สิ่งเสพติดมีกี่ชนิดและมีอะไรบ้าง?

  โพสเมื่อ 2009-10-05 22:33:19 โดย sri6327

                                                                              

สิ่งเสพติดมีอะไรบ้าง?

กระท่อม

กระท่อม เป็นพืชเสพติดชนิดหนึ่ง ส่วนมากพบในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย และในประเทศไทย ลักษณะเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีแก่นเป็นไม้เนื้อแข็ง ใช้ส่วนของใบในการเสพ ลักษณะใบคล้ายใบกระดังงา หรือใบฝรั่ง ต้นหนาทึบ ต้นกระท่อมมี 2 ชนิด คือ
1. ชนิดที่มีก้านและเส้นใบเป็นสีแดงเรื่อๆ
2. ต้นสีเขียว ใบสีเขียว ดอกกลมโตเท่าผลพุทราไทยล้มอรอบด้วยเกสรสีแดงเรื่อๆ คล้ายดอกกระถิน มีชื่อเรียกต่างๆ เช่น กระทุ่มโคก กระทุ่มพาย เป็นต้น

วิธีการเสพกระท่อม :
1. เคี้ยวใบดิบ
2. ใช้ใบตากแห้งแล้วนำมาบดเป็นผงรับประทานแล้วดื่มน้ำตาม
3. ใช้ใบที่บดเป็นผงชงกับน้ำร้อนแบบชาจีน

ฤทธิ์ในทางเสพติด :
         ในใบกระท่อมมีสารไมตราจัยนิน ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายเล็กน้อย มีอาการเสพติดทางจิตใจ อาจมีอาการขาดยาทางร่างกาย แต่ไม่รุนแรง

อาการผู้เสพ :
         ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทนแดด ไม่รู้สึกร้อน ทำให้ผิวหนังไหม้เกรียม มีอาการมึนงง ปากแห้ง นอนไม่หลับ ท้องผูก

โทษที่ได้รับ :
         ร่างกายทรุดโทรม มีอาการประสาทหลอน จิตใจสับสน

โทษทางกฎหมาย :
         กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

กัญชา (Cannabis, Marihuana, Ganja)

กัญชา เป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก คล้ายใบมันสำปะหลัง ที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะๆ ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ ตามง่ามของกิ่งและก้าน ส่วนที่คนนำมาเสพได้แก่ ส่วนของกิ่ง ก้าน ใบและยอดช่อดอกกัญชา โดยนำมาตากหรืออบแห้งแล้วบดหรือหั่นให้เป็นผงหยาบๆ จากนั้นจึงนำมายัดไส้บุหรี่สูบ (แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปที่ไส้บุหรี่จะมีสีเขียวต่างจากไส้ยาสูบที่มีสีน้ำตาล และขณะจุดสูบจะมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ) หรืออาจสูบด้วยกล้องหรือบ้องกัญชา บ้างก็ใช้เคี้ยว หรือผสมลงในอาหารรับประทาน ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบนอกจากจะพบในลักษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้วยังอาจพบในรูปของ "น้ำมันกัญชา" (Hashish Oil) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ได้จากการนำกัญชามาผ่านกระบวนการสกัดหลายๆ ครั้งจึงได้เป็นน้ำมันกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง 20-60% หรืออาจพบในลักษณะของ "ยางกัญชา" (Hashish) เป็นยางแห้งที่ได้จากใบและยอดช่อดอกกัญชา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาสด และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประมาณ 4-8%

         กัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุ้น กดและหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิด แต่สารที่สำคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทำให้ร่างกาย อารมณ์และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydro Cannabinol) หรือ THC ที่มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา สาร THC นี้ ในเบื้องต้นจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ผู้เสพตื่นเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ต่อมาจะกดประสาททำให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อนๆ เซื่องซึมและง่วงนอน หากเสพเข้าไปในปริมาณมากๆ จะหลอนประสาททำให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตนเองไม่ได้

เพศของกัญชา

         กัญชาที่ปลูกนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกปลูกเพื่อนำเส้นใยมาทอผ้า พวกนี้จะให้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพียงเล็กน้อย ส่วนอีกพวกหนึ่ง จะให้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่รุนแรงจึงมักปลูกเพื่อใช้ในการเสพโดยเฉพาะ ต้นกัญชามีทั้งต้นตัวผู้และตัวเมีย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ด้วยกันทั้งสองเพศ แต่ส่วนใหญ่นิยมต้นตัวเมียมากกว่าต้นตัวผู้ เพราะต้นตัวเมียจะมีช่อดอก ช่อใบ ซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณของสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงกว่าส่วนอื่น โดยเฉพาะส่วนยอดช่อดอกตัวเมีย ที่เรียกว่า "กะหรี่กัญชา"

ฤทธิ์ในทางเสพติด :
         ออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้น กดและหลอนประสาท มีอาการเสพติดทางจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย

อาการผู้เสพ :
         อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ความคิดเลื่อนลอยสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ความจำเสื่อม กล้ามเนื้อลีบ หัวใจเต้นเร็ว หูแว่ว

โทษที่ได้รับ :
         หลายคนคิดว่า การเสพกัญชานั้นไม่มีโทษร้ายแรงมากนัก แต่จากการศึกษาวิจัย พบว่า กัญชาเป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่ง ที่มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมากเกินกว่าที่คาดคิด อาทิเช่น
1. ทำลายสมรรถภาพทางกาย ผู้เสพกัญชาในปริมาณมาก เป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม จนไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงงาน ความคิด และการตัดสินใจ รวมทั้งจะมีลักษณะ Amotivation Syndrome คือ การหมดแรงจูงใจของชีวิต จะไม่คิดทำอะไรเลย อยากอยู่เฉยๆ ไปวันๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานเป็นอย่างมาก
2. ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเสพติดกัญชามีผลร้ายคล้ายกับการติดเชื้อเอดส์ (HIV) กล่าวคือ กัญชาจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานเสื่อมลงหรือบกพร่อง ร่างกายจะอ่อนแอและติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย
3. ทำลายสมอง การเสพกัญชาแม้เพียงในระยะสั้น ทำให้ผู้เสพบางรายสูญเสียความทรงจำ เพราะฤทธิ์ของกัญชาจะทำให้สมองและความจำเสื่อม เกิดความสับสน วิตกกังวล และหากผู้เสพเป็นผู้มีอาการของโรคจิตเภท หรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความเสี่ยง ที่จะเกิดอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติทั่วไป
4. ทำให้เกิดมะเร็งปอด เนื่องจากผู้เสพจะอัดควันกัญชาเข้าไปในปอดลึกนาน หลายวินาที การสูบบุหรี่ยัดไส้กัญชาเพียง 4 มวน ซึ่งเท่ากับการสูบบุหรี่ 1 ซอง หรือ 20 มวน นั้นสามารถทำลายการทำงานของระบบ ทางเดินหายใจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด โรคมะเร็งได้มากกว่าคนสูบบุหรี่ธรรมดาถึง 5 เท่า และในกัญชายังมีสารเคมีที่เป็นอันตราย สามารถให้เกิดโรคมะเร็งได้
5. ทำร้ายทารกในครรภ์ กัญชาจะทำลายโครโมโซม ฉะนั้นหญิงที่เสพกัญชาในระยะตั้งครรภ์ ทารกที่เกิดมาจะพิการมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ความผิดปกติของเซลล์ประสาทในสมอง ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศและพันธุกรรม
6. ทำลายความรู้สึกทางเพศ กัญชาจะทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในชายลดลง ทำให้ปริมาณอสุจิน้อยลง ทั้งยังพบว่า ผู้เสพติดกัญชามักกลายเป็นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ
7. ทำลายสุขภาพจิต ฤทธิ์ของกัญชาจะทำให้ผู้เสพมีอาการเลื่อนลอย ฝันเฟื่อง ความคิดสับสนและมีอาการประสาทหลอนจนควบคุมตนเองไม่ได้ ซึ่งถ้าเสพเป็นระยะเวลานานจะทำให้มีอาการจิตเสื่อม
         นอกจากผลร้ายที่มีต่อร่างกายและจิตใจ ของผู้เสพแล้ว การขับรถขณะเมากัญชายังก่อให้เกิดอันตรายได้มาก เพราะฤทธิ์ของกัญชาจะทำให้เสียสมาธิ ทำให้การตัดสินใจผิดพลาด การตอบสนองช้าลง การรับรู้ทางสายตาบิดเบือน ความสามารถในการมองเห็นส่งเคลื่อนที่ด้อยลง จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ขับรถยนต์ หรือแม้แต่เดินบนท้องถนนก็ตาม

โทษตามกฎหมาย :
          จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

โคเคน (Cocaine)

         โคเคน หรือ โคคาอีน เป็นยาเสพติด ที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยมลักลอบปลูกมากในประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เป็นต้น ในใบโคคาจะมีโคเคนอยู่ประมาณ 2% โคเคนมีชื่อเรียกในกลุ่มผู้เสพว่า COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK โคเคนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน เช่น โคเคนไฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate) โคเคนที่พบในประเทศไทย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1. โคเคนชนิดผง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว รสขม ไม่มีกลิ่น 2. โคเคนรูปผลึกเป็นก้อน (Free base, Crack)

วิธีการเสพ :
1. การสูดโคเคนผงเข้าทางจมูก หรือเรียกว่า การนัตถุ์
2. การละลายน้ำฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
3. การสูดควัน

ฤทธิ์ในทางเสพติด :

- โคเคนออกฤทธ์กระตุ้นประสาท - มีอาการเสพติดทางร่างกายเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการและปริมาณที่เสพ
- มีอาการทางจิตใจ
- มีอาการขาดยาทางร่างกายแต่ไม่รุนแรง

อาการผู้เสพ :
         หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูง กระวนกระวาย ตัวร้อนมีไข้ นอนไม่หลับ มีอาการซึมเศร้า

โทษที่ได้รับ : 
         ผนังจมูกขาดเลือดทำให้เยื่อบุโพรงจมูกฝ่อ ขาดหรือทะลุ สมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง ทำให้เกิดอาการชัก มีเลือดออกในสมอง เนื้อสมองตายเป็นบางส่วน หัวใจถูกกระตุ้นอยู่เสมอ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมลงทีละน้อยจนหัวใจบีบตัวไม่ไหว ทำให้หัวใจล้มเหลว ผลจากการเสพเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดอาการโรคจิต ซึมเศร้า

โทษทางกฎหมาย :
          จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยา

บุหรี่ (Cigaratte)

บุหรี่ มีสารต่างๆ หลายชนิด แต่สารสำคัญที่ทำให้เกิดการเสพติดคือ นิโคติน เป็นสารแอลคะลอยด์ที่ไม่มีสี นิโคติน 30 มิลลิกรัมสามารถทำให้คนตายได้ บุหรี่ธรรมดามวนหนึ่งจะมีนิโคตินอยู่ราว 15-20 มิลลิกรัม ก็คือจำนวนนิโคตินในบุหรี่ 2 มวน สามารถทำให้คนตายได้ในทันที แต่การที่สูบบุหรี่ติดต่อกันหลายมวนแล้วไม่ตาย ก็เพราะว่ามีนิโคตินในควันบุหรี่ เป็นส่วนน้อยที่เข้าสู่ร่างกายของผู้สูบ

ฤทธิ์ในทางเสพติด :
         บุหรี่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ไม่มีอาการเสพติดทางร่างกาย มีอาการเสพติดทางจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย

อาการผู้เสพ :
         ตาแห้ง ตาแดง ริมฝีปากแห้งเขียว เล็บเหลือง ฟันมีคราบดำจับ มือสั้น ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น หลอดลมอักเสบเกิดอาการระคายเคือง ต่อระบบทางเดินหายใจ ไอ เสียงแหบ

โทษที่ได้รับ :
          นิโคตินจะออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้ทำงานหนัก และในขณะเดียวกัน จะทำให้หลอดเลือดหดตัวอันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง ถ้าผู้สูบบุหรี่เป็นหญิงมีครรภ์จะทำให้แท้งได้ง่าย หรือทารกที่คลอดออกมาจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

วิธีการเลิกบุหรี่
การเลิกสูบบุหรี่ทำได้โดย
1. บังคับใจตัว โดยมีความตั้งใจอย่างแน่ว่าจะเลิกบุหรี่โดยเด็ดขาด พยายามดับความอยาก ซึ่งจะต้องอดทนหน่อย ในระยะแรก ให้คิดเสียว่าบุหรี่เป็นกิเลส ทำให้สบายใจได้ชั่วครู่ชั่วยาม ถ้าหยุดสูบก็หงุดหงิดเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ ไม่ได้ช่วยให้สบายขึ้นอย่างแท้จริง ฉะนั้นการบังคับใจตนเองให้สูงกว่ากิเลส (บุหรี่) ได้ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราอดบุหรี่ได้และมีความสบายอย่างแท้จริง
2. กลัวตาย ทุกครั้งที่คิดจะสูบพึงระลึกเสมอว่า การสูบบุหรี่ที่คิดว่าโก้เก๋นั้นมีอันตรายต่อร่างกายเพียงไร ท่านอาจจะทราบหรือยังไม่ทราบว่า
- บุหรี่ทำให้อายุสั้นกว่าคนปกติ 10 ปี หรือทุกๆ มวนที่สูบจะทำให้ตายเร็วขึ้น 6 นาที บุหรี่จึงเป็นสิ่งที่เผาผลาญชีวิตคนไปวันละเล็กละน้อย
- บุหรี่ทำให้สภาพกายของท่านไม่น่าดู เช่น ตาแห้ง ตาแดง ริมฝีปากเขียว เล็บเหลือง ฟันเป็นคราบจับอยู่
- บุหรี่ทำให้การทำงานของร่างกายเสื่อมเสีย เช่น มือสั่น เสียงแหบไอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ เป็นแผลในกระเพาะ หลอดเลือดแข็ง และเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้มากที่สุด คือ มะเร็งในปอด
3. เสียดายทรัพย์ ก่อนจะสูบควรไตร่ตรองดูว่า การสูบบุหรี่แต่ละมวนก็เท่ากับเป็นการเผาเงินในกระเป๋าของท่านอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรตอบแทนเลย ลองคำนวณดูว่าเราจะต้องจ่ายค่าบุหรี่วันละเท่าไร คิดเป็นปีเท่าไร เพียงแต่เลิกสูบบุหรี่ได้ เอาเงินจำนวนนั้นมาใช้จ่ายสิ่งจำเป็นของตนเองหรือของครอบครัวก็จะมีความสุขขึ้น ตนเองก็จะมีสุขภาพอนามัยดี
         สรุปแล้ว ผู้ที่ตั้งใจเลิกบุหรี่ขอให้นึกถึง "บังคับใจตัว กลัวตาย เสียดายทรัพย์" และลองปฏิบัติให้ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จะเลิกสูบบุหรี่ได้

ฝิ่น   (Opium)

ฝิ่น เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งได้จากยางของผลฝิ่น ในเนื้อฝิ่นมีสารเคมีผสมอยู่มากมายประกอบด้วย โปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรีย์ เป็นแอลคะอลยด์ (Alhaloid) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ฝิ่นกลายเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง แอลคะลอยด์ ในฝิ่นแบ่งแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือประเภทที่ 1 ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการมึนเมา และเป็นยาเสพติดให้โทษโดยตรงแอลคะลอยด์ประเภทนี้ทางเภสัชวิทยา ถือว่า เป็นยาทำให้นอนหลับ (Hypnotic) แอลคะลอยด์ที่เป็นสารเสพติดซึ่งออกฤทธิ์ตัวสำคัญที่สุดในฝิ่น คือ มอร์ฟีน (Morphine)
ประเภทที่ 2 ออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนคลายตัว ซึ่งในทางเภสัชวิทยาถือว่า แอลคะลอยด์ ในฝิ่นประเภทนี้ ไม่เป็นสารเสพติด แต่มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายหย่อนคลายตัว ซึ่งมีปาเวอร์รีน (Papaverine) เป็นตัวสำคัญ

ฝิ่นเป็นพืชล้มลุกขึ้นในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 ฟุตขึ้นไป เป็นยาเสพติดที่เป็นต้นตอของยาเสพติดร้ายแรง เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีนและโคเดอีน มีการลักลอบปลูกฝิ่นมากทางภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณแนวพรมแดน ที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำเนื้อฝิ่นได้มาจากยางของผลฝิ่น ที่ถูกกรีดจะมีสีขาว เมื่อถูกอากาศจะมีสีคล้ำลง กลายเป็นยางเหนียวสีน้ำตาลไหม้ หรือดำ มีกลิ่นเหม็นเขียว และรสขม เรียกว่า ฝิ่นดิบ ส่วนฝิ่นที่มี การนำมาใช้เสพ เรียกว่า ฝิ่นสุก ได้มาจากการนำฝิ่นดิบไปต้มหรือเคี่ยวจนสุข

ฤทธิ๋ในทางเสพติด

  ฝิ่นออกฤทธิ์กดระบบประสาท
            มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจ
           มีอาการขาดยาทางร่างกาย

อาการผู้เสพ :
จิตใจเลื่อยลอย ง่วง ซึม แก้วตาหรี่ พูดจาวกวน ความคิดเชื่องช้า ไม่รู้สึกหิว ชีพจรเต้นช้า
โทษทางกฎหมาย :
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราช

มอร์ฟีน (Morphine)

มอร์ฟีน เป็นแอลคะลอยด์ (Alkaloid) ของฝิ่นที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้ฝิ่นมีฤทธิ์เดชแห่งความมึนเมา ชาวเยอรมันชื่อ SERTURNER เป็นผู้สกัดจากฝิ่นเมื่อปี ค.ศ. 1803 (พ.ศ. 2346) ได้เป็นครั้งแรก ฝิ่นชั้นดี จะมีมอร์ฟีนประมาณ 10% - 16% ฝิ่นหนัก 1 ปอนด์นำมาสกัดจะได้มอร์ฟีนประมาณ 0.22 ออนซ์ หรือ 6.6 กรัม มอร์ฟีนมีลักษณะ 2 รูป คือ รูปอิสระ (Free) และรูปเกลือ (Salt) สำหรับที่มีลักษณะเป็นรูปของเกลือ ได้แก่ ซัลเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรท์ (Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์เตรท (Tartrate) มอร์ฟีนรูปเกลือที่นิยมทำมาก คือ Sulfate ในปัจจุบันมอร์ฟีนสามารถทำขึ้นได้โดยการสังเคราะห์ด้วยกรรมวิธีทางเคมีแล้ว
มอร์ฟีน เป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่น เสพติดได้ง่าย มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน หรือละลายบรรจุหลอดสำหรับฉีด นำเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีฉีดเป็นส่วนมาก มอร์ฟีนใช้เป็นยาหลักหรือมาตรฐานของยาแก้ปวด ยาจำพวกนี้กดระบบประสาทส่วนกลาง ลดความรู้สึกเจ็บปวด ทำให้รู้สึกง่วงหลับไป และลดการทำงานของร่างกายอาการข้างเคียงอื่นๆ ก็คือ อาจทำให้คลื่นเหียนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันบริเวณใบหน้า ตาแดงเพราะโลหิตฉีด ม่านตาดำหดตีบ และหายใจลำบาก
ฤทธิ์ในทางเสพติด
  มอร์ฟีนออกฤทธิ์กดระบบประสาท  มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจ มีอาการขาดยาทางร่างกาย
อาการผู้เสพ
คลื่นเหียนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันหน้า ตาแดง ซึม ง่วงนอน ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ยาบ้า (Amphetamine)

ยาบ้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภท
แอมเฟตามีน (Amphetamine) สารประเภทนี้แพร่ระบาดอยู่ 3 รูปแบบ ด้วยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) และเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetmine Hydrochloride) ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าปัจจุบัน ที่พบอยู่ในประเทศไทยมักพบว่า เกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ผสมอยู่

ยาบ้า จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมแบนขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ำหนักเม็ดยาประมาณ 80-100 มิลลิกรัม มีสีต่างๆ กัน เช่น สีส้ม สีน้ำตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลืองและสีเขียว มีสัญลักษณ์ ที่ปรากฎบนเม็ดยา เช่น ฬ, m, M, RG, WY สัญลักษณ์รูปดาว, รูปพระจันร์เสี้ยว, 99 หรืออาจเป็นลักษณะของเส้นแบ่งครึ่งเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ อาจปรากฏบนเม็ดยาด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน หรืออาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองด้านก็ได้
วิธีการเสพ :

วิธีการเสพยาบ้าทำได้หลายวิธี เช่น รับประทาน หรือนำไปผสมลงใน เครื่องดื่มครั้งละ 1/4, 1/2 หรือ 1-2 เม็ด หรือบางครั้งอาจใช้วิธีฉีดเข้าเส้น แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม วิธีที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ วิธีสูบ หมายถึง การใช้หลอดสูบเอาควันที่ได้จากการเผาไหม้เม็ดยาเข้าทางปากคล้ายกับการสูบบุหรี่ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่มีอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่ง เพราะตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างรุนแรงและรวดเร็วกว่าวิธีการเสพในรูปแบบอื่น
ฤทธิ์ในทางเสพติด :

ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย
อาการผู้เสพ :
เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต็นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทล้า ทำให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาดเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง เสียสติ เป็นบ้าอาจทำร้ายตนเองและผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ได้รับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และระบบการหายใจ ทำให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้
โทษที่ได้รับ :
การเสพยาบ้าก่อให้เกิดผลร้ายหลายประการ ดังนี้1.  ผลต่อจิตใจ เมื่อเสพยาบ้าเป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นจำนวนมาก จะทำให้ผู้เสพมีความผิดปกติทางด้านจิตใจ กลายเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง ส่งผลให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น เกิดอาการหวาดกลัว ประสาทหลอนซึ่งโรคนี้หากเกิดขึ้นแล้ว อาการจะคงอยู่ตลอดไป แม้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เสพยาก็ตาม2.  ผลต่อระบบประสาท ในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทล้า ทำให้การตัดสินใจเรื่องต่างๆ ช้า และผิดพลาดหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้สมองเสื่อม หรือกรณีที่ใช้ยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาทและระบบการหายใจ ทำให้หมดสติและถึงแก่ความตายได้3.  ผลต่อพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความก้าวร้าวและความกระวนกระวายใจ ดังนั้น เมื่อเสพยาบ้าไปนานๆ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ผู้เสพจะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นและหากยังใช้ต่อไปจะมีโอกาสเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงว่าจะมีคนมาทำร้ายตนเองจึงต้องทำร้ายผู้อื่นก่อน
โทษทางกฎหมาย :
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

อ๊อพตาลิดอน-พี

อ๊อพตาลิดอน-พี มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างไร
อ๊อพตาลิดอน-พี หรืออ๊อพ หรือยาอ๊อพ เป็นชื่อทางการค้าของยาแก้ปวดชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทยาควบคุมพิเศษ ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวและครั่นเนื้อครั่นตัว หรือความรู้สึกไม่สบายที่เกิดจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ ปวดฟัน ปวดประจำเดือน อาการปวดจากการผ่าตัดเล็ก ฯลฯ

อ๊อพตาลิดอน-พี มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
ส่วนประกอบของตัวยาสำคัญที่พบใน อ๊อพตาลิดอน-พี คือ โปรปิพี-นาโซน (ไอโซบิวทิลแอนลิวบาบิโตน และคาเฟอีน) มีคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดการเสพติด ผู้ที่ใช้ยานี้บ่อยๆ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดการเสพติดได้

ไอโซบิวทิลแอนลิวบาบิโตนและคาเฟอีนมีฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
ไอโซบิวทิลแอนลิวบาบิโตนอาจเรียกสั้นๆ ว่า บิวตาลปิตาล ยาชนิดนี้จัดเป็นยาในกลุ่มบาบิทูเรท ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี บิวตาลปิตาลมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ในขนาดน้อยใช้เพื่อระงับประสาทได้ แต่ในขนาดสูงสามารถใช้เป็นยานอนหลับ และการใช้ยาเกินขนาด (ส่วนใหญ่มากกว่า 10 เท่า ของขนาดที่ทำให้หลับ) ผู้ใช้อาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้การใช้ยาชนิดนี้ร่วมกับยาหรือสารอื่นที่มีฤทธิ์กดประสาท เช่น ยานอนหลับ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ก็อาจทำให้ผู้ใช้ถึงแก่ชีวิตได้ ผลจากการติดตัวยาชนิดนี้จะก่อให้เกิดโทษได้หลายอย่าง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เช่น มีอาการมึนงง ใจคอหงุดหงิด ความรู้สึกเลื่อนลอยหรือสับสน มีอาการทางจิตฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย สำหรับผลต่อระบบส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โรคหรืออาการที่อาจพบได้ เช่น ความดันโลหิตต่ำ ท้องผูก ฯลฯ กรณีผู้ที่ติดยานี้ (รวมถึงผู้ที่ติดอ๊อพตาลิดอน-พี) หรือยาชนิดอื่นในกลุ่มบาบิทูเรท เมื่อต้องการเลิกไม่ควรเลิกทันที แต่ควรค่อยๆ ลดขนาดยาลงเพราะไม่เช่นนั้นอาจเกิดอาการชักที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

สำหรับ คาเฟอีน ซึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนผสมในอ๊อพตาลิดอน-พี นั้น เป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ต้นกาแฟ ชา โกโก้ ฯลฯ ยานี้จะไม่ใช้เดี่ยวๆ แต่มักผสมร่วมกับยาแก้ปวดบางชนิดที่มักผสมร่วมกับยาแก้ปวดบางชนิดที่มักพบว่านิยมผสมร่วมด้วย คือ แอสไพริน เพระเชื่อกันว่าคาเฟอีนช่วยเพิ่มการแสดงฤทธิ์ของยาแก้ปวดชนิดนี้ได้ คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง จึงทำให้ผู้ใช้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าไม่ง่วง ทั้งยังมีส่วนทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้น ฯลฯ หากให้ยาเกินขนาดผู้ใช้จะเกิดอาการวิตกกังวล เครียดและใจสั่น เมื่อเทียบกับยากระตุ้นประสาทอื่นๆ การติดคาเฟอีนจะต้องใช้ขนาดสูงกว่าและช่วงระยะเวลานานกว่า รวมทั้งการติดมีความรุนแรงน้อยกว่า อย่างไรก็ดี การติดคาเฟอีนก่อให้เกิดผลเสียหลายอย่างเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ติดที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นจะคล้ายคลึงกับอาการที่พบในผู้ที่ใช้คาเฟอีนเกินขนาดดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งผู้ใช้จะมีอาการนอนไม่หลับ ความคิดสับสนปวดหัวบ่อยๆ หัวใจเต้นแรงและอาจพบเป็นโรคอุจจาระร่วงประจำ

อ๊อพตาลิดอน-พี

อ๊อพตาลิดอน-พี มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างไร
อ๊อพตาลิดอน-พี หรืออ๊อพ หรือยาอ๊อพ เป็นชื่อทางการค้าของยาแก้ปวดชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในประเภทยาควบคุมพิเศษ ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวและครั่นเนื้อครั่นตัว หรือความรู้สึกไม่สบายที่เกิดจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ ปวดฟัน ปวดประจำเดือน อาการปวดจากการผ่าตัดเล็ก ฯลฯ

อ๊อพตาลิดอน-พี มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร
ส่วนประกอบของตัวยาสำคัญที่พบใน อ๊อพตาลิดอน-พี คือ โปรปิพี-นาโซน (ไอโซบิวทิลแอนลิวบาบิโตน และคาเฟอีน) มีคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดการเสพติด ผู้ที่ใช้ยานี้บ่อยๆ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดการเสพติดได้

ไอโซบิวทิลแอนลิวบาบิโตนและคาเฟอีนมีฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร
ไอโซบิวทิลแอนลิวบาบิโตนอาจเรียกสั้นๆ ว่า บิวตาลปิตาล ยาชนิดนี้จัดเป็นยาในกลุ่มบาบิทูเรท ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี บิวตาลปิตาลมีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง ในขนาดน้อยใช้เพื่อระงับประสาทได้ แต่ในขนาดสูงสามารถใช้เป็นยานอนหลับ และการใช้ยาเกินขนาด (ส่วนใหญ่มากกว่า 10 เท่า ของขนาดที่ทำให้หลับ) ผู้ใช้อาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้การใช้ยาชนิดนี้ร่วมกับยาหรือสารอื่นที่มีฤทธิ์กดประสาท เช่น ยานอนหลับ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ก็อาจทำให้ผู้ใช้ถึงแก่ชีวิตได้ ผลจากการติดตัวยาชนิดนี้จะก่อให้เกิดโทษได้หลายอย่าง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท เช่น มีอาการมึนงง ใจคอหงุดหงิด ความรู้สึกเลื่อนลอยหรือสับสน มีอาการทางจิตฟุ้งซ่าน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย สำหรับผลต่อระบบส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โรคหรืออาการที่อาจพบได้ เช่น ความดันโลหิตต่ำ ท้องผูก ฯลฯ กรณีผู้ที่ติดยานี้ (รวมถึงผู้ที่ติดอ๊อพตาลิดอน-พี) หรือยาชนิดอื่นในกลุ่มบาบิทูเรท เมื่อต้องการเลิกไม่ควรเลิกทันที แต่ควรค่อยๆ ลดขนาดยาลงเพราะไม่เช่นนั้นอาจเกิดอาการชักที่จะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

สำหรับ คาเฟอีน ซึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนผสมในอ๊อพตาลิดอน-พี นั้น เป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในพืชหลายชนิด เช่น ต้นกาแฟ ชา โกโก้ ฯลฯ ยานี้จะไม่ใช้เดี่ยวๆ แต่มักผสมร่วมกับยาแก้ปวดบางชนิดที่มักผสมร่วมกับยาแก้ปวดบางชนิดที่มักพบว่านิยมผสมร่วมด้วย คือ แอสไพริน เพระเชื่อกันว่าคาเฟอีนช่วยเพิ่มการแสดงฤทธิ์ของยาแก้ปวดชนิดนี้ได้ คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง จึงทำให้ผู้ใช้รู้สึกกระปรี้กระเปร่าไม่ง่วง ทั้งยังมีส่วนทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้น ฯลฯ หากให้ยาเกินขนาดผู้ใช้จะเกิดอาการวิตกกังวล เครียดและใจสั่น เมื่อเทียบกับยากระตุ้นประสาทอื่นๆ การติดคาเฟอีนจะต้องใช้ขนาดสูงกว่าและช่วงระยะเวลานานกว่า รวมทั้งการติดมีความรุนแรงน้อยกว่า อย่างไรก็ดี การติดคาเฟอีนก่อให้เกิดผลเสียหลายอย่างเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ติดที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นจะคล้ายคลึงกับอาการที่พบในผู้ที่ใช้คาเฟอีนเกินขนาดดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งผู้ใช้จะมีอาการนอนไม่หลับ ความคิดสับสนปวดหัวบ่อยๆ หัวใจเต้นแรงและอาจพบเป็นโรคอุจจาระร่วงประจำ

ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี   (Ecstasy)

ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี (Ecstasy) เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกัน จะแตกต่างกันบ้างในด้านโครงสร้างทางเคมี เท่าที่พบส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ คือ 3,4 Methylenedioxy methamphetamine (MDMA), 3,4 Methylenedioxy amphetamine (MDA) และ 3,4 Methylenedioxy ethamphetamine (MDE หรือ MDEA) ลักษณะของยาอี มีทั้งที่เป็นแคปซูลและเป็นเม็ดยาสีต่างๆ แต่ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.2 เซนติเมตร หนา 0.3-0.4 เซนติเมตร ผิวเรียบและปรากฏสัญลักษณ์บนเม็ดยาเป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย, ค้างคาว, นก, ดวงอาทิตย์, P.T. ฯลฯ เสพโดยการรับประทานเป็นเม็ด จะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที และฤทธิ์ยาจะอยู่ในร่างกายได้นานประมาณ 6-8 ชั่วโมงยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี เป็นยาที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวกลางคืน ออกฤทธิ์ใน 2 ลักษณะ คือ ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทในระยะสั้นๆ หลังจากนั้นจะออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทำให้ผู้เสพรู้สึกร้อน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง การได้ยินเสียงและการมองเห็นแสงสีต่างๆ ผิดไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้ม ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ อันเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่พฤติกรรมเสื่อมเสียต่างๆ และจากการค้นคว้าวิจัยของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน พบว่า ยาชนิดนี้มีอันตรายร้ายแรง แม้จะเสพเพียง 1-2 ครั้ง ก็สามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้ผู้เสพมีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย และยังทำลายเซลล์สมองส่วนที่ทำหน้าที่ส่งสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นสารสำคัญในการควบคุมอารมณ์ให้มีความสุข ซึ่งผลจากการทำลายดังกล่าว จะทำให้ผู้เสพเข้าสู่สภาวะของอารมณ์ที่เศร้าหมองหดหู่อย่างมาก และมีแนวโน้มการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติ
ฤทธิ์ในทางเสพติด :
ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทในระยะสั้นๆ จากนั้นจะออกฤทธิ์หลอนประสาท มีอาการติดยาทางจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย
อาการผู้เสพ :
เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหติสูง ระบบประสาทการรับรู้เปลี่ยนแปลงทั้งหมด (Psychedelic) ทำให้การได้ยินเสียงและการมองเห็นแสงสีต่างๆ ผิดไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้ม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
โทษที่ได้รับ :
การเสพยาอีก่อให้เกิดผลร้ายหลายประการ ดังนี้1.  ผลต่ออารมณ์ เมื่อเริ่มเสพในระยะแรกยาอีจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทให้ผู้เสพรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ2.  ผลต่อการรับรู้ การรับรู้จะเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริง3.  ผลต่อระบบประสาท ยาอีจะทำลายระบบประสาททำให้เซลล์สมองส่วนที่ทำหน้าที่หลั่งสารซีโรโทนิน (Seortonin) ซึ่งเป็นสารสำคัญในการควบคุมอารมณ์นั้นทำงานผิดปกติ กล่าวคือ เมื่อยาอีเข้าสู่สมองแล้วจะทำให้เกิดการหลั่งสาร "ซีโรโทนิน" ออกมามากเกินกว่าปกติ ส่งผลให้จิตใจสดชื่นเบิกบาน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป สารดังกล่าวจะลดน้อยลงทำให้เกิดอาการซึมเศร้า หดหู่อย่างมาก อาจกลายเป็นโรคจิตประเภทซึมเศร้า (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยากฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ การที่สารซีโรโทนินลดลงยังทำให้ธรรมชาติของการหลับนอนผิดปกติ จำนวนเวลาของการหลับลดลง นอนหลับไม่สนิท จึงเกิดอาการอ่อนเพลียขาดสมาธิในการเรียนและการทำงาน
โทษทางกฎหมาย :
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

สารระเหย   (Inhalant)

สารระเหย (Inhalant) คือ สารที่ได้จากขบวนการสกัดน้ำมันปิโตรเลียม มีลักษณะเป็นไอระเหยได้ในอากาศ ประกอบด้วย Toluene, Acetone, Butane, Benzen, Trichloroe Thylene ซึ่งพบในกาว แลคเกอร์ ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน ยาล้างเล็บ เมื่อสูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

อาการผู้เสพ :
ผู้เสพจะมีอาการเคลิบเคลิ้ม ศรีษะเบาหวิว ตื่นเต้น พูดจาอ้อแอ้ พูดไม่ชัด น้ำลายไหลออกมามาก เนื่องจากสารที่สูดดมเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุภายในจมูกและปาก การสูดดมลึกๆ หรือซ้ำๆ กัน แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้ขาดสติหรือเป็นลมชัก กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน ระบบประสาทอัตโนมัติ (Reflexes) ถูกกด มีเลือดออกทางจมูก หายใจไม่สะดวก
โทษที่ได้รับ :
1.  ระบบทางเดินหายใจ มีอาการระคายเคืองหลอดลม เยื่อบุจมูกมีเลือดออก หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ2.  ระบบทางเดินอาหาร มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เนื้อตับถูกทำลาย3.  ระบบทางเดินปัสสาวะ ไตอักเสบจนถึงพิการ ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นหนอง หรือมีลักษณะคล้ายไข่ขาว4.  ระบบหัวใจและหลอดเลือด หัวใจเต้นผิดปกติ5.  ระบบสร้างโลหิต ไขกระดูกซึ่งมีหน้าที่สร้างเม็ดโลหิตหยุดทำงานเกิดเม็ดโลหิตแดงต่ำ เกล็ดเลือดต่ำ ทำให้ซีด เลือดออกได้ง่าย ตลอดจนทำให้เลือดแข็งตัวช้า ในขณะที่เกิดบาดแผล บางรายเกิดเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว6.  ระบบประสาท ปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาตามปลายมือ ปลายเท้า เกิดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ ทำให้ลูกตาแกว่ง ลิ้นแข็งพูดลำบาก สมองถูกทำลายจนเซลล์สมองฝ่อ เป็นโรคสมองเสื่อมก่อนวัยอันควร7.  ระบบกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อลีบ จนถึงกับเป็นอัมพาตได้8.  ระบบสืบพันธุ์ ทำให้เด็กที่เกิดมาจากผู้ติดสารระเหย มีอาการไม่สมประกอบ
ฤทธิ์ในทางเสพติด :
สารระเหยออกฤทธิ์กดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายเล็กน้อย มีอาการเสพติดทางจิตใจ มีอาการขาดยาแต่ไม่รุนแรง
โทษทางกฎหมาย :
สารระเหยจัดเป็นสารเสพติดตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

การหยุดเสพสารระเหย

การหยุดเสพสารระเหยอย่างเด็ดขาดในทันทีของคนที่สูดดมเป็นประจำติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่ปรากฏว่ามีอาการขาดยาเสพติดเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่บางคนทีอาการปวดท้องภายหลังเลิกเสพ แต่ก็มิได้หมายถึงว่าเป็นอาการขาดยาเสพติด ซึ่งตรงกับการค้นพบของ Rodo ในปี 1956 และ Fenichel ในปี 1945 ว่าสารระเหยไม่มีฤทธิ์ทำให้เกิดภาวะการเสพติดแต่มีแรงดลใจให้ผู้เสพทำการสูดดมเป็นประจำ
เนื่องจากการหยุดเสพจะทำให้มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย บางคนจึงถือว่าสารเหล่านี้เป็นสารเสพติด อาการที่ปรากฏหลังจากหยุดเสพ ได้แก่ อาการหนาวสั่น ประสาทหลอน ปวดศรีษะ ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ มีอาการทางจิต คลุ้มคลั่ง โมโหง่ายอาจถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้
อาการขาดยาจะพบในคนไข้ ที่มีอาการรุนแรงซึ่งต้องรักษาในโรงพยาบาล มีอาการคล้ายกับอาการขาดแอลกอฮอล์ซึ่งจะหายเมื่อเสพใหม่

จะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สารระเหย

เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สารระเหยควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก ในขณะที่ใช้ควรอยู่เหนือลมหรืออยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ร่างกายได้รับสารระเหย และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ

เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้ควาย เป็นเห็ดพิษซึ่งขึ้นอยู่ตามกองมูลควายแห้ง สีของเห็ดจะมีสีเหลืองซีดคล้ายสีฟางแห้ง บนหัวของร่มจะมีสีน้ำตาลเข็มจนถึงสีดำ บริเวณก้าน (Stalk) ที่ใกล้จะถึงตัวร่ม จะมีแผ่นเนื้อเยื่อบางๆ สีขาวแผ่ขยายออกรอบก้าน แผ่นนี้มีลักษณะคล้ายวงแหวนเห็ดขี้ควายมีขึ้นอยู่ทั่วไปแทบทุกภาคของประเทศ ลักษณะของเห็ดตัวสมบูรณ์และโตเต็มที่ ตรงบริเวณหมวกจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6.5 - 8.8 เซนติเมตร ความสูงของลำต้นประมาณ 5.5 - 8.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 - 1.0 เซนติเมตรเห็ดขี้ควาย เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในบรรดานักท่องเที่ยวว่า "Magic Mushroom" มีการแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม และในบางพื้นที่ของประเทศ เช่น ภาคใต้
อาการผู้เสพ :
ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคเห็นชนิดนี้เลย เพราะทราบว่าเป็นเห็ดพิษ กินเข้าไปแล้วจะรู้สึกร้อนวูบวาบตามเนื้อตามตัว แน่นหน้าอก ไม่สบาย บางครั้งคลื่นไส้อาเจียน
โทษที่ได้รับ :
ในเห็ดขี้ควาย มีสารออกฤทธิ์ทำลายประสาทอย่างรุนแรง คือ ไซโลซีนและไซโลไซบีนผสมอยู่เมื่อบริโภคเข้าไปทำให้มีอาการเมาเคลิ้มและบ้าคลั่งในที่สุด นอกจากนั้นหากบริโภคเข้าไปมากๆ หรือผู้ที่มีภูมิต้านทานน้อย อาจทำอันตรายถึงแก่ชีวิต
โทษทางกฎหมาย :
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

แอลกอฮอล์   (Alcohol)

แอลกอฮอล์ เป็นของเหลวไม่มีสี แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มมึนเมา คือ เอธิลแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มมึนเมาชนิดต่างๆ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี จะมีปริมาณของเอธิลแอลกอฮอล์แตกต่างกัน
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์กดประสาท มีการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
อาการผู้เสพ :

ถ้าดื่มมากๆ จะกัดกระเพาะอาหารเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร ความรู้สึกนึกคิดผิดไป ควบคุมตนเองไม่ได้ ไม่สามารถยับยั้งตนเองจึงอาจแสดงอาการบางอย่างออกมา เช่น ดุร้าย ทะเลาะวิวาท พูดมาก นอกจากนี้ยังมีอาการหน้าแดง ตัวแดง ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นแรง ปัสสาวะบ่อย ถ้าดื่มมากขึ้นอีกจะทำให้การรับรส กลิ่น เสียง และสัมผัสลดลง คนที่เสพติดแอลกอฮอล์หรือคนที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง จะมีใบหน้าบวมฉุ หน้าแดง ตาแดง ผิวหนังคล้ำ มือสั่น ลมหายใจมีกลิ่นแอลกอฮอล์

โทษที่ได้รับ :
ถ้าดื่มเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้เกิดโรคพิษสุราเรื้อรัง ทำลายตับและสมอง สติปัญญาเสื่อม ควบคุมตัวเองไม่ได้ จิตใจผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย เป็นตะคริว ปลายมือปลายเท้าชา กระเพาะอาหารอักเสบ เบื่ออาหาร ร่างกายซูบผอม และอาจเกิดโรคตับแข็งถ้าเสพติดมาก และไม่ได้เสพจะมีอาการกระวนกระวาย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เหงื่อออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว อารมณ์ฉุนเฉียว อาจมีอาการชักประสาทหลอน เป็นโรคจิต และถ้าดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยาที่กดประสาท เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท จะเสริมฤทธิ์กันทำให้มีอันตรายมากขึ้นได้

เบียร์และสุราต่างกันอย่างไร

ทั้งเบียร์และสุราเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีคุณค่าทางอาหารต่ำแต่มีแคลอรี่สูง เบียร์แตกต่างจากสุราที่ปริมาณแอลกอฮอล์และกรรมวิธีในการผลิต เบียร์ทำโดยการหมักข้าวบาร์เลย์งอก (malted barly) โดยไม่ได้กลั่น มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อย ประมาณ 4 - 6% โดยปริมาตร ส่วนสุราชนิดต่าง เช่น วิสกี้ บรั่นดี วอดก้า แม่โขง เป็นเหล้าชนิดกลั่นมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่า ประมาณ 40 - 50% โดยปริมาตร

เหล้าดองมีโทษและประโยชน์อย่างไร

การดื่มเหล้าดองจะมีโทษจากการที่ดื่มแอลกอฮอล์นั่นเอง เหล้าที่ใช้ในการดองยา คือเหล้าขาว เหล้าจีน ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ถ้าดื่มในปริมาณน้อยๆ จะให้เจริญอาหารและช่วยให้ย่อยอาหารดีขึ้น ถ้าดื่มมากเกินไปจะระคายเคืองกระเพาะอาหาร และอาจเกิดกระเพาะอักเสบหรือเป็นแผลในกระเพาะ นอกจากนี้หญิงหลังคลอดจะมีอัตราการเปลี่ยนสภาพแอลกอฮอล์และขจัดแอลกอฮอล์ได้น้อยเพราะตับทำงานได้น้อยกว่าคนปกติ อาจเกิดอันตรายจากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่สูงเกินไป และอาจเกิดการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ อาจเกิดเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง นอกจากนั้นการใช้เหล้าดองสมุนไพร
แอลเอสดี
แอลเอสดี เป็นสารสกัดจากกรดไลเซอจิกที่มีในเชื้อราชนิดหนึ่งชอบขึ้นในข้าวไรย์ มีลักษณะเป็นผงละลายน้ำได้ อาจพบแอลเอสดีเป็นเม็ดยาแคปซูล หรือผสมในทอฟฟี่ ที่พบว่าแพร่ระบาดมากมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษชุบหรือเคลือบสารแอลเอสดี และปรุแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆ ลักษณะเดียวกับแสตมป์ แต่มีขนาดเล็กกว่าแสตมป์ โดยบนแผ่นกระดาษที่เคลือบสารแอลเอสดีนั้นจะมีสัญลักษณ์หรือรูปภาพต่างๆ แอลเอสดีมีความรุนแรงในการออกฤทธิ์ต่อสมองสูงคือใช้ในปริมาณแค่ 25 microgram (25/1 ล้านส่วนของกรัม) แอลเอสดีมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น เมจิคเปเปอร์ แอสซิสแสตมป์

วิธีการเสพ :
การเสพอาจทำได้หลายวิธี เช่น การฉีด หรือการนำกระดาษที่เคลือบแอลเอสดีอยู่มาเคี้ยว หรืออม หรือวางไว้ใต้ลิ้น

ฤทธิ์ในทางเสพติด :

ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง ไม่มีอาการเสพติดทางร่างกาย มีอาการเสพติดทางจิตใจ
อาการผู้เสพ :
เคลิบเคลิ้ม ฝันเฟื่อง ความดันโลหิตสูง อุณหภูมิในร่างกายสูง หายใจไม่สม่ำเสมอ
โทษที่ได้รับ :
ฤทธิ์ของยาจะทำให้ผู้เสพเห็นภาพลวงตา หูแว่ว เพ้อฝัน คิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษ หรือคิดว่าเหาะได้อาจมีอาการทางจิตประสาทรุนแรง มีอาการหวาดระแวง เกิดอาการกลัว ภาพหลอน (Bad Trip) จึงต้องหนีจากความหวาดกลัว เช่น การขับรถหนี หรือเหาะหนี หรือฆ่าตัวตายเพราะความหวาดกลัว
โทษทางกฎหมาย :
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522

เฮโรอีน   (Heroin)

เฮโรอีนเป็นยาเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี จากปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกับสารเคมีบางชนิด เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride) หรือ อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl chloride) หรือเอทิลิดีนไดอาเซเตต (Ethylidene diacetate) โดยนักวิจัยชาวอังกฤษ ชื่อ C.R. Wright ได้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์ เฮโรอีนจากมอร์ฟีนโดยใช้น้ำยาอาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride) และบริษัทผลิตยาไบเออร์ (Bayer) ได้นำมาผลิตเป็นยาออกสู่ตลาดโลก ในชื่อทางการค้าว่า "Heroin" และนำมาใช้แทนมอร์ฟีนอย่างแพร่หลาย หลังจากที่มีการใช้เฮโอีนในวงการแพทย์นานถึง 18 ปี จึงทราบถึงอันตรายและผลที่ทำให้เกิดการเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงจนปี พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมายระบุให้เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษ ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหลังจากนั้นต่อมาอีก 35 ปี คือ เมื่อปี พ.ศ. 2502 เฮโรอีนจึงได้แพร่ระบาดสู่ประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยจึงออกกฎหมาย ระบุให้เฮโรอีนและมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดให้โทษ
เฮโรอีนออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่น ประมาณ 30-90 เท่า โดยทั่วไปเฮโรอีน จะมีลักษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม ไม่มีกลิ่น และแบ่งได้เป็น 2 ประเภท เช่นเดียวกับมอร์ฟีน ได้แก่ เฮโรอีนเบส (Heroin base) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่น คือ ไม่ละลายน้ำ ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือ เกลือของเฮโรอีน (Heroin salt) เช่น เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ (Heroin hydrochloride)

เฮโรอีนที่แพร่ระบาดในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1.  เฮโรอีนผสม หรือเรียกว่า เฮโรอีนเบอร์ 3 หรือไอระเหย เป็นเฮโรอีนที่มีความบริสุทธิ์ต่ำ เนื่องจากมีการผสมสารอื่นเข้าไปด้วย เช่น ผสมสารหนู สตริกนิน ยานอนหลับ คาเฟอีน แป้ง น้ำตาลและอาจผสมสี เช่น สีม่วงอ่อน สีชมพูอ่อน สีน้ำตาล อาจพบในลักษณะเป็นผง เป็นเกล็ดหรืออัดเป็นก้อนเล็กๆ มีวิธีการเสพโดยการสูดเอาไอสารเข้าร่างกาย จึงเรียกว่า "ไอระเหย" หรือ "แคป"

2.  เฮโรอีนเบอร์ 4 เป็นเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีลักษณะเป็นผงละเอียด หรือเป็นเม็ดคล้ายไข่ปลา หรือพบในลักษณะอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักมีสีขาวหรือสีครีม ไม่มีกลิ่น มีรสขม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ผงขาว” มักเสพโดยนำมาละลายน้ำแล้วฉีดเข้าร่างกาย หรือผสมบุหรี่สูบ

การบรรจุเฮโรอีน

การบรรจุเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายนั้น มีลักษณะการบรรจุดังนี้1.  ตัว คือ เฮโรอีนบรรจุในหลอดกาแฟ หรือกระดาษปิดหัวท้ายยาว 1 นิ้ว ใน 1 ตัว มีเนื้อเฮโรอีนประมาณ 50 มิลลิกรัม2.  ฝา คือ ฝาของบิ๊ก 1 ฝา จะมีขนาดยา 1 ใน 5 ของบิ๊กนั้นๆ เช่น ฝาเบอร์ 5 จะมีเฮโรอีนประมาณ 200 มิลลิกรัม ฝาบิ๊กเบอร์ 3 จะมีเฮโรอีนประมาณ 100 มิลลิกรัม3.  บิ๊ก คือ เฮโรอีนที่บรรจุในหลอดใส่ยา เรียกตามขนาดของหลอดที่ใช้ เช่น บิ๊กเบอร์ 5 ใช้หลอดเบอร์ 5 แต่ถ้าใช้บิ๊กเบอร์ 6 เรียกบิ๊กเบอร์ 3 เป็นครึ่งหนึ่งของบิ๊กเบอร์ 5 คือมีเฮโรอีนประมาณ 500 มิลลิกรัม
4.  ใส่กระบอกฉีดยาขนาด 5 ซีซี ขนาดของเฮโรอีนนั้นไม่ทราบแน่นอน ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 60-70 เปอร์เซ็นต์ ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ กระบอกที่ใช้มักไม่สะอาด น้ำที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปามีส่วนน้อยที่ใช้น้ำกลั่น ถ้ามีอาการอยากยามาก จะไม่คำนึงถึงความสะอาด อาจใช้น้ำคลองหรือน้ำอะไรก็ได้ที่หาได้ในขณะนั้น
อาการผู้เสพ :
1.  มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดตามข้อ ปวดสันหลัง ปวดบั้นเอว ปวดหัวรุนแรง2.  มีอาการจุกแน่นในอก คล้ายใจจะขาด อ่อนเพลียอย่างหนัก หมดเรี่ยวแรง มีอาการหนาวๆ ร้อนๆ อึดอัดทุรนทุราย นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย บางรายมีอาการชักตาตั้ง น้ำลายฟูมปาก ม่านตาดำหดเล็กลง3.  ใจคอหงุดหงิดฟุ้งซ่าน มึนงง หายใจไม่ออก4.  ประสาทเสื่อม ความจำเสื่อม
โทษทางร่างกาย :
1.  โทษต่อผิวหนัง เป็นอาการที่ทำให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัว เกิดเป็นตุ่มแดงเล็กๆ ขึ้นบริเวณผิวหนัง และกระตุ้นสารฮิสตามีน ( Histamine ) และกระตุ้นต่อมเหงื่อด้วย อาการนี้พบได้หลังจากที่เสพเฮโรอีนใหม่ๆ จะมีอาการคันใต้ผิวหนัง นอกจากนี้ ผู้เสพจะมีเหงื่อออกมากกว่าปกติและขนลุก2.  โทษต่อลำไส้ ทำให้ลำไส้บิดตัวลดลง ผู้เสพจึงมีอาการท้องผูก3.  กดศูนย์การหายใจ ทำให้หายใจช้ากว่าปกติ ถ้าใช้ในปริมาณมากจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้4.  ทำลายฮอร์โมนเพศ ถ้าผู้เสพเป็นเพศหญิง จะทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติ ถ้าผู้เสพเป็นเพศชาย จะทำให้ฮอร์โมนเพศลดลง ไม่มีความรู้สึกต้องการทางเพศ5.  ทำลายระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย ผู้เสพจึงมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่าย อาการที่พบเห็นภายนอก คือ ผิวหนังมีอาการติดเชื้อ เป็นแผลพุพอง ติดเชื้อวัณโรค ติดเชื้อโรคตับอักเสบ นอกจากนี้ผู้เสพติดเฮโรอีนจะทำให้ติดโรคเอดส์ได้ง่ายกว่าปกติ เพราะผู้เสพมักใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ได้ทำความสะอาด หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกันจนทำให้ติดเชื้อ HIV ผู้เสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อ HIV ก็จะเป็นผู้แพร่ระบาด HIV เนื่องจากการจับกลุ่มใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือในบางครั้งก็มีเพศสัมพันธ์ร่วมกันโดยไม่ได้ป้องกัน
ฤทธิ์ในทางเสพติด :

เฮโรอีนออกฤทธิ์กดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจ มีอาการขาดยาทางร่างกายอย่างรุนแรง

การเลิกเสพเฮโรอีน
การเลิกเสพเฮโรอีนนั้นจะต้ดงทำภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพราะการเลิกเสพจะทำให้เกิดอาการถอนยา มีอาการตั้งแต่จาม เป็นตะคริว หนาวสั่น ใจสั่น อาเจียน ไปจนถึงชัก หมดสติและอาจถึงตายได้ หากไม่ได้รับการรักษาปัจจุบันในหลายประเทศมีความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีการควบคุมอาการถอนยา และทำให้ความทรมานนั้นลดลง ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าะเป็นวิธีการลดยาอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือการทดแทนด้วยยาที่มีอันตรายน้อยกว่า เช่น เมธาโดน หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ถอนยาเหล่านี้ไปอย่างช้าๆ วิธีการรักษาแบบนี้จะช่วยให้ผู้เลิกยามีอาการถอนยาที่ไม่รุนแรง เช่น อาจมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่เท่านั้น แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือ ทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เพิ่งเลิกยาหันกลับไปเสพอีก
ผู้ที่ต้องการเลิกเสพเฮโรอีนและยาเสพติดอื่นๆ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและฟื้นฟูผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด กทม., ศูนย์อาสาสมัครยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในภาคต่างๆ
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความเห็นในชื่อของคุณ
 
สมาชิก     รหัสผ่าน   

ความเห็น

 


 


แม่นบ่ บักหำ

#312 โดย ไม่มีได้ตั้งชื่อ
เมื่อ 2015-07-20 22:00:45

เปนความรุที่ดีมากๆเรยคร่า

#311 โดย น้องเนย
เมื่อ 2015-07-01 20:36:09

ดีคร่า

#310 โดย เมย่า
เมื่อ 2015-07-01 20:35:14

ก้อดีนะ มีความรู้#555+

#309 โดย น้องอัน
เมื่อ 2015-06-26 19:02:05

55555+

#308 โดย สุพจน์ แก้วสะโร
เมื่อ 2015-06-26 18:50:44

วันี้ไม่มีอะไรมากจะบอกว่ารักนะ

#307 โดย รักนะคับ
เมื่อ 2015-06-22 13:09:55

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#306 โดย รุ
เมื่อ 2015-06-18 10:22:47

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#305 โดย รุ
เมื่อ 2015-06-18 10:22:33

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#304 โดย รุ
เมื่อ 2015-06-18 10:22:30

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

#303 โดย รุ
เมื่อ 2015-06-18 10:22:26

ขอขอบคุน

#302 โดย อ.ร.อ
เมื่อ 2015-06-18 10:20:46

คิดทึงจังรักกันบะะะะะะขอเบอร์หน่อยดิ

#301 โดย 555
เมื่อ 2015-06-18 10:20:30

คิดทึงจังรักกันบะะะะะะขอเบอร์หน่อยดิ

#300 โดย 555
เมื่อ 2015-06-18 10:20:14

คิดทึงจัง
รักปะ

#299 โดย อ.ร.อ
เมื่อ 2015-06-18 10:19:10

ออกกำลังดีกว่า

#298 โดย รักนะค่ะ
เมื่อ 2015-06-18 10:17:47

ออกกำลังดีกว่า

#297 โดย รักนะค่ะ
เมื่อ 2015-06-18 10:17:37

ขอยคุนนะ

#296 โดย รักเบสคนเดียว
เมื่อ 2015-06-18 10:14:17

ขอบคุนนะค่ะที่ให้ข้อมูลที่ดีมากเลยและยังทำให้เราเรียนรู้เรื่องของสารเสพติเดอีกด้วย หนูขอขอบคุนมากค่ะ

#295 โดย 0983870847
เมื่อ 2015-06-18 10:11:04

ขอให้โชกดีนะะะะะะะะะะ

#294 โดย 0983870847
เมื่อ 2015-06-18 10:07:23

ขอบคุณนะครับ ผมกำลังศึกษาอยู่พอดีเลย ข้อมูลนี้ดีมากครับ

#293 โดย ชนาธิป บุญนาค
เมื่อ 2015-05-09 16:50:33

ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะ ดีสุดๆ

#292 โดย ball
เมื่อ 2015-03-04 21:40:39

ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะ ดีสุดๆ

#291 โดย ball
เมื่อ 2015-03-04 21:40:33

ชอบมาก

#290 โดย ขจร
เมื่อ 2015-02-23 09:38:08

อย่างมีความรู้

#289 โดย ณรงค์เดช ลินใจ
เมื่อ 2014-11-22 20:17:58

ก็ไม่รู้ซีนะะะะะะะะะะะ...

#288 โดย คำช่อง มิสชูดำ
เมื่อ 2014-09-19 15:52:40

เะรพ่้ะ้เ้พาเดา้ะี้ะีร้่เ้ระนร้นะ้เะา้สะา้ะน้ะร้เ้าเ้าเ้ะ้ะร้ะ้ะ้ะา้าะ

#287 โดย ภาค
เมื่อ 2014-07-23 13:51:22

สารเสพติดที่เกินขึ่นเองตามธรรมชาติมีไรบ้างอะ

#286 โดย nutchale
เมื่อ 2014-07-07 20:18:51

ความคุณมากค่ะสำหรับที่ตั้งเว็บมาบอกโทษของยาเสพติดจากร.รวัดเทพลีลา

#285 โดย ศศิชา
เมื่อ 2014-06-23 20:09:49

ความคุณมากค่ะสำหรับที่ตั้งเว็บมาบอกโทษของยาเสพติดจากร.รวัดเทพลีลา

#284 โดย ศศิชา
เมื่อ 2014-06-23 20:09:42

ตายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย:(

#283 โดย เอมมี่
เมื่อ 2014-06-22 15:14:32

ตายเเน่ๆคนที่เสพ

#282 โดย ploypilin
เมื่อ 2014-06-22 15:11:22

ตายยยยยยยยยยยยยยยยย

#281 โดย น้องปอจอมว่า
เมื่อ 2014-06-17 07:53:29

เยอะมากกกกกกกกกกกกกกกกก

#280 โดย ปอ
เมื่อ 2014-06-17 07:52:26

ถามว่าคนขายผิดไหมเขาก็ผิดเเต่คนขายเขาไม่ได้ไปบังคับหรือเอามืดเอาปืนไปจี้คอเเล้วบอกมึงต้องมาซื้อของกูนะ เเต่คนส่วนมากมันมักจะดึ้นรนกันเอง อย่าโทษ ผู้ขายอย่าเดียวต้องโทษ

#279 โดย สลิ่มหนาวเจี๊ยบ
เมื่อ 2014-03-14 14:10:20

รา้ีร้รี้ีร้ร

#278 โดย 00000
เมื่อ 2014-02-21 13:59:14

ใครเสพยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพถ้าใครเสพอาจเสียอนาคตได้และจะทำให้พ่แม่ที่เลี้ยงเรามาเสียใจเพราะว่าลูกที่เค้าเลี้ยงมากับไปเสพยาเสพติด คนที่เสพอยู่ขอให้เลิกซะนะ จากผู้หวังดี

#277 โดย ดรีมกับดาว
เมื่อ 2014-02-21 13:00:07

หนังมันมาก

#276 โดย ดาว
เมื่อ 2014-02-21 12:54:58

ชอบมาก

#275 โดย ดรีม
เมื่อ 2014-02-21 12:53:27

เสพเเล้วตาย ขายไปเลย โดนจับเสียตังคร๊

#274 โดย เสปอร์ม
เมื่อ 2014-02-19 18:38:04

เควี้ยยยยยยยยยยยยยยยยยรายวา

#273 โดย bobby
เมื่อ 2014-01-21 18:20:50

555555555+

#272 โดย สฟ
เมื่อ 2014-01-12 07:59:31

เหี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยอะไรว่ะ

#271 โดย แมน
เมื่อ 2013-12-04 10:19:22

เฮ้ย!!!!!เรื่องมันเปงเเบบนี้จิงจิงหรอเราขอโทษน่ะ ขอโทษจิงจิงน้าคร๊าฟ ที่รา๊ากของผม ( มอบให้ด่าคนสาระเลวไม่ต้องไปสนใจ )

#270 โดย โจ
เมื่อ 2013-11-04 09:16:33

ไอ่เฮี้ยไอ่สราดไอ่ฟวยไอ่สาระเลวแมร่ง!!!!!กูเจ็บนะว่ะ
►i love u♦
รักกลอฟนะค่ะรักที่สุดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดไม่อยากให้กลอฟติดยานะค่ะ

#268 โดย คนน่ารัก ของใครบ้างคน
เมื่อ 2013-11-04 09:06:06

รักโจนะค่ะรักมากกกกกกกกกกกกกกกกก

#267 โดย คนที่รักเธอfollow you
เมื่อ 2013-11-04 09:03:38

้้้้้เเเ้เ

#266 โดย ิอิอิอิอิ
เมื่อ 2013-09-25 12:36:22

้้้้้เเเ้เ

#265 โดย ิอิอิอิอิ
เมื่อ 2013-09-25 12:36:09

้้้้้เเเ้เ

#264 โดย ิอิอิอิอิ
เมื่อ 2013-09-25 12:36:07

้้้้้เเเ้เ

#263 โดย ิอิอิอิอิ
เมื่อ 2013-09-25 12:36:05

ไม่ค่อยเขาใจ หน้าจะทำให้ดีกว่านี้

#262 โดย um
เมื่อ 2013-08-21 17:17:12

Thank

#261 โดย Hero
เมื่อ 2013-08-13 23:41:23

สิ่ฝฃงเสพติดนั้ไม่ดี ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรไปยุงนะจ๊ะเด็กๆๆ
จากคนที่หวังดี

#260 โดย ครีม
เมื่อ 2013-08-13 14:14:01

ได้ความรู้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ..................

#259 โดย กิว
เมื่อ 2013-08-13 14:09:55

เสพไปทำไมมีแต่โทดทั้งนั้น น่ารำคานจิง!!

#258 โดย pimhasa.
เมื่อ 2013-07-17 19:00:35

เอาหนีเถอะยาเสพติดบุหรี่

#257 โดย ปริญ
เมื่อ 2013-07-15 08:59:54

ยากสูบให้มากไม่ดี

#256 โดย หมาก
เมื่อ 2013-07-15 08:57:58

ดีมากเลยครับเลิกเถอะครับเพื่อประเทศไทยของเรา

#255 โดย นุ้ย
เมื่อ 2013-07-15 08:55:32

ยาวววววววววววว มาร์ค มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#254 โดย นู่.........
เมื่อ 2013-07-11 12:54:18

ข้อความดีมาก

#253 โดย 2530
เมื่อ 2013-06-30 12:55:45

ข้อความดีมาก

#252 โดย 2530
เมื่อ 2013-06-30 12:50:45

ข้อความดีมาก

#251 โดย 2530
เมื่อ 2013-06-30 12:50:44

ใครตอบว่า"ไม่ดี" ขอให้ไม่มีแฟน

#250 โดย ิ้ัี่
เมื่อ 2013-06-27 19:44:18

เดี๋ยวนี้มีแฟนเลิกสูบแว้ว "-"

#249 โดย แคลน้อน
เมื่อ 2013-06-27 19:39:04

ไม่สูบฮ่ะ

#248 โดย Mod
เมื่อ 2013-06-27 19:30:31

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#247 โดย ปรางวลัย พลท้าว
เมื่อ 2013-06-27 19:24:05

ไม่ดี

#246 โดย กนระเสรัรร
เมื่อ 2013-06-25 15:46:02

สูบเยะ

#245 โดย เเอร์
เมื่อ 2013-06-20 18:35:07

เด็กรุ้นใหม่ ห่างไกลจากยาเสพติดน่ะค่ะ

#244 โดย king
เมื่อ 2013-06-20 18:34:21

รู้ว่าผิกกฏหมาก็ยังจะเสพอีก

#243 โดย น้ำเพชร
เมื่อ 2013-06-19 19:05:31

เสพกันได้เน่อ

#242 โดย น้ำเพชร
เมื่อ 2013-06-19 19:03:23

ดีมากเลยค่ะ

#241 โดย coffee
เมื่อ 2013-06-09 14:03:12

ดีมากเลยค่ะ

#240 โดย coffee
เมื่อ 2013-06-09 14:03:05

จิงหรอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#239 โดย ฟ้า
เมื่อ 2013-06-05 09:38:02

ยาวมากกกกกกกก

#238 โดย รุ้ง
เมื่อ 2013-02-23 13:16:11

ข้อมูลเยอะเลย ทำรายงาน

#236 โดย โบว์
เมื่อ 2013-02-16 15:40:59

ดีเวอ ๆ ค้ะ ข้อมูลครบดีมาก ๆ ค้ะ

#235 โดย ค.น.ร
เมื่อ 2013-02-06 19:10:56

4. ใส่กระบอกฉีดยาขนาด 5 ซีซี ขนาดของเฮโรอีนนั้นไม่ทราบแน่นอน ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 60-70 เปอร์เซ็นต์ ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ กระบอกที่ใช้มักไม่สะอาด น้ำที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปามีส่วนน้อยที่ใช้น้ำกลั่น ถ้ามีอาการอยากยามาก จะไม่คำนึงถึงความสะอาด อาจใช้น้ำคลองหรือน้ำอะไรก็ได้ที่หาได้ในขณะนั้น จากแดน

#234 โดย เเดน
เมื่อ 2013-02-01 10:03:58

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีดีดีีมาก

#233 โดย 52908
เมื่อ 2013-02-01 10:00:56

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีีดีดีีีีดีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีดี

#232 โดย ่้่ีวี
เมื่อ 2013-01-23 21:34:50

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีีดีดีีีีดีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีดี

#231 โดย ่้่ีวี
เมื่อ 2013-01-23 21:34:44

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีีดีดีีีีดีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีดี

#230 โดย ่้่ีวี
เมื่อ 2013-01-23 21:34:20

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีีดีดีีีีดีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีดี

#229 โดย ่้่ีวี
เมื่อ 2013-01-23 21:33:24

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีีดีดีีีีดีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีดี

#228 โดย ่้่ีวี
เมื่อ 2013-01-23 21:32:57

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีีดีดีีีีดีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีดี

#227 โดย ่้่ีวี
เมื่อ 2013-01-23 21:32:27

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีีีดีดีีีีดีดีดีดีดีีดีดีดีดีดีดี

#226 โดย ่้่ีวี
เมื่อ 2013-01-23 21:32:22

เอามาหมดแล้ว เอวี้ติงสุกยอกกก ทุกวันนี่จะไปไหนสามารถเรียกเรียกเมก ขี่เมกมารับได้เมกสีทองอิอิอิ เพลงเขาก็บอกอยู่จิงกาเบวจิงก็เบวจิงก็ออ เดะเวล เฮโนอีนเฮโรอีนร่วมทั้งฝิ่นกันชา สูบเข้าไปมันจะพาให้ร่างกายทรุดโทรมเฮ อิอิอิอ ทุกวันนี่คนดีครับ อดีตนะเดกอยากลอง ปัจจุบันโตแย้วงับ

#225 โดย รู้ไปหมดแต่อดไม่ได้
เมื่อ 2013-01-09 02:07:09

เอามาหมดแล้ว เอวี้ติงสุกยอกกก ทุกวันนี่จะไปไหนสามารถเรียกเรียกเมก ขี่เมกมารับได้เมกสีทองอิอิอิ เพลงเขาก็บอกอยู่จิงกาเบวจิงก็เบวจิงก็ออ เดะเวล เฮโนอีนเฮโรอีนร่วมทั้งฝิ่นกันชา สูบเข้าไปมันจะพาให้ร่างกายทรุดโทรมเฮ อิอิอิอ ทุกวันนี่คนดีครับ อดีตนะเดกอยากลอง ปัจจุบันโตแย้วงับ

#224 โดย รู้ไปหมดแต่อดไม่ได้
เมื่อ 2013-01-09 02:07:02

เอามาหมดแล้ว เอวี้ติงสุกยอกกก ทุกวันนี่จะไปไหนสามารถเรียกเรียกเมก ขี่เมกมารับได้เมกสีทองอิอิอิ เพลงเขาก็บอกอยู่จิงกาเบวจิงก็เบวจิงก็ออ เดะเวล เฮโนอีนเฮโรอีนร่วมทั้งฝิ่นกันชา สูบเข้าไปมันจะพาให้ร่างกายทรุดโทรมเฮ อิอิอิอ ทุกวันนี่คนดีครับ อดีตนะเดกอยากลอง ปัจจุบันโตแย้วงับ

#223 โดย รู้ไปหมดแต่อดไม่ได้
เมื่อ 2013-01-09 02:06:46

อยากให้คนไทยศึกษาโทษของยาเสพติดจะได้ไม่ต้องทำลายตัวเอง

#222 โดย กบ
เมื่อ 2013-01-02 20:33:59

อยากให้คนไทยศึกษาโทษของยาเสพติดจะได้ไม่ต้องทำลายตัวเอง

#221 โดย กบ
เมื่อ 2013-01-02 20:33:44

อยากไห้คนมาอ่านมาศึกษาจะได้มีความรุไปนำพาประเทศชาติเจริญ
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

#219 โดย ปากกาดำ
เมื่อ 2012-12-17 18:07:39

ขอบคุนสำหรับข้อมูลดีดีค่ะ :)

#218 โดย บัวตอง
เมื่อ 2012-12-09 21:26:06

ยาม้า หรือ WY ขาย แถว 1500 เม็ดละ 200 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม
โทร 085-107-7532

#217 โดย kitipong
เมื่อ 2012-12-09 12:54:43

ขอบคุณค่ะ

#216 โดย 555
เมื่อ 2012-11-29 19:58:53

มีวิธีเสพด้วย น่ารักที่สูดดดด....

#215 โดย คน
เมื่อ 2012-11-27 19:17:44

I Love you เว็บนี้จัง บอกคำเดียววา่ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#214 โดย ป...........ปลา
เมื่อ 2012-11-25 14:46:36

ดี เว็บนี้ให้ความรู้เยอเลยว้าววววววววววววววววววววววววววว

#213 โดย น่ารักอ่ะ
เมื่อ 2012-11-25 14:44:08

ใช่ เลิกซักทีเถอะเบื่ออออออออออออออออออ

#212 โดย ปลายฝน
เมื่อ 2012-11-25 14:41:40

ทำการบ้านไม่เป็น แต่เปิดมาเว็บนี้ เยอไปหมด

#211 โดย มิ้น
เมื่อ 2012-11-12 19:11:29

เฮโรอีน
เฮโรอีนเป็นยาเสพดิดที่ได้จากกราสิงเคราะห์ทางเคมี จากปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกับสารเคมีบางชนิด เช่น อาเชดิดแอนไฮไดรด์

#208 โดย มีนา
เมื่อ 2012-10-17 15:49:07

คุณหมอว่ายาเสพติดไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะค่ะ ขอเถอะนะค่ะว่าอย่ากินอย่าเสพนะค่ะคุณหมอให้กำลังใจให้ทุกคนเลิกยาเสพติดถ้าไม่เห็นแก่คุณหมอก็เห็นแก่คุณพ่อคุณแม่ อย่าทำให้ท่านผิดหวังอีก เป็นกำลังใจให้ค่ะ

#207 โดย เพื่อน
เมื่อ 2012-10-17 15:23:00

ไม่รู้หล่อไม่มากแต่ท่าอย่าเยอะ

#206 โดย 2
เมื่อ 2012-10-03 15:33:52

ไม่รู้

#205 โดย กาก
เมื่อ 2012-09-25 16:50:49

กาก

#204 โดย เจม
เมื่อ 2012-09-25 16:49:33

ดี

#203 โดย เจม
เมื่อ 2012-09-25 16:48:47

ไปดุดนมไป
หล่อไม่มากแต่ท่าอย่าเยอะ

#201 โดย หืน
เมื่อ 2012-09-24 14:17:40

หน่าตาไม่ดีแต่ผมได้ทั้งคืน@;)
เดี๋ยวหนี้เขาดูดนมกันหมดแล้วโว๊ย ไอ้พวกโง่

#199 โดย เจมส์
เมื่อ 2012-09-24 13:55:39

สาจุ๊=ดีแล้ว

#198 โดย ไม่ประสงค์ออกนาม
เมื่อ 2012-09-24 13:41:09

สาจุ๊=ดีแล้ว

#197 โดย เจมส์
เมื่อ 2012-09-24 13:33:39

เสพทามมายไม่เห็นจะดีเลย
สารเสพติดมีเยอะมากเลยคาดไม่ถึงเลยน่ะเนี้ย

#196 โดย นู๋จูน
เมื่อ 2012-09-21 10:29:46

loveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

#195 โดย มส
เมื่อ 2012-09-20 11:27:06

ขอขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องยาเสพติด

#194 โดย เด็กนากัน
เมื่อ 2012-09-18 13:55:42

คนแบบนี้สมควรต้องรับโทธ

#193 โดย my
เมื่อ 2012-09-10 15:35:31

คนแบบนี้สมควรต้องรับโทธ

#192 โดย my
เมื่อ 2012-09-10 15:35:26

คนแบบนี้สมควรต้องรับโทธ

#191 โดย my
เมื่อ 2012-09-10 15:35:13

คนแบบนี้สมควรต้องรับโทธ

#190 โดย my
เมื่อ 2012-09-10 15:35:09

คนแบบนี้สมควรต้องรับโทธ

#189 โดย my
เมื่อ 2012-09-10 15:35:01

คนพวกนี้เลวจิงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ(:

#188 โดย ghjsf
เมื่อ 2012-08-28 13:55:07

ไม่มีที่ต้องการเลย

#187 โดย 888888+ kim
เมื่อ 2012-08-14 16:59:33

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#186 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:23:02

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#185 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:23:00

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#184 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:22:59

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#183 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:22:58

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#182 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:22:56

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#181 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:22:55

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#180 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:22:53

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#179 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:22:52

คนโง่เท่านั้นแหละที่เสพยานรกพวกนี้ โง่ๆๆๆๆๆๆมากเลย

#178 โดย คนแอ๊บๆ
เมื่อ 2012-08-05 14:22:49

ไม่มีวิธีการเสพเลย

#177 โดย ศิริพร
เมื่อ 2012-08-02 10:15:34

ปกพเหปำภุไหพปหพปกดฟ-ถพผไก

#176 โดย นนกร
เมื่อ 2012-07-31 10:53:04

แต่ผมยังไม่มีอ่ะคับ เทอๆ

#175 โดย nu999
เมื่อ 2012-07-31 08:46:32

เบอร์ใครว่ะ5555555555..............

#174 โดย nu999
เมื่อ 2012-07-31 08:45:20

55555555555555555555..................

#173 โดย nu999
เมื่อ 2012-07-31 08:44:10

มีรายงานส่งคุณครูแล้วค่ะ

#172 โดย คนน่ารัก
เมื่อ 2012-07-22 14:27:20

ลองไปเถอะครับ ถ้าอยากได้รับอันตราย

#171 โดย Boy mala-u
เมื่อ 2012-07-22 03:20:12

เชย

#170 โดย คนสวย
เมื่อ 2012-07-16 14:11:14

เจ๋ง08364136..

#169 โดย facebook
เมื่อ 2012-07-16 14:08:24

ชอบมาก

#168 โดย ชลดา
เมื่อ 2012-07-16 14:04:17

ขอบคุณคร๊ ที่นี้มีข้อมูลเยอะมาก

#167 โดย I"Ice Sara
เมื่อ 2012-07-05 06:27:43

ดีนะคะเรื่องนี้พอเด็กๆมาศึกษารายงานจะได้ทำได้

#166 โดย 555+
เมื่อ 2012-07-01 10:26:35

โทษเยอะดีนะครับขอให้คนที่เสพโดนจับบ้าง
แต่ถ้าไม่อยากโดนจับก็ซะนะครับ
เขียนด้วยความหวังดี

#165 โดย สม
เมื่อ 2012-06-30 20:13:45

ไม่อยากให้เด็กไทยติดยาเสพติด
ค่ะ

#164 โดย mim
เมื่อ 2012-06-30 17:19:51

ไม่อยากให้เด็กไทยติดยาเสพติด
ค่ะ

#163 โดย mim
เมื่อ 2012-06-30 17:19:48

oj0pyutyit9uoyuijh

#162 โดย b
เมื่อ 2012-06-30 15:18:52

oj0pyutyit9uoyuijh

#161 โดย b
เมื่อ 2012-06-30 15:18:50

oj0pyutyit9uoyuijh

#160 โดย b
เมื่อ 2012-06-30 15:18:48

ไอสัส เย็ดแม่เย็ดพ่อมึง หน้าหี

#159 โดย ีีีร้ัึร้าส
เมื่อ 2012-06-29 17:29:58

ควรศึกษากันไว้

#158 โดย น.ว
เมื่อ 2012-06-27 13:19:49

เน่ามาก

#157 โดย ดอง
เมื่อ 2012-06-26 19:02:50

หน้าหีมาก ควย หีเหม็น อีดอก

#156 โดย ก๋อน ธีรวัฒน์ ศูนย
เมื่อ 2012-06-26 18:51:06

ถึงเเล้ววันต่อต้านยาเสพติด

#155 โดย 44457
เมื่อ 2012-06-26 12:50:04

ไครเล่นsfไหม้รหัส aqrh1122 08872*****

#154 โดย รักคนไม่มีเเฟน
เมื่อ 2012-06-26 12:48:08

ส่งมาหาพ่อมึงหรือ

#153 โดย บ่าควายเปา
เมื่อ 2012-06-25 11:06:14

ใกล้ถึงวันต่อต้านยาเสพติดแล้วต้องอ่านตั้งอ่าน

#152 โดย ทิพย์จัง
เมื่อ 2012-06-21 19:59:44

ใกล้ถึงวันต่อต้านยาเสพติดแล้วต้องอ่านตั้งอ่าน

#151 โดย ทิพย์จัง
เมื่อ 2012-06-21 19:59:08

ใกล้ถึงวันต่อต้นยาเสพติดแล้วต้องอ่านตั้งอ่าน

#150 โดย ทิพย์จัง
เมื่อ 2012-06-21 19:57:21

ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกที่ให้หนูทำการบ้านเสร็จ

#149 โดย fon
เมื่อ 2012-06-19 17:28:27

D มากมายเลยอ่ะ

#148 โดย จั่นน่าลั๊ค
เมื่อ 2012-06-09 06:12:59

D มากมายเลยอ่ะ

#147 โดย จั่นน่าลั๊ค
เมื่อ 2012-06-09 06:12:58

D มากมายเลยอ่ะ

#146 โดย จั่นน่าลั๊ค
เมื่อ 2012-06-09 06:12:57

D มากมายเลยอ่ะ

#145 โดย จั่นน่าลั๊ค
เมื่อ 2012-06-09 06:12:53

ข้อมูลดีมากๆเลยค่ะ

#144 โดย มาริสา
เมื่อ 2012-06-08 13:37:49

ข้อมูลเยอะมาก

#143 โดย โดโด้
เมื่อ 2012-06-02 10:36:16

เนคัรน่ห้กีรยหฟักห้ก้หอกัห

#142 โดย ย่รั้น่ยนั
เมื่อ 2012-06-02 10:34:27

ชอบอ่านมาก+55555555555555+

#141 โดย เจ
เมื่อ 2012-05-24 08:36:44

มีความรู้มาก ขอบคูณค่ะ

#140 โดย เปมี่
เมื่อ 2012-04-10 15:58:19

ข้อมูลดีมากๆเลยแต่ที่ดีที่สุดคือการบ้านเสร็จแล้ว
ขอบคุณมากที่ช่วยให้การบ้านเสร็จสักที:)loveyou

#139 โดย noname
เมื่อ 2012-03-15 20:34:22

มึนอ่ะ พี่ แต่ ก็ เปนความรู้ที่ดี จ๊ ^^"

#138 โดย Uaey
เมื่อ 2012-03-07 09:22:24

เหอะ มึนไปขณะนึง

#137 โดย กัลยรักษ์
เมื่อ 2012-03-07 09:20:40

ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด

#136 โดย kittipada
เมื่อ 2012-03-04 10:49:42

งงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#135 โดย รานี้
เมื่อ 2012-03-01 18:16:01

อยากรู้ เรื่อง เกี่ยวกับ สารในบุหรี่

#134 โดย ice
เมื่อ 2012-03-01 18:14:12

kvy

#133 โดย wy
เมื่อ 2012-03-01 09:40:03

ยอดมากเลยคราฟ

#132 โดย สมพร สีมา
เมื่อ 2012-02-23 18:13:14

เยื่ยม

#131 โดย นวภูมิ
เมื่อ 2012-02-21 19:52:31

ข้อมูลดีมากเลยยยยยยยยยยยยยย

#130 โดย ออม
เมื่อ 2012-02-20 15:30:36

สารทาร์ คืออะไร???

#129 โดย คนดี
เมื่อ 2012-02-18 09:28:32

อยากเลิกโทร0870541318

#128 โดย สส
เมื่อ 2012-02-15 11:15:50

ใช่เลยอ่ะ

#127 โดย รัก
เมื่อ 2012-02-15 11:13:55

สารเสพติดเป็นสิ่งที่ดี!เฮ้ยไม่ใช่ค่ะ เป็นสิ่งที่ไม่ดี^o^

#126 โดย กวีน
เมื่อ 2012-02-15 09:06:01

ขอคุณดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#125 โดย ดอ
เมื่อ 2012-02-07 21:03:18

อยากได้ระหัด taisrunner แบบเทพๆจัง

#124 โดย เด้น
เมื่อ 2012-02-07 20:09:08

สารเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี

#123 โดย เด้น
เมื่อ 2012-02-07 20:06:06

สารเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกาย เราไม่ควรไปยุ่งกับมัน

#122 โดย ไม่บอก
เมื่อ 2012-02-07 18:21:19

สิ่งเสพติดเลิกได้ มันไม่ได้ยาก เราทุกคนควรเลิกยุ่งกับสารเสพติด

#121 โดย ไม่บอก
เมื่อ 2012-02-07 17:57:56

สิ่งเสพติดมันเลิกยาก

#120 โดย พัชริดา บุดดา
เมื่อ 2012-02-01 14:56:36

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกคะ

#119 โดย พลอย
เมื่อ 2012-01-28 10:49:13

อุ้ยการบ้านแร้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#117 โดย ปลาย
เมื่อ 2012-01-26 21:03:06

หกดมาพ

#116 โดย ไกด
เมื่อ 2012-01-26 09:57:30

ร้ทรเรพ่ท่ะพๆ/

#115 โดย ผฟหกืผฟ
เมื่อ 2012-01-26 09:55:51

แพร่ชื่อพ่อ นาย

#113 โดย 123123123
เมื่อ 2012-01-13 13:30:44

แจกรหัสSFยศดาวไม่หลอก
mailksd11
032567183

#112 โดย 10
เมื่อ 2012-01-13 13:28:31

ยายเล็ก

#111 โดย 123
เมื่อ 2012-01-13 13:25:46

samaazz

#110 โดย 456
เมื่อ 2012-01-13 13:25:19

ยายเล็ก

#109 โดย กระท่อม
เมื่อ 2012-01-13 13:22:55

สุดย้อด

#108 โดย 55555
เมื่อ 2012-01-13 13:20:52

เสร็จแล้วล่ะ "การบ้าน" ^_^ ขอบคุน๊ากกคร๊าาา
เลิฟสุดๆเล๊ยยยย

#104 โดย นู่ อ้อแอ้
เมื่อ 2012-01-03 09:00:06

การบ้านเสร็จแว้ว

#103 โดย ยิ๋งทัยจัยมาร
เมื่อ 2011-12-12 14:01:51

เสร็จแล้วการบ้าน

#102 โดย เควิน
เมื่อ 2011-11-20 18:28:41

ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะได้ทำการบ้านเสร็จสักที เฮ้อหากันเหนื่อยแล้ว ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#101 โดย แฟลวี้
เมื่อ 2011-11-12 13:11:29

ได้รู้ว่าสารเสพติดมีพิษ เราไม่ควรเสพมัน

#100 โดย เฟิร์น
เมื่อ 2011-11-06 08:25:38

ชอบ

#99 โดย ratanawalee
เมื่อ 2011-09-22 11:21:05

ขอบคุณมากค่ะ (กราบงามๆ)^_____^"

#98 โดย จาฟา
เมื่อ 2011-09-18 17:47:29

ได้รู้ว่าเค้าเสพกันยังไง สุดยอด

#97 โดย ก้อง
เมื่อ 2011-09-05 13:08:14

ก็สนุกนะคะ ความรู้ เยอะดี

#96 โดย น้องนุ่น
เมื่อ 2011-09-02 11:10:40

อิอิ

#95 โดย นิ๊กกี้
เมื่อ 2011-09-02 11:07:01

ดีมากๆค่ะ

#94 โดย เบลล์
เมื่อ 2011-08-28 10:39:50

ยาเสพติดเป็นพิษกับทุกคน ใครที่ทำอยู่ เลิกนะคร้าาาาาาาาาาาาา

#93 โดย บอกก้รุดิ
เมื่อ 2011-08-22 17:10:30

ดีมาก

#92 โดย วรุต
เมื่อ 2011-08-21 18:54:59

มันดีมากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

#91 โดย ว่าว
เมื่อ 2011-08-15 13:17:51

รักพี่มด

#90 โดย ดะดถพดะ
เมื่อ 2011-08-14 13:52:51

รีาัีาีาีาี

#89 โดย ะเ้ะเ้ะ
เมื่อ 2011-07-28 09:17:56

มีประดีมากแล้วเอามาบอกกันอีกเยะๆนะจร้า(หาอันใหม่มาเพิ่มอีก)

#88 โดย nuy
เมื่อ 2011-07-25 10:54:11

อยากรองบ้างจัง อยากรู้ว่าการเสพยานั้นเปนเช่นไร ขอซื้อต่อได้เปล่า เท่าไรบอกด้วย ( ใครมีบอกมาด้วย )

#87 โดย 222222222222222+
เมื่อ 2011-07-13 11:18:19

ดีมากเพราะทำให้เด็กยุคใหม่เปิดเว็บนี้ดูเเล้วจะรู้ว่าการเสพยาเสพติดมีโทษอย่างไร

#86 โดย พัชรี / รุ่ง
เมื่อ 2011-07-13 11:11:35

ชอบเล็กมากชอบมากเลย

#85 โดย เล็ก
เมื่อ 2011-07-12 13:13:24

ยาเสพติดดีต่อสุขกภาพ

#84 โดย มาด
เมื่อ 2011-07-12 13:05:53

เลิกเล่นกีฬาหันมาเล่นยาเสพติด

#83 โดย สาด
เมื่อ 2011-07-12 13:02:45

ไม่ยากลอง ไม่ดี

#82 โดย gam
เมื่อ 2011-06-29 18:27:18

ใครเสพยาขอให้.... เมื่อไรจะเลิกกันซะ T

#81 โดย คนหวังดี
เมื่อ 2011-06-25 13:58:55

เลิกเถอะยาเสพติดมันไม่ดี14802

#80 โดย กิ๊ก
เมื่อ 2011-06-22 18:11:23

อยากให้คนไทยเลิกยาเสพติดจังเลย

#79 โดย บัว
เมื่อ 2011-06-22 16:55:13

มันไม่ดี

#78 โดย ปิ่น
เมื่อ 2011-06-22 13:14:22

อยากโดนเจอตอง444 55555555555555+

#77 โดย ีรยะี
เมื่อ 2011-06-08 16:47:05

อยากลองยาบ้าจังเลยฮู้_คิคิ~w.y

#76 โดย วงศ์รัก
เมื่อ 2011-06-08 09:02:33

ยาเสพติดไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ควรลองเสพ

#75 โดย เนส
เมื่อ 2011-05-31 21:15:35

ชอบกินยาบ้า

#74 โดย ควาย
เมื่อ 2011-05-26 10:21:07

เลิกยากมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
เคยลองแว้ว ตอนนี้อายุ15คร๊
อยากได้ผัว เปนตัวเปนตน จัง สนจัยโทร 0802805473

#73 โดย แป้ง
เมื่อ 2011-05-23 21:48:24

ยาเสพติดเปนสิ่งอันตรายต่อชีวิตหันมาเล่นกีฬาดีกว่าน๊

อิอิอิ

#72 โดย ลูกจันทร์&น้ำ&โรส&
เมื่อ 2011-05-12 09:51:21

วัยรุ้นสวนใหญ่ชอบลอง

#71 โดย ปาล์ม
เมื่อ 2011-03-09 18:34:43

เดเด

#70 โดย fiiz
เมื่อ 2011-03-03 17:20:39

อีกอย่างยาเสพติดทุกคนก้อรู้ว่ามันเป็นอย่านรก
มันเสพง่ายแต่เลิกอย่างมากๆ
ลองหันกลับไปมองครอบครัวของคุณว่าเขาจะเสียจัยแค่หนัยที่ต้องเห็นคุณเป็นแบบนี้

#69 โดย จากเด็กข้างครอง10
เมื่อ 2011-02-20 07:09:43

เยี่ยมมากค่ะแต่จะทามงัยดายละค่ะก้อเรามีพวกชั่ววหวังแต่เงิน
จนมันมัยรู้แลแมัยคำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาและต้องทามหัยหลายครอบคัวต้องตาย
ขอสาปแช่งพวกมัยมัยหัยตายดียู่เป็นผีเฟ้าอะไรสักอย่าง
อย่าว่ากััลนะค่ะนี้คือฟามรู้สึก
หยุดเถอะค่ะมันอาจทัมรายตัวคุณเอง

#68 โดย จากเด็กข้างครอง10
เมื่อ 2011-02-20 07:06:00

อย่า
เสพ
ยา
จะ
ดี
ก่วา
นะ

#67 โดย nat
เมื่อ 2011-02-18 12:28:57

คงไม่ยุ้งหรอก

เพราะมันไม่ดี

#66 โดย อ้ายอ้วน
เมื่อ 2011-02-14 11:57:17

ดีดี

#65 โดย coffe shop
เมื่อ 2011-02-13 09:17:06

สุดยอด

เลยพี่

#64 โดย อั๋น
เมื่อ 2011-02-12 15:57:48

เกไรสีน

#63 โดย แบงค์
เมื่อ 2011-02-08 18:53:53

เก

#62 โดย กท
เมื่อ 2011-02-08 18:52:29

เล่นกีฬาดีกว่า หันมากินยาเสพติด

#61 โดย รักเทอร์
เมื่อ 2011-02-02 10:12:32

ถถึถพะพภกกดะ

#60 โดย พพพภ
เมื่อ 2011-01-20 13:55:09

ยาเสพติดบ้า

#59 โดย tam
เมื่อ 2011-01-18 16:42:04

ไม่มีอารมย์จะลองยาเพราะไม่มียาให้ลอง55+55+

#58 โดย ปู1/6เด็กป.ก.ณ.ครับผ
เมื่อ 2011-01-16 09:34:24

ได้ความรู้แต่ไม่มีปะสบการสงสัยต้องลอง(ล้อเล่น)ฮิฮิ55+

#57 โดย มะนาว1/7เด็กป.ก.ณ.
เมื่อ 2011-01-16 09:31:28

วสาส่

#56 โดย สา
เมื่อ 2011-01-07 13:20:06

สาวสาว

#55 โดย โก
เมื่อ 2011-01-07 13:18:29

ทุกคนอย่ากินน้ำแข็งนะ เพราะมันเป็นยาไอซ์

น้ำแข็ง= "ICE" ลองดูดีๆ

#53 โดย เด็กกวน
เมื่อ 2010-12-31 09:05:54

อ่อนเกินไป

#52 โดย าร่นา่ยส
เมื่อ 2010-12-23 11:34:21

อ่อนเกินไป

#51 โดย าร่นา่ยส
เมื่อ 2010-12-23 11:34:18

ตามที่ผมเรียนพระพุทธศาสนามาครูบอกว่ายาเสพติดผิดสินข้อที่5และทำให้ทำลายคนรอบๆได้ผิดสินข้อ1และสามารถมีชูก็ทำให้ผิดสินข้อที่3อีกและก็พูดคำหยาบผิดข้อที่4และสามารถขโมยของผิดข้อที่2ได้ด้วยเช่นกันครับ

#50 โดย sky
เมื่อ 2010-12-20 16:35:58

เอาหมอย กรุ ไป เลย

#49 โดย กหดดกดหฟกด
เมื่อ 2010-12-13 14:49:55

ยากมีแฟนโทร
080675.....

#48 โดย พลอย
เมื่อ 2010-11-21 23:56:16

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยล่ะรู้ป่าว

#47 โดย อมลณัฐ
เมื่อ 2010-11-02 11:07:59

ยาเสพติดไม่ใช่สิ่งที่ดีและไม่ควรเอามาล่อเล่น จากสิ่งที่พวกคุณเขียน มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยรู้ไหม ทีหลังถ้าพิมพ์แล้วไม่คิดก็อย่าพิมพ์เลย ถ้าเรียนอยู่เรียนไปทำไมรียนไปก็ไรสาระ

#46 โดย tookta
เมื่อ 2010-10-31 10:18:17

ไคจะเป็นคนขี่ยาติตอน
0899149356

#45 โดย 61442
เมื่อ 2010-10-27 14:21:27

ไคจะเป็นคนขี่ยาติตอน
0899149356

#44 โดย 61442
เมื่อ 2010-10-27 14:21:24

ดีตอนสุขกายสุขใจ
ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
ดีดีดีดีดีดี


ดีดีดีดี

#43 โดย 26228
เมื่อ 2010-10-27 14:16:50

อยากได้รหัสsfจัง kopp5500er 123456789

#42 โดย ก็อป
เมื่อ 2010-10-22 18:29:57

การเสพสารเสพติดเป๋งอันตรายต่อชีวิต

#41 โดย งง
เมื่อ 2010-10-18 08:30:44

พ่อมึงตาย

#40 โดย พ่อมึงตาย
เมื่อ 2010-10-08 10:15:14

ขอบคุณค่ะ

#39 โดย nn
เมื่อ 2010-09-28 19:23:45

ว้าว

#38 โดย No
เมื่อ 2010-09-28 19:21:46

ให้ความรู้ดีมีสาระมากและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติดได้เยอะมาก

#37 โดย เด็กหญิงมัสยา
เมื่อ 2010-09-22 12:42:53

ให้ควารู้ดีมากค่ะ

#36 โดย นางสาวสุดารัตน์
เมื่อ 2010-09-22 12:37:29

*-*

#35 โดย atitaya janmee
เมื่อ 2010-09-22 10:17:50

☻_☻

#33 โดย ผู้พันยาเส้น
เมื่อ 2010-09-08 13:27:51

☻_☻

#32 โดย ผู้พันยาเส้น
เมื่อ 2010-09-08 13:25:22

ยาเสพติดเปงเพื่อนของเราทุกคน♠_♠
ขาดมันไม่ได้
ก็เหมือนปาตี้อ่ะเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้
ยาก็เหมือนกัลเพราะชีวิตขาดยาไม่ได้

#31 โดย นายพันยาสูบ
เมื่อ 2010-08-25 13:17:48

ยาเสพติดเปงเพื่อนของเราทุกคน♠_♠
ขาดมันไม่ได้
ก็เหมือนปาตี้อ่ะเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้
ยาก็เหมือนกัลเพราะชีวิตขาดยาไม่ได้

#30 โดย นายพันยาสูบ
เมื่อ 2010-08-25 13:13:30

สู๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆเล๊ยยยย

ทัมด้ายงัยอ่ะ

เยี่ยมยอดปายเลย

#29 โดย รัตติยากร วาปีกัง
เมื่อ 2010-08-03 17:37:17

ว่า งัย เปง งัย กาน ค๊ สิ่ง เสพ ติด ดี มั้ย อยาก รุ คร้า คัย ก้อ ได้ ช่วย บอก อุ้ม หน่อย

#28 โดย รวีวรรณ ทับแถม
เมื่อ 2010-08-03 10:10:51

เว็บดีมากกกกกเลย

#27 โดย มิ้นๆๆๆๆ
เมื่อ 2010-07-31 13:42:29

อยากได้รหัสsf

#26 โดย กิตติพงษ์
เมื่อ 2010-07-28 21:28:40

thank you ที่ให้ความรู้(มากมาย) จาก 4 x 100

#25 โดย 4 x 100
เมื่อ 2010-07-18 14:14:05

thank you ที่ให้ความรู้ จาก 4 x 100

#24 โดย 4 x 100
เมื่อ 2010-07-18 14:11:53

อ่านแร้ว ได๋ รุอารัย เยอะขึ้นเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ..
รุ ว่ามันอันตรายแค่ไหน ถ้ายาเสพติดหมดปในประเทศก้ คงจ๊ดี น๊ แต่คงเป้นไปไม๋ด้าย ถ้าคนนัยประเทศไม่ไห๋ความร่วมมือกันปราบปรามแระป้องกัน + คุนคิดดูสิ ว่าถ้าลูกหลานคุนเสพเข้า ไป ตอนนั้นคุนยังอยาก จ๊ไห๋สิ่งเสพติดยุนัยปรพเทศนี้อิ๊กหรือ ไม //

#23 โดย แอน
เมื่อ 2010-07-12 11:46:32

ไม่เคยเลย

#22 โดย อาย
เมื่อ 2010-07-08 18:44:40

ลองให้รู้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ติดนะครับ

#21 โดย พน
เมื่อ 2010-07-02 13:20:26

เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้

#20 โดย ทาส
เมื่อ 2010-07-01 11:36:33

รัก.............กนะ

#19 โดย รัก
เมื่อ 2010-06-28 18:23:15

เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

#18 โดย hjyu
เมื่อ 2010-06-28 18:22:18

เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

#17 โดย fon
เมื่อ 2010-06-28 18:21:47

เราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

#16 โดย tan
เมื่อ 2010-06-28 18:20:09

ดีมากเลยนะT-T

#15 โดย pop
เมื่อ 2010-06-26 08:55:17

ok ค่ะ อยากใหมีอีก

#14 โดย แฟน
เมื่อ 2010-06-25 12:24:53

อยากให้ยาเสพติดหมดไป

#13 โดย dew
เมื่อ 2010-06-24 10:38:40

อยากให้ยาเสพติดหมดไป

#12 โดย dew
เมื่อ 2010-06-24 10:38:40

อยากให้ยาเสพติดหมดไป

#11 โดย dew
เมื่อ 2010-06-24 10:38:39

มันยาวไปเขียนให้สันกว่านี้

ยาเสพติดเป็นเพื่อนต่อชีวิต เป็นมิตรต่อสังคม


ขอบคุณค่ะ

#10 โดย ตั๊กจัง
เมื่อ 2010-06-23 12:48:16

ที่พัทยามีเยอะ มากๆมีขายทุกที่ แต่ไม่อยากเข้าไปลอง ชอบอ่านมากค๊ะ จะได้ระวังตัวเวลามีใครให้กิน

#8 โดย เด็กพัทยา
เมื่อ 2010-06-20 03:45:15

บ้ามากๆๆๆๆๆๆเลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรู้อย่างนี้ๆๆๆๆๆๆๆๆไม่เสพดีกว่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ555555555555555555555555555555

#7 โดย หลิงๆ
เมื่อ 2010-06-18 20:27:31

ดีมากเลยค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ชอบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แต่ไม่ยากดู๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

#6 โดย อั้นๆ
เมื่อ 2010-06-17 20:34:59

วันี่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด.....
เเต่ไม่อยากอ่าน..............เรยค่ะ

#5 โดย บีบี
เมื่อ 2010-06-14 09:55:33

น่าอ่านจังเรยค่ะ...
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด...
สนุกจังค่ะ...

#4 โดย บีบี
เมื่อ 2010-06-14 09:53:25

ไม่อยากอ่านเลย

#3 โดย ไม่บอก
เมื่อ 2010-06-07 16:36:51

พวกคนมีปัญหาทั้งนั้นแหละที่เสพยาอ่ะ ไม่มีสมอง มันทำร้ายตัวนะ สังคนเสื่อมโทรมเพราะคนอย่างพวกคุณ ถ้าตายไปประเทศชาติคงเจริญ

#2 โดย ไม่ประสงค์ออกนาม
เมื่อ 2010-06-07 16:19:09

ชอบอ่านมากมาย

#1 โดย มะนาว
เมื่อ 2010-05-23 14:35:43