ถ้าเป็นลูคีเมียแล้วจะรักษายังไงดี?

  โพสเมื่อ 2009-10-06 00:31:30 โดย sqweezy
 การรักษา                                                                               
การรักษา โดยทั่วไปจะใช้วิธีการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเป็นหลัก นอกจากนี้แพทย์อาจใช้วิธีการปลูกถ่าย
ไขกระดูก และรังสีรักษา เพื่อเสริมการรักษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว การตอบสนอง
ต่อการรักษา ด้วยยาเคมีบำบัด และอายุของผู้ป่วยด้วย ข้อแนะนำสำหรับการป้องกันโรคนี้ คือ การหลีกเลี่ยง
เกี่ยวกับการสัมผัสกับกัมมันตภาพรังสี และสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น ยาฆ่าแมลง สีทาบ้าน ควันพิษต่าง ๆ 
และผู้ที่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละครั้ง

การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแตกต่างกันไปตามชนิดของมะเร็ง และสภาพของผู้ป่วยแต่ละคน หากเป็นชนิด
เรื้อรัง แพทย์จะให้ยาเคมีบำบัดแบบรับประทานเพื่อให้จำนวนเม็ดเลือดที่ผิดปกติลดลง และขนาดของตับม้าม
ลดลงในเวลาที่เหมาะสม การให้ยารับประทานอาจมีการปรับขนาดของยาบ้างตามจำนวนเม็ดเลือดขาว 
แต่จะให้ไปเรื่อยๆ มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังถึงแม้จะมีอาการไม่มาก แต่เป็นมะเร็งที่ไม่สามารถรักษา
ให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว วิธีที่อาจรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังให้
หายขาดและได้ผลดีได้ คือการปลูกถ่ายไขกระดูก

การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันมีเป้าหมายคือต้องการให้โรคเข้าสู่ระยะสงบ (remission) 
ระยะสงบเป็นระยะที่จำนวนของเซลล์มะเร็งลดลง และเซลล์ปกติมีจำนวนและหน้าที่กลับมาปกติ ผู้ป่วยที่เข้า
สู่ระยะสงบจะอยู่ในระยะนี้ได้ประมาณ 3-9 เดือน หลังจากนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จะกลับเป็นโรคใหม่ 
(relapse)

การรักษาเพื่อให้เข้าสู่ระยะสงบนั้นรักษาด้วยการใช้ยาเคมีบำบัด (chemotherapy) ขนาดค่อนข้างสูง
เข้าทางเส้นเลือด หลังจากให้ยา ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผมร่วง และเม็ดเลือดต่ำลง ทำให้ติดเชื้อ
ง่ายและมีไข้ ระยะนี้เป็นระยะที่เกิดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายถึงชีวิตได้ง่าย 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อให้ยาปฏิชีวนะและให้เลือดประมาณ 3-4 สัปดาห์ หลังจากนั้น
หากผู้ป่วยไม่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ก็จะฟื้นตัวเข้าสู่ระยะสงบ ระยะนี้เป็นระยะที่ผู้ป่วยจะมีอาการปกติ
เหมือนตอนก่อนจะป่วย แต่เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะกลับเป็นโรคใหม่ จึงต้องให้การรักษาเพื่อที่จะป้องกัน
การกลับเป็นโรคใหม่ โดยการให้ยาเคมีบำบัดซ้ำในขนาดสูง หรือการปลูกถ่ายไขกระดูก ดังนั้นผู้ป่วยแต่ละราย
มักจะต้องได้เคมีบำบัดหลายรอบหลายครั้ง โดยทั่วไปประมาณ 3-6 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 2-3 
เดือน ในปัจจุบันเราสามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันให้หายขาดได้ประมาณ 1 
ใน 3 ถึง 1 ใน 2 ของผู้ป่วยทั้งหมด การที่ผู้ป่วยแต่ละรายจะหายขาดหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
แต่ที่สำคัญที่สุดคืออายุและสภาพร่างกายของผู้ป่วย และชนิดความผิดปกติทางพันธุกรรมของมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวที่ผู้ป่วยเป็น

การรักษาโรคลิวคีเมียทำได้ 2 วิธี คือ 
1. การป้องกันไม่ให้เกิดโรค 
2. การรักษาโรคที่เกิดขึ้นแล้ว 


การป้องกันไม่ให้เกิดโรค
การป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นยังห่างไกลจากความเป็นจริงมาก แม้ว่าวิทยาการก้าวหน้าไปมากแค่ไหนก็ตาม เรายังไม่มีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ เกิดโรคลิวคีเมียได้ เพราะ ดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนสาเหตุว่า สาเหตุต่างๆ ที่กล่าวถึงนั้นเป็นเพียงสาเหตุชักจูงเท่านั้น เรายังไม่ทราบว่าทำไมคน บางคนได้รับสาเหตุชักจูงแล้วเป็นโรคลิวคีเมียแต่บาง คนไม่เป็น 

การรักษาโรคที่เกิดขึ้นแล้ว
การรักษาโรคที่เกิดขึ้นแล้วนั้น แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ การรักษาตัวโรคลิวคีเมียเอง และการป้องกันและรักษาโรคแทรกซ้อน หรืออาการต่างๆ ที่เป็นผลจากโรคลิวคีเมีย 

การรักษาตัวโรคลิวคีเมียเอง การรักษาโรคลิวคีเมียเองนั้น ทำได้โดยการใช้ยาซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าหรือทำลายเซลล์
ลิวคีเมีย (และในขณะเดียว กันก็อาจจะทำลายเซลล์ เม็ดเลือดที่ปกติด้วย) ในปัจจุบันนี้การรักษาโรคลิวคีเมียได้ผลดีขึ้นมากทั้งนี้ก็เป็นผลจากยาที่นำมาใช้มีคุณภาพดีขึ้น ลิวคีเมีย บางชนิด
อาจจะรักษาให้หายขาดได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิวคีเมียในเด็ก
สำหรับลิวคีเมียในผู้ใหญ่แม้ว่าการรักษาจะดีขึ้นมากแต่ก็ยัง ไกล จากความหวังในเรื่องหายขาด

นอกจากนี้การรักษามีความจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับเลือดเข้าไปชดเชย เพื่อให้ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงมากพอ
ที่จะทำหน้าที่นำออกซิเจน ไปให้อวัยวะต่างๆ ได้


การป้องกันและการรักษาโรคแทรกซ้อน การป้องและรักษาโรคแทรกซ้อนนั้น ก็ทำไปตามอาการของผู้ป่วย เช่น 
ซีดมากก็ให้เลือดถ้า เกล็ดเลือดต่ำ มีอาการเลือดออก ตามที่ต่างๆ ก็ต้องให้เกล็ดเลือด 


บทความอื่นในหมวดนี้กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


ขอเป็นกำใจให้คนที่เปนโรคนี้น่ะครับ ในตอนนี้ผมรู้สึกว่าแฟนผม เขามีอาการเหมือนโรคนี้เกือบทั้งหมดเลย ตอนนี้เธออายุเพียง17เองน่ะครับ นึกถึงเรื่องนี้ทีรัยก้อน้ำตาใหลทุกที ไม่อยากให้มี้หตุการเเบบนี้เกิดขึ้นกะเค้าเลย อยากให้เขาหายเร็วๆๆ
(แฟนผมชื่อดิวผมรักเธอมาก)

#19 โดย ไกรศักดิ์ ทิณทรา
เมื่อ 2015-08-13 20:52:19

ลูกสาวอายุขวบ11เดือนเป็นโรคนี้เหมือนกัน เพิ่งตรวจเจอตอนเดือนที่แล้ว พอทราบดิฉันแทบช็อค เพราะน้องไม่มีอาการที่บอกมาข้างต้นเลย ให้เคมีบำบัดแล้ว ผมร่วงจนต้องตัดสินใจโกน.(ลืมบอกไปค่ะน้องเป็นผู้หญิงค่ะ) อยู่โรงพยาบาล 4 สัปดาห์ กับอีก 1วัน เครียดมากเลยค่ะ ดีนะที่น้องไม่ค่อยมีโรดแทรกซ้อนกับเค้ามากนัก เลยใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลไม่นาน

#18 โดย พิมพ์
เมื่อ 2012-12-03 23:39:18

แฟนของผมเป็นโรคกามเนื้อหัวใจไม่ทำงานหรือเรีรยกว่าก้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้นแล้วมาพร้อมกับโรคลูคีเมีย ตอนนี้กำลังรักษา อยู่ที่อเมริกา

#17 โดย สติฟ
เมื่อ 2012-06-26 10:42:18

ลูกเป็นลูคีเมีนแบบเฉียบพลัน ระดับ ANL N1
ู รุนแรงไหมค่ะ่ใครรู้ช่วยตอบหนอยค่ะ กลุ้มใจมากคะ่่

#15 โดย คุณแม่
เมื่อ 2011-08-23 19:58:53

ทุก คน ที่ เปน โรค นี้ บีมขอ ไห้ หาย ไวๆๆ น่ะค่ะ บีม จะ ยุ ข้าง คุณ เสมอ

#13 โดย บีม
เมื่อ 2011-06-20 16:54:41

แฟน แป้ง เปน โรค ลูคีเมีย ถึง เค้า เป็น อะ ไร ก้ ตาม เรา ก้ รัก เค้า เสมอ

#11 โดย แป้ง
เมื่อ 2011-06-16 20:39:24

ขอให้คนที่เป้นโรคนี้ มีกำลังใจสู้ๆๆนะค่ะ

#10 โดย หมิว
เมื่อ 2011-04-30 20:54:30

ขอให้คนที่เป้นโรคนี้ มีกำลังใจสู้ๆๆนะค่ะ

#9 โดย หมิว
เมื่อ 2011-04-30 20:54:27

มีคนบางคน เป็นโรคนี้ ซึ่งหนูรักเค้ามาก แต่หนูไม่แน่ใจไหมว่าเค้าเป็น แต่หนูอยากทำทุกสิ่งให้เค้าหาย

#8 โดย แทมมี่
เมื่อ 2011-04-30 20:50:18

แฟนผมเป็นโรคนี้คับ
....อายุยังน้อย17
ร่างกายก็อ่อนแอ ตัวผอมมาก
ทำเคมีบำบัด ไม่ได้
%น้อยเกินไป
....ผมร้องห้ายทุกวัน
....ไม่รู้วันไหนเค้าจะไป

#7 โดย เบ้น
เมื่อ 2011-03-07 13:38:33

ป้ามีอาการคล้ายกับโรคนี้เลย

#6 โดย tom
เมื่อ 2011-02-27 19:22:39

แฟนผม มีอาการคล้ายกับโรคนี้มาก มีเกือบทุกอย่างที่โรคนี้มี เเต่ผมก็ถามว่าเขาเป็นลูคีเมียใช่ไหม
ญาติเขาเป็นหมอ เขาคงรู้ เเต่ผมถามเเล้วเขาก็ไม่บอก ที่เเรกเขาบอกว่าเป็นโรคนี้ เเต่มากลับคำเพื่ออะไร ในเมื่อบอกมาเเล้ว ผมก็ไปตรวจตามเน็ท ก็ไกล้เคียงมาก เเต่เขากลับบอกว่าไม่ใช่

#5 โดย ตาบ๋อง
เมื่อ 2011-02-08 09:57:55

อืมโรคนี้หายยากไหมค่ะ

#4 โดย pukky
เมื่อ 2011-02-07 21:15:57

แล้วในเด็กอายุ 7 เดือนจะมีสิทธิหายกี่เปอร์เซ็นต์อ่าค่ะ

คือเริ่มเป็นตอนอายุ 2 เดือน แล้วรักษามาจนจะเข้าคอสที่ 3 แล้วมันก็กลับมาเป็นใหม่อีกครั้งอ่ะค่ะ


ช่วยตอบกลับด้วยได้มัยค่ะที่
dexthapsakae_22@hotmail.com
ขอบคุณมากน่ะค่ะ

#3 โดย ตะลิ่ดติ๊ดตี่
เมื่อ 2010-08-09 12:32:24

เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ป่วยอยู่นะค่ะ ยังไงชีวิตที่เหลืออยู่ก็ยังมีค่าสำหรับคนที่เรารักค่ะ

#2 โดย ตาล
เมื่อ 2010-04-23 19:25:55