลังทรัพย์ปานกลาง นิยมเช่ายืมเรื่องย่อละคร ปริมาณการเช่ายืมปานกลางค่อนข้างต่ำ ขึ้นกับจำนวนละครและความนิยมของละครที่ออกฉาย ความถี่ในการเช่ายืมปานกลางถึงค่อนข้างต่ำแต่ค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยคาดการณ์ว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะมีสัดส่วนเท่ากับ 10% ของลูกค้าทั้งหมด
  • กลุ่มร้านค้า บริษัท สำนักงาน ร้านเสริมสวย ขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี มีกำลังทรัพย์ปานกลางถึงค่อนข้างดี นิยมเช่ายืมนิตยสารและให้ทำการจัดส่ง ปริมาณการเช่ายืมสูง ความถี่ในการเช่ายืมสูง เป็นประจำ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ทางร้านมีโอกาสในการเพิ่มจำนวนสมาชิก เพิ่มปริมาณการเช่ายืมและความถี่ในการเช่ายืมได้อีกมาก มีโอกาสสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก โดยคาดการณ์ว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะมีสัดส่วนเท่ากับ 5% ของลูกค้าทั้งหมด

       (2)  การเลือกกลุ่มเป้าหมาย   

  1. กลุ่มเป้าหมายหลัก

นักเรียน นักศึกษา บุคคลในวัยทำงาน และกลุ่มบริษัท สำนักงาน

  1. กลุ่มเป้าหมายรอง   

  กลุ่มแม่บ้าน 

      (3)  การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด

    จุดยืนที่ถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของทางร้าน คือ เน้นการให้บริการที่แตกต่าง โดดเด่น สร้างความพึงพอใจและประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยการตกแต่งร้าน การสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้ดูดี มีรสนิยม เน้นการจัดการภายในร้านที่ ให้บริการที่ดี บันทึกข้อมูลต่างๆถูกต้อง คิดเงินถูกต้องแม่นยำ เอาใจใส่ สุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเองและรู้ใจ รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ชอบอะไร ด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้าในคอมพิวเตอร์ 

  1. กลยุทธ์การตลาด
 1. กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

2.                  ลักษณะบริการ

   จะให้บริการเช่ายืมหนังสือการ์ตูน นิตยาสารและเรื่องย่อละคร แก่บุคคลต่างๆทั้งที่เป็นสมาชิก และไม่ใช่สมาชิก โดยบุคคลที่ต้องการเป็นสมาชิกต่อชำระค่าสมาชิกรายปีก่อนเช่ายืมหนังสือ ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ต้องการเช่ายืมหนังสือ จะต้องจ่ายค่ามัดจำหนังสือก่อนเช่ายืมหนังสือเป็นราคาเท่ากับราคาหนังสือบนหน้าปก ทั้งนี้การเช่ายืมสามารถแบ่งได้เป็น  2 รูปแบบ คือ

   • การให้เช่ายืมแบบคิดค่าเช่ารายวัน โดยลูกค้าเดินทางมาเช่าหนังสือด้วยตนเอง
   • การให้เช่ายืมแบบคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน ลูกค้าต้องแจ้งรายการหนังสือ (ให้บริการเฉพาะนิตยสารและเรื่องย่อละคร) ที่ต้องการในแต่ละเดือนและสถานที่ๆจะให้จัดส่งล่วงหน้าา 2 สัปดาห์ แล้วทางร้านจะจัดส่งหนังสือเล่มที่ลูกค้าต้องการให้ตามสถานที่ ที่พักอาศัย หรือร้านเสริมสวย หรือร้านค้า หรือสำนักงานต่างๆของลูกค้า ซึ่งตั้งอยุ่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของร้าน Be(e) Books โดยจะส่งทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ แบ่งเป็น 4-5 ครั้งต่อเดือน แล้วแต่เดือนนั้นๆว่ามี 4 หรือ 5 สัปดาห์ และลูกค้าต้องเช่ายืมนิตยสารขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 8 เล่มต่อเดือน และเช่ายืมเรื่องย่อละครไม่ต่ำกว่า 4 เล่มต่อเดือน

   การให้เช่ายืมแบบคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน สมาชิกต้องชำระเงินก่อนและแจ้งรายการหนังสือที่ต้องการในแต่ละเดือนล่วงหน้า จะทำให้ร้าน Be(e) Books ได้รับเงินสดเร็วขึ้น และสามารถใช้ข้อมูลในการจัดส่งหนังสือเหล่านี้ช่วยในการหมุนเวียนหนังสือภายในร้าน และเป็นสถิติในการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดอีกด้วย 

  1. การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด   จุดยืนของสินค้าและบริการที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย)


 

    เนื่องจากทางร้านมุ่งที่จะให้บริการที่แตกต่าง โดดเด่นกว่าคู่แข่ง ทั้ง

   • ความรวดเร็วในการให้บริการเช่ายืม การค้นหาหนังสือ การสั่งจอง โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลต่างๆ
   • ความแม่นยำ บันทึกข้อมูลต่างๆถูกต้อง คิดเงินถูกต้อง โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
   • ความตรงใจ ด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้าในคอมพิวเตอร์ แล้วนำข้อมูล มาใช้วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอบริการใหม่ๆตามที่ลูกค้าต้องการ และนำมาใช้ในการแนะนำและนำเสนอหนังสือต่างๆให้ตรงกับความชอบของลูกค้า
   • บริการพิเศษ บริการจัดส่งหนังสือ
   • คามสะดวก ในการใช้บริการ นอกจากสมาชิกแล้ว บุคคลทั่วไปก็สามารถเช่ายืมหนังสือต่างๆได้เช่นกัน และในการจัดส่งหนังสือ ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการ หรือปรับเปลี่ยนรายการหนังสือ หรือสถานที่ๆจัดส่งได้หลายช่องทาง ทั้งการแจ้งที่ร้าน Be(e) Books หรือ แจ้งกับพนักงานผู้จัดส่งหนังสือ หรือแจ้งผ่านทาง Fax โดยจะมีแบบฟอร์มในรูปแบบ Check List
   • การจัดการ ภายในร้านที่ ด้วยวิธีการและเทคนิคการจัดการต่างๆ เช่น CERS, 5, Customer Relationship Management (CRM) è คืออะไร ในแต่ละตัว???

และเน้นที่การสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้ดูดี มีรสนิยม โดยการตกแต่งร้านและสร้างบรรยากาศของร้านให้โดดเด่น ดึงดูดลูกค้า เนื่องจากร้าน Be(e) Books เล็งเห็นว่า หากสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ จะเป็นจุดเด่นสำคัญ ที่คู่แข่งขันในตลาดจะไม่สามารถลอกเลียนแบบ และช่วงชิงตำแหน่งทางการตลาดได้ 

  1. ตรายี่ห้อ/LOGO/คำขวัญ =è ??????????

 

    LOGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 1. กลยุทธ์การกำหนดราคา 
  1. กลยุทธ์การตั้งราคา

      กรณีสมาชิก จะจัดเก็บ

   • ค่าสมาชิกรายปี
   • ค่าเช่าหนังสือรายวัน โดยลูกค้าทำการเช่ายืมด้วยตนเองที่ร้าน Be(e) Books หนังสือทุกประเภทจะคิดราคา 10% จากราคาหน้าปก (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
   • ค่าเช่าหนังสือแบบรายเดือน è เท่าใด????

 นิตยสาร

    ลูกค้าต้องเช่ายืมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 8 เล่มต่อเดือน เป็นราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท/เดือน และตั้งแต่เล่มที่ 9 ขึ้นไปคิดราคาเล่มละ 25 บาทต่อเดือน ทั้งนี้หากลูกค้าเช่ายืมนิตยสารเก่าย้อนหลัง จะได้รับส่วนลดดังตาราง 

    ตาราง è ตารางที่ ????

    

นิตยสารเก่าย้อนหลังส่วนลดที่ได้รับจากราคาเต็ม

 

0 เดือน-

 

1 เดือน-

 

2 เดือน5%
3 เดือน
4 เดือน
5 เดือน10%
6 เดือน


 

 เรื่องย่อละคร

    ลูกค้าต้องเช่ายืมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 4 เล่มต่อเดือน เป็นราคาเริ่มต้นที่ 50 บาท/เดือน และตั้งแต่เล่มที่ 4 ขึ้นไปคิดราคาเล่มละ 10 บาทต่อเดือน ทั้งนี้หากลูกค้าเช่ายืมเรื่องย่อละครที่สิ้นสุดการฉายแล้ว จะได้รับส่วนลดดังตาราง 10% จากราคารวม 

      กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก จะจัดเก็บ

   • ค่ามัดจำเท่ากับราคาหน้าปก
   • ค่าเช่าหนังสือรายวัน โดยลูกค้าทำการเช่ายืมด้วยตนเองที่ร้าน Be(e) Books หนังสือทุกประเภทจะคิดราคา 10% จากราคาหน้าปก (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)

  1. ยอดขาย/รายได้
ยอดขาย/รายได้25.........25..........25.........
มกราคม   
กุมภาพันธ์   
มีนาคม   
เมษาคม   
พฤษภาคม   
มิถุนายน   
กรกฎาคม   
สิงหาคม   
กันยายน   
ตุลาคม   
พฤศจิกายน   
ธันวาคม   
รวม   

 

 1. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
  1. การโฆษณา

    กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารเป็นกลุ่มเฉพาะเจาะจงในบริเวณที่ตั้งของร้าน สื่อที่ใช้จึงเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง แบบติดตั้งอยู่กับที่ต่างๆที่คาดว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก และใช้การโฆษณาบอกต่อแบบปากต่อปาก è สามารถใช้ brochure โฆษณา ได้ด้วยหรือไม่???  สามารถทำ website ติดต่อกับลูกค้า ได้หรือไม่????

  1. การส่งเสริมการขาย  เพิ่มของ Book Bank è ??????
    • ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายต่างๆดังต่อไปนี้ สลับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานการณ์
   • การลดราคาพิเศษในช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะช่วงทีมีอัตราการเช่าต่ำ เช่น ช่วงเปิดร้านใหม่ เพื่อดึงดูดผู้เข้ามาใช้บริการ หรือในช่วงหน้าฝน ซึ่งผู้คนมักจะไม่นิยมเดินทางออกมานอกบ้าน è กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำ จะไม่มีคำว่า เช่น นักศึกษา ต้องการทำช่วงทำอะไร ช่วงไหน ให้เขียนมาเลย เพราะจะไปสัมพันธ์กับงบการเงินด้วย
   • การแถม ในลักษณะการแถมฟรี เมื่อมีการเช่ายืมถึงจำนวนที่ระบุไว้ เช่น เช่ายืม 5 เล่ม แถม 1 เล่ม และพิเศษสุดช่วงเทศกาลสอบของนักเรียน นักศึกษา เช่า 4 เล่ม แถม 1 เล่ม
   • การสมนาคุณ สำหรับลูกค้าที่มีปริมาณการเช่ายืมมาก เช่น ผู้ที่เช่ายืมมากที่สุด 3 อันดับแรกในแต่ละเดือน จะได้รับโบนัสให้เช่าหนังสือฟรีเป็นมูลค่า 30 บาท หรือ อาจสมนาคุณให้กับผู้ที่มีการเช่ายืมมากว่า 100 บาทต่อเดือน
   • การสะสมคะแนน เมื่อลูกค้ามีการเช่ายืมเป็นมูลค่าทั้งหมด 100 บาทจะได้รับโบนัสอ่านฟรี 10 บาท เป็นต้น
   • สมาชิกแนะนำสมาชิก ผู้แนะนำและสมาชิกใหม่จะได้รับสิทธิพิเศษ è กี่%
    • การแสดงข้อมูลหนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ และหนังสือยอดนิยม ด้วยการแสดงรูปภาพหน้าปกหนังสือ พร้อมข้อความหรือตัวเลข แสดงความเป็นหนังสือออกใหม่ (New Release) ความน่าสนใจโดยทางร้านแนะนำให้อ่าน (Recommend) และอันดับความนิยม (Most Popular)
    • การแจ้งรายการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยการติดป้ายประกาศภายในร้าน และป้ายโฆษณากลางแจ้งตามพื้นที่โดยรอบร้าน Be(e) Books ที่มีอัตราการสัญจรไปมาของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่อนข้างมาก

   

èกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ให้ทำในรูป GANTT’S CHART เพื่อจะได้รู้ว่ามีกิจกรรม ต่าง ๆ อะไรบ้าง ในแต่ละเดือน????

- กิจกรรมต่าง ๆ ต้องสัมพันธ์กับงบการเงินด้วย 
(5)  กลยุทธ์สำหรับกิจการธุรกิจบริการ

  1. กระบวนการ
   • ขั้นตอนในการให้บริการเช่าหนังสือ


 
 

รูป................

   • ขั้นตอนในการจัดเตรียมหนังสือ


 
 

รูป................ 

  1. บุคลากรผู้ให้บริการ
    • การคัดสรรพนักงานประจำร้าน จะเลือกบุคคลที่มี
   • ใจรักงานด้านบริการ
   • มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพอ่อนโยน

      เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจที่จะเข้ามารับบริการ

   • รักการอ่าน

    มีความรู้เกี่ยวกับหนังสือประเภทต่างๆภายในร้าน สามารถตอบข้อซักถามจากลูกค้าได้ นำเสนอหนังสือต่างๆแก่ลูกค้าได้ เพื่อสร้างโอกาสในการเช่ายืมหนังสือ

   • กระตือรือร้น

    แสดงถึงการต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ลูกค้า บริการที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

   • มีความอดทนในการเก็บอารมณ์

    • การอบรมพนักงาน

   ปลูกฝังทัศนคติว่าลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดและ ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอควรสังเกตว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าพอใจ แล้วนำมาปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ และกลับมาใช้บริการซ้ำ 

ส่วนที่ 6    แผนการผลิต/การบริการ

  1. คุณภาพของบริการ 

   คุณภาพของบริการเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก ไม่สามารถจัดเก็บได้ ต้องดำเนินการผลิตขณะที่ลูกค้ามาซื้อบริการ แต่หากเราส่งมอบบริการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคได้ ลูกค้าจะเกิดความพอใจและกลับมาใช้บริการของเราอีก ซึ่งความต้องการพื้นฐานของลูกค้าในของธุรกิจเช่าหนังสือ คือ มีหนังสือที่ตนเองชอบ พนักงานดูแลเอาใจใส่ ต้อนรับดี สามารถแนะนำหนังสือใหม่และหนังสือที่น่าสนใจได้ คิดเงิน ถอนเงินถูกต้อง ดังนั้น ทางร้าน Be(e) จะรักษาระดับการให้บริการตามความคาดหวังของลูกค้าดังข้างต้น è ไม่ต้องเขียน 

  1. การเลือกสถานที่ตั้ง

   อัตราการเช่ายืมหนังสือมีผลต่อการประกอบกิจการให้เช่าหนังสือ ที่ตั้งในแหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่จึงเป็นทำเลที่ดี ดังนั้นร้าน Be(e) Books จึงได้เลือกทำเลที่ตั้งซึ่งภายในอาคารที่พักอาศัยให้เช่า สร้างใหม่ (คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2550) è ชื่ออพาร์ทเม้นท์ ใจกลางเมือง ริมถนนพระราม 1 ตรงข้ามอาคารศรีจุลทรัพย์(ที่ตั้งสำนักงานก...) ซึ่งภายในรัศมี 1 กิโลเมตร จะมี

  • สถานศึกษามากกว่า 5 แห่ง เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสีตบุตรฯ โรงเรียนสายปัญญา
  • อพาร์ทเม้นท์ หอพักมากกว่า 5 แห่ง ซึ่งมีผู้พักอาศัยทั้งหมดมากกว่า 200 คน
  • อาคารสำนักงาน ศรีจุลทรัพย์ กระทรวงพลังงาน
  • โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลยศเส  โรงจงจินต์ è????
  • ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดสด ตีนสะพานยศเส è เชิงสะพาน
  • ร้านเสริมสวยมากกว่า 10 แห่ง

ตัวเลขการผลิต(ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่าย)

(1) วัตถุดิบ

ประเภทวัตถุดิบ/สินค้าปริมาณที่ซื้อราคาต่อหน่วยรวมเป็นเงิน
1.  การ์ตูน 40 
2. นิตยสาร 80 
3.  เรื่องย่อละคร 30 
รวม   

 

(2) กำลังคน                                                                                                                        

           ตำแหน่งจำนวนคนอัตราเงินเดือนรวมเงินเดือน
ปัจจุบันอนาคต    
1. ผู้จัดการร้าน      
2. พนักงานประจำร้าน      
รวม      

 

(3)  เครื่องมือเครื่องจักร

ประเภทเครื่องมือ/อุปกรณ์จำนวนราคาต่อหน่วยรวมเป็นเงิน
1. คอมพิวเตอร์   
2.   
3.   
4.   
5.   
รวม   

(4) กำลังการผลิต

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 7 แผนการเงิน

  1. การวางแผนทางการเงิน :-
 1. โครงการเงินทุน

     โครงสร้างเงินทุน      ส่วนของเจ้าของ           การกู้ยืม           รวม
ที่ดิน/ปรับปรุง   
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง   
เครื่องจักร/อุปกรณ์   
ยานพาหนะ   
เงินทุนหมุนเวียน   
อื่นๆ   
           รวม   

     

(2)  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน    =                                 ค่าใช้จ่ายคงที่              .      

                                                           ราคาขายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่วย 

                       = 
 

(3) ภาระหนี้

      

  ชื่อสถาบันการเงิน/      

    บุคคลภายนอก

    ประเภทวงเงินกู้   วงเงินกู้เงินต้นคงเหลือ     การชำระหนี้/เดือน       
ประเภทระยะเวลากู้ดอกเบี้ยเงินต้น
       
       
       
       


 
 
 
 

(4)   งบกระแสเงินสด(เดือนที่ 1 – 6 )          

    ประเภท      ที่1      ที่2      ที่3      ที่ 4       ที่ 5      ที่6

รายรับ(เงินสด

-

-

-

รายรับรวม(1)


 
     

หัก  ต้นทุนการผลิต

-   ค่าวัตถุดิบ

-   คาแรงงาน

-   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

รวม ต้นทุนการผลิต(2)

      

เงินสดคงเหลือขั้นต้น

      

หัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าเงินเดือน

ค่าน้ำ/ไฟฟ้า/น้ำมัน

ค่าบริหารการขาย

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

อื่นๆ

รวม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4)

      
เงินสดคงเหลือ      

หัก   ชำระหนี้

ดอกเบี้ย (6)

เงินต้น   

    โอ/ดี      (7)

     เงินกู้     (8)

      
เงินสดหลังหักชำระหนี้      


 
 
 
 

     งบกระแสเงินสด(รายเดือน 7 – 12)        

    ประเภท      ที่7      ที่8      ที่9      ที่ 10       ที่ 11      ที่12      รวม

รายรับ(เงินสด

-

-

-

รายรับรวม(1)


 
      

หัก  ต้นทุนการผลิต

-   ค่าวัตถุดิบ

-   คาแรงงาน

-   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

รวม ต้นทุนการผลิต(2)

       

เงินสดคงเหลือขั้นต้น

       

หัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าเงินเดือน

ค่าน้ำ/ไฟฟ้า/น้ำมัน

ค่าบริหารการขาย

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

อื่นๆ

รวม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4)

       
เงินสดคงเหลือ       

หัก   ชำระหนี้

ดอกเบี้ย (6)

- เงินต้น   

     โอ/ดี      (7)

     เงินกู้     (8)

       
เงินสดหลังหักชำระหนี้       


 
 
 
 

งบกระแสเงินสด(ปี 1 – 3)

    ประเภทปีที่1ปีที่2            ปีที่3

รายรับ(เงินสด

-

-

-

รายรับรวม(1)


 
  

หัก  ต้นทุนการผลิต

-   ค่าวัตถุดิบ

-   คาแรงงาน

-   ค่าใช้จ่ายในการผลิต

รวม ต้นทุนการผลิต(2)

   

เงินสดคงเหลือขั้นต้น

   

หัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าเงินเดือน

ค่าน้ำ/ไฟฟ้า/น้ำมัน

ค่าบริหารการขาย

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

อื่นๆ

รวม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(4)

   
เงินสดคงเหลือ   

หัก   ชำระหนี้

ดอกเบี้ย (6)

เงินต้น   

     โอ/ดี      (7)

     เงินกู้     (8)

   
เงินสดหลังหักชำระหนี้   


 
 
 
 

(5)  งบกำไร(ขาดทุน)

ประเภทปี 25 .........ปี 25 .........ปี 25 .........

รายได้

 • การขาย
 • บริการ/อื่นๆ
   
รวมรายได้   

ต้นทุน

-      วัตถุดิบ

-     ค่าแรงงาน

 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต
   
รวมต้นทุน   
กำไรขั้นต้น   

ค่าใช้จ่าย

 • เงินเดือน
 • ค่าเช่า
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าส่งเสริมการตลาด
 • ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   
รวมค่าใช้จ่าย   
กำไรก่อนดอกเบี้ยก่อนภาษี   

-      ดอกเบี้ย

 • เงินต้น
   
รวมการชำระหนี้   
กำไรก่อนภาษี   
ภาษี   
กำไรสุทธิ   


 
 
 

(6) งบดุล

ประเภทปี 25..........ปี 25 .................ปี 25................

ทรัพย์สินหมุนเวียน

เงินสด/เงินฝากธนาคาร                         

หุ้น/พันธบัตร                               

วัตถุดิบคงเหลือ                           

สินค้าคงเหลือ                             

ลูกหนี้ค้างรับ/การค้า                    

อื่นๆ(ระบุ)                                 

.   
รวมทรัพย์สินหมุนเวียน(1)   

ทรัพย์สินถาวร

ที่ดิน                                             

อาคาร/โรงงาน/บ้าน                                               

เครื่องจักร/เครื่องมือ                        

อื่นๆ(ระบุ)            

   
รวมทรัพย์สินถาวร(2)       
รวมทรัพย์สินทั้งหมด  (1)+(2) = (3)+(4)   

หนี้สิน                                                    

เจ้าหนี้การค้า                                 

หนี้กับสถาบันการเงิน                     

เงินกู้หมุนเวียน                          

เงินกู้ประจำ                           

หนี้สินอื่นๆ(ระบุ)                          

   
รวมหนี้สินทั้งหมด(3)   

ทุน

ทุนที่ชำระแล้ว                                

กำไรสะสม                                     

   
รวมทุน+กำไรสะสม (4)                     
รวมหนี้สินและทุน(3)+(4) = (1)+(2)   


 
 

                            ส่วนที่ แผนฉุกเฉิน

      หากการดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างราบรื่นตามแผนธุรกิจที่ได้กำหนด ดังต่อไปนี้

  1. กรณีหนังสือที่เช่าไปชำรุด ฉีกขาดที่มีผลทำให้หนังสือไม่สมบรูณ์ หรือสูญหาย ปรับเท่าราคาหนังสือ หรือต้องหาหนังสือเล่มนั้นที่มีสภาพดีมาทดแทนแกทางร้าน หากเป็นหนังสือชุด แล้วไม่สามารถหาเล่มที่ชำรุด ฉีกขาดหรือสูญหายทดแทนได้ ทางร้านจำเป็นต้องปรับเป็นมูลค่าเท่าจำนวนหนังสือชุดนั้น

è น่าจะอยู่ในแผนของการทำธุรกิจ อยู่แล้ว ไม่น่าจะอยู่ในแผนฉุกเฉิน

  1. กรณีเช่ายืมหนังสือแบบรายวัน เป็นระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์ หรือกรณีอื่นที่มีความเสี่ยงหนังสือจะสูญหาย ทางร้านจะโทรติดต่อลูกค้า ให้ดำเนินการแจ้งเตือนลูกค้าว่ายังไม่ได้ทำการคืนหนังสือ

èน่าจะอยู่ในแผนของการทำธุรกิจ อยู่แล้วไม่น่าจะอยู่ในแผนฉุกเฉิน

  1. กรณีเปิดกิจการไปแล้ว 6 เดือน รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายและภายใน 1 ปีก็ไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่นไม่มีแนวโน้มที่ผลตอบแทนแต่ละเดือนจะเท่าต้นทุนการดำเนินงานในแต่ละเดือน หรือกิจการจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จะทำการปิดกิจการ  è น่าจะมีแผนอื่นมากกว่า ปิดกิจการ
  2. กรณีต้นทุนการจัดการสูงกว่าที่คาดไว้ รายได้ต่ำ เกิดภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเงินสดหมุนเวียนในมือหมด จะทำการปิดกิจการ èน่าจะมีแผนอื่นมากกว่า ปิดกิจการ

แผนฉุกเฉิน

น่าจะเป็นสิ่งเราจะมีกิจกรรม อื่น ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดานการตลาด เช่น มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีการตั้งราคาที่ดึงดูดใจลูกค้า มีช่องทางที่เพิ่มมากว่าการให้ลูกค้ามาที่ร้านเท่านั้น มีกิจกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดมากขึ้น มากกว่าที่นักศึกษาได้เขียนมา


กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


สวัสดี

นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปที่เรากำลังให้ออกเงินให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% ถ้าสนใจในการประยุกต์ใช้ในการขอสินเชื่อสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ในขณะนี้ผ่านทางอีเมล์: credithome@blumail.org


นาย Mhay

#17 โดย credit home
เมื่อ 2014-03-05 09:53:17

ในปัจจุบันยังเหมาะที่จะเปิดร้านเช่าอยู่มั้ยคะคิดอยากจะเปิดแต่กลัวจะไปไม่รอด

#16 โดย มลิวัลย์ อรุณเริ่มวัฒนะ
เมื่อ 2013-05-01 18:34:45

ในปัจจุบันยังเหมาะที่จะเปิดร้านเช่าอยู่มั้ยคะคิดอยากจะเปิดแต่กลัวจะไปไม่รอด

#15 โดย มลิวัลย์ อรุณเริ่มวัฒนะ
เมื่อ 2013-05-01 18:34:40

ขอบคุณครับ ได้ประโยชน์มากเลยคัป

#14 โดย ก๊าก ก๊าก
เมื่อ 2013-02-11 22:22:40

ฝากด้วยนะคะ หากท่านใดสนใจ เปิดร้านเช่าหนังสือการ์ตูน เรามี หนังสือการ์ตูนกว่า 25,500เล่ม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ลองดูตามลิงค์นี้คะ
http://bit.ly/QuI5Qz

#13 โดย ร้านเช่าหนังสือการ์ตูน
เมื่อ 2012-11-21 21:45:58

มีร้านหนังสือแนะนำหรือป่าวคะ...อยากทำกิจการนี้แต่ไม่รู้แหล่งซื้อ และชื่อหนังสือด้วย...

#12 โดย nana
เมื่อ 2012-02-19 22:05:20

ขัอ 4 หายไปไหนครับ

#11 โดย game
เมื่อ 2011-12-20 11:01:51

พี่สุดยอดอ่ะ เก่งมากค่ะ

#10 โดย The kik
เมื่อ 2011-12-14 18:47:31

ขอเอาไปเป้นแนวทางในการเขียน แผนธุรกิจนะคับ
เพราะ ดุรุปแบบแล้วเข้าใจง่ายดี ..... ขอบคุณมากค๊าบบบบ

#9 โดย DevilDrinK
เมื่อ 2011-07-22 21:31:49

ละเอียดมาก อ่านแล้วงง

#8 โดย บอย
เมื่อ 2011-07-11 07:16:15

ให้เช่าพื้นที่ สำหรับทำร้านเช่าหนังสือ/วีดีโอ พื้นที่เดียวในอพาร์ทเม้นท์จำนวน 850 ห้อง ผู้เช่าเต็ม บริเวณข้างเคียงมีแฟลตราชการกว่า 300 ห้อง สนใจติดต่อ 086-669-4399

#7 โดย บัวทิพย์
เมื่อ 2011-05-19 11:00:55

เขียนได้ดีมากเลยนะ
แต่วัตถุประสงค์
และเป้าหมายทำยังไง

#6 โดย อ้อน
เมื่อ 2011-02-01 15:03:42

วิเคราะห์ได้ดีมากเลยอ่ะ

ได้แนวคิดดีๆมากมายเลยคร๊

#5 โดย sainaka
เมื่อ 2011-01-30 10:22:41

บ้ายอกะจังนิ

#4 โดย คน
เมื่อ 2010-11-30 15:19:48

เก่งมากค่า
ได้ความรู้มากเลย

#3 โดย ชอบ
เมื่อ 2010-08-25 14:43:21

สุดยอดครับพี่
ผมยังคิดไม่ได้ขนาดพี่เลยว่ะ
5 5 5

#2 โดย สุดหล่อ
เมื่อ 2010-08-23 08:52:46

สุดยอดข๊ะ

ได้ตัวอย่างที่ดี

ได้แนวคิดใหม่ๆ

#1 โดย แพ็ท
เมื่อ 2010-06-29 09:27:15