หน้าแรก   ย้อนกลับ   1   ต่อไป   สุดท้าย 

แอพ จัดการร้านอาหาร Order Anywhere

  โพสเมื่อ 2015-04-15 17:41:53 โดย shinaphol

         ในโลกยุคดิจิตอล การทำธุรกิจให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ และระบบเศรษฐกิจ ที่ผันแปร  ธุรกิจที่มีผลกระทบ และอ่อนไหว ก็คงหนีไม่พ้น ธุรกิจร้านอาหาร และภัตคาร การที่จะรักษาความมั่นคงทางธุรกิจ และรายได้นั้น ต้องอาศัยฝืมือ และการบริหารจัดการอยู่มิใช่น้อย และต้นทุนในการบริหารจัดการหนึ่งที่ต้องจัดสรรบงบประมาณไว้ก็คือ ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร ด้วย...

 

ร้านอาหารในยุคดิจิตอล

  โพสเมื่อ 2015-04-11 10:26:44 โดย shinaphol

        ในโลกยุคดิจิตอล การทำธุรกิจให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์ และระบบเศรษฐกิจ ที่ผันแปร  ธุรกิจที่มีผลกระทบ และอ่อนไหว ก็คงหนีไม่พ้น ธุรกิจร้านอาหาร และภัตคาร การที่จะรักษาความมั่นคงทางธุรกิจ และรายได้นั้น ต้องอาศัยฝืมือ และการบริหารจัดการอยู่มิใช่น้อย และต้นทุนในการบริหารจัดการหนึ่งที่ต้องจัดสรรบงบประมาณไว้ก็คือ ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร ด้วยคอม...

 

 หน้าแรก   ย้อนกลับ   1   ต่อไป   สุดท้าย